КР ӨКМнин Ысык-Көл облусу боюнча башкармалыгынын милдеттери, максаттары жана функциялары

0
1 273 просмотров
  1. I. Жалпы жобо
  1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин

Ысык-Көл облусу боюнча башкармалыгы (мындан ары – облустук башкармалык) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары- Министрлик)  аймактык ишканасы болуп     Жарандык Коргоо багытында Ысык-Көл облусунда өрткө каршы, атомдук жана радиациялык коркунучту, гидрометеорологиялык иштерди жүргүзүүдө мамлекеттик бирдиктүү саясатты алып баруучу орган болуп саналат.

2.Облустук башкармалык өзүнүн иш тартибинде Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын укуктук нормативтик актыларынын, эл аралык нормативтердин жалпы принциптеринин, Министрликтин жалпы жобосунун, Министрликтин буйруктарынын, тиркемелеринин жана ушул жодонун алкагында иштерин алып барат.

  1. Облустук башкармалык аскердик ишкана болуп саналат, өзүнүн катарын аскер кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, кенже кызмат көрсөтүү кызматкерлер менен толтурат жана юридикалык укука ээ болу менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гербин алып жүрүп, өзүнүн аталышын расмий жана мамлекеттик тилде колдонуу менен өзүнүн штампын, казына бөлүмдөрүндө өзүнүн атайын эсебин алып жүрүүгө укуктуу.
  2. Облустук башкармалыктын толук расмий аталышы:

— мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык-Көл облусу боюнча башкармалыгы;

— расмий тилде: Управление Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики по Иссык-Кульской области.

  1. Облустук башкармалыка шаардык, райондук Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмдөрү башиет жана министрликтин облус ичиндеги түзүмдөрү ыкчамдык катары баш ийет.
  2. Юридикалык дарек: Каракол шары Токтогул көчөсү № 197.

 

  1. II. Багыттары жана максаттары
  1. Негизги багыты Жарандык Коргоо боюнча Ысык-Көл облусунда өрткө каршы жана радиациялык коркунучту, гидрометеорологиялык иштерди жүргүзүүдө мамлекеттик бирдиктүү саясатты алып баруучу орган болуп саналат.
  2. Облустук башкармалыктын негизги маселеси:

         — жарандык коргонуу боюнча ыкчам иштерди уюштуруу жана иш алып баруу;

        — тынчтык жана согуш мезгилинде өзгөчө кырдаалдар болуп кетүү коркунучунда калкты жана аймакты коргоо иштерин уюштуруу жана жүргүзүү;

— тынчтык  мезгилинде өзгөчө кырдаалдар    коркунуч убагында же согуш аракети киргизилген убакта жабыр тарткан адамдарды жана калкты биринчи камсыздандыруу иш аракеттеринин жүргүзүлүшүн уюштуруу; 

III. Милдеттери 

  1. Облустук башкармалык өзүнө жүктөлгөн тапшырмалар менен катар:

—  Жарандык Коргонуу боюнча ӨКМ-дин министри менен  макулдашылган даярдык    планын  ар жыл үчүн иштеп чыгып, бекитүүгө облусттук Жарандык Коргонуу  башчысына тапшырат;

— Жарандык Коргонуунун күчтөрүн ыкчам түрдө уюштурат, ар кандай өткөрүлүүчү иш-чараларга ар дайым даярдыкта болушун, жарандарды жана аймактарды коргоо боюнча, согуш убагында жана тынтык маалында адамдардын курман болушун жана башка кырсык убагындагы жоготуулардын аз болушун уюштуруу;

— Облус аймагында  мониторинг Департаменти менен биргеликте коркунучтуу жаратылыш процесстерин жана алардын болушун алдын-ала тастыктоо иштерин жүргүзөт;

— мониторинг Департаментинин тастыктоосу менен ӨКМ-дин алдын ала текшерилген маалыматтары менен өтө коркунучтуу аймак бөлүктөрүн атайын сактоо иш чараларынын планына киргизип, Министерствого андан ары кароого жана бекитүүгө жиберет;

— Жарандык коргонуунун күчтөрүнүн курамын аныктайт жана алардын өзгөчө кырдаалдардагы иш-аракеттерге даярдыгын камсыздайт;

— Жарандык коргонуунун жетекчи, командалык-жетектөөчү курамын, уюмдардын,          мекемелердин кызмат адамдарын даярдоону жана окутууну, анын ичинде келишимдик негизде калкты өзгөчө кырдаалдардагы аракетке даярдоону уюштурат;

— Башкармалыктын авариялык-куткаруучу кошуундарын, аскердик бөлүктөрүн жана мекемелерди керектүү жабдуулар, механизмдер жана мүлк менен белгиленген тартипте жабдыйт;

— Жарандык коргонуу тармагындагы талаптарды сактоо бөлүгүндө калктуу конуштардын жана объекттердин башкы пландарынын долбоорлоруна мамлекеттик экспертиза өткөрүүгө катышат;

— калкты жана аймактарды табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча иш-чараларды өткөрүүгө Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана кошуундарын, мамлекеттик өрткө каршы кызматын дайыма даярдыкта кармоо;

— гидрометеорологиялык жана агрометеорологиялык божомолдорду түзүү;

— атомдук жана радиациялык коопсуздук тармагында мамлекеттик жөнгө салуу;

— атомдук жана радиациялык коопсуздук тармагында ченемдик талаптарды жана жөнгө салуучу эрежелерди иштеп чыгуу;

— гидротехникалык курулмаларда жана башка суу объектилеринде суу алдындагы-техникалык жана суучулдар иши боюнча эксперттик ишмердүүлүгүн ишке ашырат;

-Жарандык коргонуу, гидрометеорология, өрт коопсуздугу маселелери боюнча, ошондой эле кадрларды даярдоо тармагында артыкчылыктуу багыттарды аныктоо  менен өз ара байланышта иштөө;

— Жарандык коргонуу, гидрометеорология, өрт коопсуздугу жагында ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууну уюштуруу жана катышуу жана бул багыттагы билимдерди пропагандалоону жана жайылтууну уюштуруу;

— Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка менчигинин түрүнө карабастан уюмдар тарабынан аткарылышы милдеттүү болгон Жарандык коргонуу тармагындагы жазуу жүзүндөгү буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берет;

— Жарандык коргонуу иш-чараларын жүргүзүүнү уюштурат;

— өзгөчө кырдаалдарда пайдалануу үчүн Жарандык коргонуунун материалдык ресурстарынын кол тийбес запасын түзөт;

— аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка органдары менен биргеликте мобилизациялык резервдин материалдык баалуулуктарын топтоонун номенклатурасын жана ченемдерин иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө берет;

— Жарандык коргонуу тармагында аткаруу бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жүргүзүлүүчү иш-чараларды координациялайт;

— Министрликтин аймактык органдарынын жана аскердик кошуундарынын күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыгын камсыз кылат;

— атомдук жана радиациялык маселелер менен алектенген уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салат;

— калкты жана аймактарды коргоону камсыз кылуу үчүн радиоактивдүү жана уулуу калдык сакталуучу жайлардагы жана кен шилендилериндеги кырсыктардын алдын алуу боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

— суучулдар иши боюнча адистерди окутууну, даярдоону жана кайра даярдоону ишке ашырат;

— гидротехникалык курулмалардын тосмолорунда жана көлмөлөрдөгү жарандардын ден соолукту чыңдап эс алуучу жайларынын акваторияларында эксперттик жумуштарды ишке ашырат;

— башкаруу пункттарын, байланыш жана кабарлоо системаларын жана каражаттарын түзөт жана туруктуу даярдыкта кармап турат;

— калктуу конуштарды жана объектилерди селден жана суу ташкындарынан жана башка суулардан коргоону камсыз кылган иш-чараларды жүргүзөт, селден коргоочу курулуштарды курат жана бул инженердик курулуштардын ишке киришин камсыздайт;

— Министрликтин карамагында турган дарыялардын жээгиндеги колдо бар селден коргоочу курулмаларды жана түзүлүштөрдү ишке киргизүүнү ишке ашырат;

— сууда жана суу объектилеринде өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу тармагында инженердик-техникалык талаптардын сакталышын көзөмөлдөөнү ишке ашырат;

— радиациялык жана химиялык мониторинг жана кен шилендилери жана калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча илимий-изилдөө жана долбоорлоо-издөө жумуштарын жүргүзүүдө артыкчылыктуу багыттарды аныктоо бөлүгүндө мамлекеттик органдар жана уюмдар менен өз ара аракеттенет;

— Облустунн суу объектилеринде жана гидротехникалык курулмаларында суучулдук суу алдындагы техникалык, кырсыктан куткаруу, издөө-куткаруу жана илимий-изилдөө иштерин ишке ашырат;

— өзгөчө кырдаал болгон аймакта жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жабыр тарткан калктын биринчи кезекте жашоо-тиричилигин камсыздоону уюштурат;

— Облустун аймагында издөө-куткаруу жана өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча башка кечиктирилгис авариялык иштерди, ошондой эле куткаруу кызматтарын жана куткаруу кошуундарын аккредитациялоону жана сыноодон өткөрүүнү уюштурат жана жүргүзөт;

— бардык суучулдук түшүүлөргө жана жумуштарга уюштуруу-усулдук жетекчиликти ишке ашырат, башкармалыктагы жана облустагы «суучулдар ишинин» бардык адистери үчүн адистик мүнөздөмөлөрдүн жана тастык каттардын талаптарын белгилейт;

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here