КР ӨКМнин Талас облусу боюнча башкармалыгынын максаттары жана милдеттери

0
975 просмотров
 1. Жалпы жоболор
 2. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары – Министрлик) Талас облусу боюнча башкармалыгы (мындан ары — облустук башкармалык) Министрликтин облустагы жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидро метеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатын жүзөгө ашыруучу аймактык органы болуп саналат.
 3. Облустук башкармалык өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка
  ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон,
  белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерин, Министрлик жөнүндө Жобосунун, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
 4. Облустук башкармалык өз ишин аткаруу бийлигинин башка органдары, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар менен тикелей жана ведомстволук органдары аркылуу эриш-аркак иш жүргүзөт.
 5. Облустук башкармалык аскердик мекеме болуп саналат, аскер кызматкерлери, мамлекеттик жарандык кызматкерлер жана кенже техникалык тейлөөчү кызматчылар менен комплекттелет.
 6. Облустук башкармалык юридикалык жак болуп саналат, анын
  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөрү,
  мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы, штампы, казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери болот.
 7. Облустук башкармалыктын толук расмий аталышы:

— мамлекеттик тилде: «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар
министрлигинин Талас облусу боюнча башкармалыгы» мекемеси;

— расмий тилде: учреждение «Управление Министерства чрезвычайных
ситуаций Кыргызской Республики по Таласской области»

 1. Облустук башкармалыкта шаардык жана райондук бөлүмдөрү болот, ал эми облустун аймагында жайгашкан Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн түзүмдөрү жана башка аймактык бөлүмдөр ага ыкчам тартибинде баш ийишет.
 2. Юридикалык дареги: Талас шаары Ч.Айтматов көчөсү №370.
 1. Облустук башкармалыктын максаттары жана милдеттери 
 1.   Облустук башкармалыктын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:
 • Облустун аймагындагы коркунучтуу табигый, техногендик
  процесстерге жана кубулуштарга мониторинг жана болжолдоо жүргүзүү, жарандык коргонуунун иш-чараларын пландаштыруу, жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдоо;
 • алдын алуу, өзгөчө кырдаалдардан алдын ала коргоочу иш-чараларды
  өткөрүү;
 • издөө-куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка
  кечиктирилгис жумуштарды уюштуруу жана өткөрүү, өзгөчө кырдаалдардын
  кесепеттерин жоюу, алардын масштабына баа берүү.

— алдын  алуу жана  өрттү  өчүрүү тармагы  боюнча  мамлекеттин саясатын жана иш чараларын жүргүзүү;

—    өрттү өчүрүү, куткаруу жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу;

—  материалдык-баалуулуктарды сактоо кызматынын, мүлкүн сактоонун шартын жакшыртуу.

 

 1. Облустук башкармалыктын функциялары
 2. Облустук башкармалык төмөнкүдөй негизги функцияларды ишке ашырат:
 • облустун аймагында Министрликтин жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатын жүзөгө ашырат;

— Министрликтин чечимдери боюнча жарандык коргонуунун иш чараларын ишке ашырат;

 • Министрликтин жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагындагы ченемдик укуктук актыларынын долбоорлоруна сунуштарды киргизет;
 • Облустук башкармалыктын Жарандык коргонуусунун согуш жана тынчтык мезгилиндеги планын иштеп чыгат, макулдашуу жана бекитүү учун тиешелүү жактарга берет;
 • Министрликтин тейлеген тармактары боюнча укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;
 • Министрликтин тиешелүү түзүмдөрү менен коркунучтуу табигый процесстерге мониторинг жүргүзөт, алардын жандануусун божомолдойт;
 • Облустагы министрликтердин жана ведомстволордун аймактык органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, өз алдынча башкаруу органдары жана башка менчигинин түрүнө карабастан уюмдар тарабынан Жарандык коргонуу жаатында аткарылышы милдеттүү болгон жазуу жүзүндөгү буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү берет;
 • Жарандык коргонуунун күчтөрүнүн курамын аныктайт жана алардын
  өзгөчө кырдаалдардагы иш-аракеттерге даярдыгын камсыздайт;

— Облустун аймагында аймагында мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана чарба жүргүзүү субъекттери менен бирдикте алардын күчтөрүн жана каражаттарын өзгөчө кырдаалдын кесепетин жоюуга катышуу үчүн тартуу тартибин белгилейт, бул күчтөрдүн жана каражаттардын даярдыгын көзөмөлдөйт;

— Жарандык коргонуу, өрт, радиациялык коопсуздук, суу объектилеринде адамдардын коопсуздугу жана гидрометеорология тармагында маалыматтарды топтоону жана иштеп чыгууну, ошондой эле аны алмашууну белгиленген тартипте ишке ашырат;

 • калкты Жарандык коргонуунун, өрт коопсуздугунун чараларына
  үйрөтүүгө катышат;
 • өзгөчө кырдаал болгон райондо жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жабыр тарткан калкты биринчи кезектеги жашоо-тиричилигин камсыздоону уюштурат;
 • калкты жана аймактарды табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча иш-чараларды өткөрүүгө Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн дайыма даярдыкта кармайт;
 • Жарандык коргонуу күчтөрүн даярдоону жана калкты өзгөчө кырдаалдардагы аракеттерге үйрөтүүнү, билимдерди пропагандалоону жана
  жайылтууну ишке ашырат;

— өзгөчө кырдаалдан жана ага байланышкан куткаруу иштерин ишке
ашырат жана уюштурат;

 • Министрликтин атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш чараларынын болжолдуу мерчемине жана капиталдык курулуш жумуштарына сунуштарды киргизет;
 • тиешелүү органдардын турак үйлөрдү, административдик жана өндүрүштүк имараттарды жана курулмаларды курууга жер участкаларын бөлүү жөнүндө чечимдерине макулдук берет;
 • өзгөчө кырдаалдарда эвакуациялык иш-чараларды уюштурууга катышат;
 • өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана өзгөчө кырдаал мезгилинде
  издөө-куткаруу, кырсыктан калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис
  жумуштарды уюштурат жана аткарылышын көзөмөлдөйт, оордук даражасы
  жана келтирилген зыян боюнча баа берет;

— курулуш объекттерин реконструкциялоонун жана кайра профилдөөнүн долбоордук документтерин жеке жана юридикалык жактардын расмий кайрылуусу боюнча жана эрежелерге шайкеш келүүсү жөнүндө корутундуну берүү менен өрткө каршы ченемге алып келет жана макулдашат;

 • жеке жана юридикалык жактардын расмий кайрылуусуна жараша
  долбоордогу, курулуп, ошондой эле ишке киргизилип жаткан имараттардын,
  ошондой эле заттардын, товарлардын, материалдардын, орнотмолордун,
  агрегаттардын өрткө каршы ченемдерге жана эрежелерге шайкештиги
  боюнча корутундуну тастыктоону жүргүзөт;

— жайларды, имараттарды, курулмаларды, орнотмолорду жана агрегаттарды өрттөн жана күйүүчү заттардан автоматтык коргоо тутумун жана каражаттарын киргизүү боюнча иштерди аткарат, кабыл алынган тутумдун ишке кирүүсүнө тиешелүү акт түзөт;

 • өрттүн жана анын залалдарынын эсебин алат;
 • ыктыярдуу куткаруу жана өрткө каршы түзүмдөрдү түзүүгө,
  чыңдоого жана ар тараптуу өнүктүрүүгө көмөктөшөт;
 • өрткө каршы үгүт иштерин жүргүзөт;
 • өрт өчүрүүдө ведомстволук, ыктыярдуу топторду жана башка өрткө
  каршы жана куткаруу түзүмдөрдү, өрт өчүрүүгө тартылган башка күчтөрдү
  жана каражаттарды оперативдүү башкарууну жүзөгө ашырат;
 • материалдык-баалуулуктарды сактоо кызматынын мүлкүн ар жыл сайын инвентаризациядан өткөрүү;
 • материалдык-баалуулуктарды сактоо кызматынын мүлкүн дайым даярдыкта кармоо, профилактикалык иш-чараларды жана лаборотордук көзөмөлдөн өткөрүү;
Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here