КР ӨКМнин Өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү түндүк борборунун түзүлүшүнүн тарыхы

0
950 просмотров

1. Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү тарабынан 1992-жылдын 4-июлунда №268-чи  «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар боюнча Мамлекеттик комиссиясына уюм жана ишканаларды өткөрүп берүү жөнүндө» буйуртмасы кабыл алынган.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйуртмасынын негизинде Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар боюнча Мамлекеттик комиссиясынын чечими менен «Фрегат» фирмасынын базасында «Чүй областык инженердик мүлктү эксплуатациялоо жана кайра калыбына келтирүү иштерин аткаруу боюнча  башкармалыгы» болуп түзүлгөн.

2. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар жана атуулдук коргоо министрлигинин 1996-жылдын 22-июлундагы №209 «Областтык инженердик мүлктү эксплуатациялоо жана кайра калыбына келтирүү иштерин аткаруу боюнча  башкармалыктарды жоюу жөнүндө» буйругунун негизде «Чүй областык инженердик мүлктү эксплуатациялоо жана кайра калыбына келтирүү иштерин аткаруу боюнча  башкармалыгы» жоюлуп ордуна Кыргыз Республикасынын Озгөчө кырдаалдар жана атуулдук коргоо министрлигинин «Чүй областык базасы» (ЧОБ) түзүлгөн.

3. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар жана атуулдук коргоо министрлигинин 1998-жылдын 30-июнундагы №80 «Көчмө механизациялашкан курамдарды түзүү жөнүндө» буйругу кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын Озгөчө кырдаалдар жана атуулдук коргоо министрлигинин «Чүй областык базасы» жоюлган, ордуна Кыргыз Республикасынын Озгөчө кырдаалдар жана атуулдук коргоо министрлигинин «Чүй областык Көчмө механизациялашкан курамы» түзүлгөн.

4. Кыргыз Республикасынын Озгөчө кырдаалдар министрлиги  жаңы инженердик жана авариялардан сактоо  техникалары менен камсыз болгондугунун негизинде жана бөлүктүк структуруларда  иштин жүрүшүн оптимизациялоого байланыштуу Кыргыз Республикасынын Озгөчө кырдаалдар министрлигинин  2007-жылдын 6-мартындагы  №149-чу «Өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү Түндүк борборун түзүү жөнүндө» буйругу кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин «Чүй областык Көчмө механизациялашкан курамы» жоюлуп, ордуна Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин «Өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү түндүк борбору» түзүлгөн.

Print Friendly, PDF & Email