Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди аткаруу борбору (Суучулдар кызматы) жөнүндө ЖОБО

0
1 566 просмотров

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2009-жылдын 18-декабрындагы

N 791 токтому менен

бекитилди

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар

министрлигине караштуу Суучулдарды даярдоо

жана суу алдындагы техникалык иштерди

аткаруу борбору (Суучулдар кызматы) жөнүндө

ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Жалпы жоболор
 2. Борбордун негизги милдеттери

III. Борбордун иш-милдеттери

 1. Борбордун укуктары
 2. Борбордун ишмердүүлүгүн уюштуруу
 3. Терең суудагы шаймашай суучулдар бекети

VII. Борбордун билим берүү ишмердүүлүгү

VIII. Борборду медициналык камсыздоо

 1. Борборду каржылоо
 2. Борбордун мүлкү
 3. Кайра түзүү жана жоюу
 4. Жалпы жоболор
 5. «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди аткаруу борбору (Суучулдар кызматы)» (мындан ары — Борбор) Кыргыз Республикасынын «Кыйроодон-куткаруу кызматы жана куткаруучулардын статусу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугу жөнүндө» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин талаптарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 14-февралындагы N 19 «Кыргыз Республикасынын куткаруучулары жана ыктыярдуу куткаруучулардын түзүмү жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна ылайык түзүлдү.

Борбор — бул суучулдардын иши боюнча кошумча атайын билим берүү тармагына, гидротехникалык курулмалардын плотиналарынын суу астындагы бөлүктөрүндө, суу чарба багытындагы объектилерде суу астындагы техникалык жумуштардын бардык спектрин жүргүзүүнүн, тейлөөнүн жана оңдоп-түздөөнүн; Республиканын бардык көлмөлөрүндө жана акваторияларында куткаруучу, кыйроодон оңдоп-түздөөчү, суучулдук жана башка жумуштарды уюштуруу жана өндүрүү алкагында адистешкен көп багыттуу мамлекеттик мекеме.

 1. Борбор өзүнүн ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары, мамлекеттер аралык макулдашуулар жана протоколдор, ошондой эле ушул жобо тарабынан жетекчиликке алынат. Суу астына түшүүнүн жана суучулдардын ишинин коопсуздугу тармагында Борбор аракеттеги стандарттар жана эрежелер менен жетекчиликке алынат, суу алдындагы техникалык иштер боюнча курулуш ченемдери жана эрежелерин колдонот.
 2. Борбор мамлекеттик жана расмий тилде өзүнүн аталышы жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөргө жана башка белгиленген үлгүдөгү мөөр, штамп, бланкаларга, желек, эмблема жана башка кыскартууларга ээ.
 3. Борбордун расмий толук аталышы:

— мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Суучулдарды даярдоо жана суу алдындагы техникалык иштерди аткаруу Борбору (Суучулдар кызматы);

— расмий тилде: Центр подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ (Водолазная служба) при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

Борбордун кыскартылган расмий аталышы:

— мамлекеттик тилде: «КР ӨКМ караштуу Суучулдар кызматы»;

— расмий тилде: «Водолазная служба при МЧС КР.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. (КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомуна ылайык күчүн жоготту)
 2. Суучулдар Борбору өзүнүн ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилиги астында кызыккан мекемелер, башка министрликтер менен ведомстволордун түзүмдүк бөлүктөрү, илимий жана билим берүү мекемелери, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, суучулдар тематикасы боюнча эл аралык уюмдар менен өз ара байланышта ишке ашырат. Борбор билим берүү жана илимий ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасында жана Шанхай кызматташтык уюмунун, Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун, Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мүчө мамлекеттеринде суучулдардын иши боюнча аракеттеги үлгүлүк өлчөмдөр (стандарттар) боюнча уюштурат жана ишке ашырат.
 3. Борбордун жетекчиси плотиналардын коопсуздугу боюнча жана дарылоо-ден соолукту чыңдоочу мекемелерге, эс алуу үйлөрүнө, пансионаттарга жана көлмөлөрдүн жээктериндеги көпчүлүк эс алуучу жайларда менчигинин жана тиешелүүлүгүнүн түрүнө карабастан ишмердүүлүгүн ишке ашыруучу экономиканын башка объектилерине паспорт берүү боюнча комиссиянын курамына кирет.
 4. Борбор юридикалык жак болуп саналат, ага бекитилип берилген мүлктү ыкчам башкарууну ишке ашырат, казына системасында өзүнүн эсеби, өз алдынча балансы, негизги жана жүгүртүү каражаттары болот, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары уруксат берген жана ишмердүүлүктүн максаттарына дал келген фонддорду түзөт жана пайдалана алат.
 5. Борбордун юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Аламүдүн району, Ленинское айылы, КР ӨКМ аскер шаарчасы, (Чолпон-Ата шаары, Ахунбаев көчөсү-2, окуу-машыгуучу базасы жана филиалы).
 6. Борбордун структурасын жана штаттык расписаниесин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри бекитет.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Борбордун негизги милдеттери

 1. Борбордун ишмердүүлүк максаты болуп төмөнкүлөр эсептелет:

— «суучулдар иши», «суу-куткаруу иши», «суудагы адам өмүрүнүн сакталышы жана коопсуздугу», «дайвинг» тармактарынын пайда болушун, өнүгүшүн жана өркүндөшүн уюштуруу; бардык суу объектилериндеги суу алдындагы техникалык жана издөө-куткаруу, илимий-изилдөө жана эксперттик иштердин бардык спектрин өз алдынча жүргүзүү; республиканын дарыяларындагы, көлдөрүндөгү, суу сактагычтарындагы жана башка көлмөлөрүндөгү жарандардын ден соолукту чыңдоочу эс алуу жайларын жабдуу боюнча иш-чараларды уюштуруу жана аткаруу, жалпы адистешкен «суучулдар иши» боюнча үзгүлтүксүз агартуу ишмердүүлүгүн жүргүзүү.

 1. Борбор бардык суучулдук түшүүлөргө жана жумуштарга (жээктеги куткаруучулук жана кеме суучулдук бекеттеринде, лабораторияларда, аймактык топтордо, спорттук дайвинг борборлорунда) уюштуруу-усулдук жетекчиликти ишке ашырат, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы «суучулдук иштердин», «суу-куткаруу иши», «дайвинг» менчигинин түрүнө жана тиешелүүлүгүнө карабастан, бардык ээлик кылуучу субъектилеринин бардык адистери үчүн квалификациялык мүнөздөмөлөрдүн (сертификациялардын) талаптарын белгилейт.
 2. Борбордун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

— республиканын бардык суу объектилеринде суу алдындагы техникалык, кыйроо-техникалык, издөө-куткаруучу жана илимий-изилдөө иштерин кеңири чөйрөдө уюштуруу жана жүргүзүү;

— менчигинин түрүнө карабастан бардык кызыккан ведомстволор жана чарба жүргүзүү субъектилери үчүн алардын табыштамалары боюнча кесиптин бардык деңгээлиндеги суучулдар ишинин 1, 2, 3 тобуна адистешкен кесиптик адистерди окутуу, даярдоо жана адистигин жогорулатуу, тиешелүү квалификацияда алган билими тууралуу күбөлүктөрдү жана суучулдар китебин берүү менен;

— «сууда куткаруу иши» жана «дайвинг» боюнча адистерди даярдоо;

— Кыргыз Республикасынын суу объектилеринде адам өмүрүн сактоонун эрежелерин ишке ашыруу;

— (алтынчы КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

— көлмөлөрдөгү суучулдук жана суу-куткаруучулук иштердин абалына, дайвингдин бардык түрүнө анализ жүргүзүү жана уюштуруу, куткаруучу бекеттердин (посттордун) ведомстволордун, жергиликтүү администрациялардын, айылдык округдардын, коомдук уюмдардын, жеке ишканалардын, башка юридикалык жактардын каражаттарынын эсебинен аракеттеги мыйзамдарга ылайык иштөөсү боюнча иштерди уюштуруу;

— (сегизинчи КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

— менчигинин түрүнө жана тиешелүүлүгүнө карабастан, бардык жээктеги куткаруучу бекеттердеги жана посттордогу суучулдук жана суу-куткаруу бөлүктөрүнүн ишмердүүлүгүн жөнгө салуу;

— Кыргыз Республикасынын борбордук суучулдар сыноо комиссиясын жана борбордук суучулдар медициналык комиссиясын түзүү, ишмердүүлүгүн уюштуруу;

— суучулдар жана суу-куткаруу иштеринин өндүрүшүнө жаңычыл ыкмаларды жана усулдарды киргизүү, суучулдар ишин өнүктүрүү боюнча инженердик жана илимий-изилдөө иштерин ишке ашыруу жана жаңы суучулдар техникасын түзүү;

— кырсык болгон аймакта кырсыктык, издөө-куткаруу жана кырсыктык суу алдындагы техникалык жумуштарын уюштуруу жана жүргүзүү;

— тейленүүчү объектилер жана аймактар боюнча долбоорлорду жана чечимдерди ишке ашыруу үчүн болжолдонгон экспертизаны жүргүзүүгө катышуу;

— медициналык камсыз кылуу жана бардык суучулдар ишин алып баруу, суучулдар ишинин адистерин калыбына келтирүү, анын ичинде келишимдик негизде менчигинин түрүнө карабастан башка тарапташ ведомстволор жана уюмдар үчүн дагы;

— тейленүүчү объектилерде жана аймактарда кыйроодон-куткаруучу каражаттарды, суучулдар мүлкүн, ошондой эле башка суу объектилеринде өзгөчө кырдаалдарды жоюуда өз ара аракеттенүүнүн планын иштеп чыгууга катышуу;

— суучулдар ишинин бардык түрүн камсыз кылуу үчүн жеткиликтүү окуу, материалдык-техникалык базаны, материалдык ресурстарды түзүү, ШКУ, ЖКЖКУ, КМШ өлкөлөрүнүн жана башка мамлекеттердин өкүлдөрүнүн катышуусу менен «суучулдар тематикасы» боюнча окуу, илимий жана эл аралык жана башка иш-чараларды өткөрүү;

— суучулдар тематикасы боюнча ар кандай долбоорлорду, үлгүлүк өлчөмдөрдү, конструктордук жана технологиялык документацияларды кароо боюнча иштерди уюштуруу;

— маалыматтык ишмердүүлүктү түзүү жана өнүктүрүү, суудагы, аз өлчөмдүү флоттогу жүрүм-турум эрежелери, Борбордун ишмердүүлүгү жана багышталышы жана башкалар боюнча окуу куралдарын, плакаттарды, эстеткичтерди, баракчаларды, маркаларды камсыз кылуу, чыгаруу, жайылтуу;

— суучулдар иши, суу алдындагы техникалык жумуштар, суу-куткаруу иштери, дайвинг боюнча бардык адистер тарабынан ченемде бекитилген мөөнөттө квалификациялык сыноодон өткөрүү, бекемдөө жана жогорулатуу боюнча бардык кызыккан ведомстволор жана чарба жүргүзүү субъектилери үчүн алардын менчигинин түрүнө жана тиешелүүлүгүнө карабастан, алты айда бир жолудан кем эмес уюштуруу жана өткөрүү;

— суу алдындагы техникалык иштер, «суучулдар иши», «суу-куткаруу иши», «суудагы адам өмүрүнүн сакталышы жана коопсуздугу» боюнча эксперттик ишмердүүлүктү уюштуруу, гидротехникалык курулмалар жана башка суу объектилери боюнча эксперттик корутундуларды даярдоо жана жүргүзүү;

— суучулдар иши тармагындагы эл аралык кызматташуу боюнча иштерге катышуу, ШКУ, ЖКЖКУ, КМШ катышуучу мамлекеттеринин жана башка мамлекеттердин окшош структуралары менен өз ара аракеттенүү боюнча иш-чараларды уюштуруу.

III. Борбордун иш-милдеттери

 1. Борбор өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүдөй иш-милдеттерди аткарат:

— Республиканын стратегиялык жактан маанилүү гидротехникалык жана башка суу объектилеринде кеңири чөйрөдөгү суу алдындагы-техникалык жумуштарды өткөрүү боюнча уюштуруу-техникалык иш-чаралардын комплексин аткарууну уюштурат;

— суудагы адамдардын коопсуздугу жана өмүрүн сактоо боюнча иш-чараларды жана рекомендацияларды жана биринчи жардам көрсөтүү ыкмаларын өркүндөтүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгат;

— менчигинин түрүнө карабастан бардык кызыккан ведомстволор, уюмдар жана чарба жүргүзүү субъектилери үчүн окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, «суучулдардын иши» адистешкен 1, 2 жана 3 топтогу, «суудагы-куткаруучу», «дайвинг» боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү боюнча белгиленген үлгүдөгү суучулдар китепчесин жана күбөлүктөрүн берүү менен адистештирүү топтору боюнча «3, 2 жана 1 класстагы суучул», суучул адиси, «суудагы куткаруучу» — 1, 2, 3 класстагы устаты, «дайвинг боюнча адис» иштерин уюштурат жана жүргүзөт;

— бардык «суучулдар иши», «суудагы-куткаруучу», «дайвинг» адистеринин жыл сайын Республикалык жыйынын, адистик, окуу-усулдук, квалификациялык семинарларды, абзелдүү мүмкүнчүлүк, аттестациялоо, квалификациясын аныктоо, адистигин жогорулатуу менчигинин түрүнө карабастан бардык кызыккан ведомстволорго өткөрөт жана ишин уюштурат;

— окуу планын жана окутуунун программаларын, окуу, усулдук, илимий-техникалык жана башка адабияттарды, видеофильмдер, диафильмдер үчүн материалдарды, суучулдар тематикасы жана Борбордун жана башка кызматтардын куткаруу ишмердүүлүгү боюнча плакаттарды иштеп чыгат, ошондой эле калк арасында суудагы коопсуздуктун чаралары жана үгүттөө боюнча баракчаларды, эстеткичтерди, открыткаларды, маркаларды жана башка адабияттарды басып чыгаруу жана жайылтуу;

— менчигинин түрүнө карабастан, калктан, уюмдардан, экономика объектилеринен кырсык жөнүндө билдирүүлөрдүн кабыл алынышы боюнча жана Республиканын көлмөлөрүндө аларга жардам көрсөтүү боюнча жээктеги куткаруу бекеттеринин (куткаруу постторунун) ишин уюштурат;

— Республиканын көлмөлөрүндө суучулдук жана куткаруу иштерин, адамдардын өмүрүн сактоо боюнча ишмердүүлүктү ишке ашыруучу менчигинин түрүнө карабастан бардык ведомстволук эмес, ыктыярдуу, жеке, коомдук уюмдардын иштерин текшерет жана ишмердүүлүктөрүнө көзөмөл жүргүзүүнү ишке ашырат;

— Борбордун, суудагы ведомстволук, коомдук, ыктыярдуу куткаруу кызматтарынын өнүгүүсүнүн каржылык планынын долбоорун суучулдар ишине боюнча уюштуруу-техникалык иш-чаралардын пландарын иштеп чыгат;

— суучулдук, суунун алдындагы курал-жабдыктардын, суу алдындагы техникалык жумуштар үчүн аспаптардын жана жабдуулардын, сууда кырсыкка кабылган адамдарга жардам көрсөтүү боюнча куткаруу каражаттарынын жаңы үлгүлөрүн өздөштүрүүнү жана киргизүүнү уюштуруунун маселелерин иштеп чыгат;

— Республикадагы суучулдар тематикасы боюнча зарыл болгон ченемдик-техникалык жана жетектөөчү ченемдик документтердин бардык түрүн иштеп чыгууну жана киргизүүнү уюштурат жана алар менен бардык кызыкдар түзүмдөрдү жана уюмдарды менчигинин түрүнө карабастан камсыз кылат;

— жарандар көп эс алуучу жана сууга түшүүчү жайларды жабдуу боюнча, алардын сакталышын көзөмөлдөө боюнча жана коопсуздук талаптарына ылайык келбеген жерлерде пляждарды, сууга түшүүчү жайларды ачууга тыюу салуу боюнча, иштерди кызыкдар ведомстволор жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен биргеликте уюштурат жана иш жүргүзөт;

— куткаруу бекеттеринин жана посттордун имараттарын курууга жана долбоорлоого, көлмөлөрдүн сууга түшүүгө коркунучтуу жерлерине жана участкаларына типтүү курчап тосуучу буйларды жана башка белгилерди орнотууга техникалык тапшырмаларды жана талаптарды иштеп чыгат;

— (Он төртүнчү КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

— сууда сүзүү боюнча башка инструкторлорду, спорттук уюмдардын, мектептердин, келишимдик же башка негизде, атайын жабдылган жерлерде жарандарды сууда сүзүүгө үйрөтүүчү уюмдардын (ОСВОД) даярдалган кызматкерлерин тартуу боюнча иштерди уюштурат;

— Республиканын бардык көлмөлөрүндө суучулдук кыйроодон-куткаруучу жана издөө-куткаруучу жумуштарын уюштурат жана жүргүзөт;

— борбордук суучулдар медициналык комиссиясынын ишин түзөт, уюштурат жана ишке ашырат, медициналык күбөлөндүрүүнү жана Республикадагы суучулдар ишинин бардык түрүнө уруксат берүүнү ишке ашырат, анын ичинде келишимдик негизде дагы;

— борбордук суучулдар адистик комиссиясынын ишин түзөт, уюштурат жана ишке ашырат жана «суучулдар иши», «суудагы-куткаруучу», «дайвинг» боюнча адистерге, жыл сайын уруксат берүүнү, алардын квалификацияларын бекемдөөнү жана жогорулатууну ишке ашырат;

— куткаруучулардын жана суучулдар ишинин адистеринин ден соолугун кайра калыбына келтирүү боюнча жумуштарды уюштурат жана ишке ашырат, алардын медициналык тейленишин КР ӨКМдин сурамдары жана буйруктары боюнча ишке ашырат, калк үчүн жана келишимдик негизде башка тараптагы ведомстволор жана уюмдар үчүн менчигинин түрүнө карабастан окшош кызматтарды көрсөтөт;

— эмгекти коргоонун, сүзүүчү каражаттарды, техникаларды жана башка куткаруучу техникаларды ишке киргизүүнүн эрежелеринин аткарылышын көзөмөлдөйт;

— көлмөлөрдөгү пляждарга, жарандар көп эс алуучу жайларга жана аймактарга бекитилген жетекчилер менен биргеликте көлмөлөрдүн сууга түшүүгө коркунучтуу жерлерин жана участкаларын белгилөөчү тосуучу буйларды жана башка белгилерди орнотуу жана алуу (зарылдыгына карап) боюнча мезгилдүү жумуштарды уюштурат;

— эс алуу жайларындагы (көлмөлөрдөгү) калкка, экономика объектилерине, уюмдарга кырсыктын коркунучу, шашылыш билдирүүлөр, сууга түшүүгө тыюу салынгандыгы жөнүндө маалымдайт;

— КР ӨКМ күчтөрү тарабынан өткөрүлүүчү башка куткаруучу жана башка кечиктирилгис жумуштарга катышат, муну менен суудагы адамдардын белгилүү коопсуздугун жана өмүрүнүн сакталышын камсыз кылат;

— Борбордун кызматкерлеринин, адистеринин жана алардын үй-бүлөсүнүн социалдык жана укуктук корголушунун маселелерин чечет;

— мамлекеттик бийликтин аткаруу органдарында, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, ошондой эле башка ведомстволордо жана уюмдарда Борбордун кызыкчылыгын көздөйт жана коргойт;

— кызыкдар болгон экономика объектилери, калк, эл аралык жана башка өкмөттүк эмес уюмдар менен биргеликте каржылык жана материалдык каражаттардын фондун түзөт жана алардын макулдашуусу менен ишмердүүлүктүн максаттарына ылайык аларды бөлүштүрөт;

— ыктыярдуу жана коомдук куткаруучу түзүмдөр менен бирге республикадагы «суучулдар иши», «суудагы-куткаруучу» өнүктүрүү боюнча эл аралык гранттарды алуунун жана пайдалануунун долбоорлорун. Өз эрктүү коомдук бирикмелер менен бирге иштеп чыгат;

— Борбордун компетенциясына кирген маселелер боюнча экономика объектилерин, уюмдарды, мекемелерди, окуу жайларды жана жарандарды маалыматтык тейлөөнү уюштурууну камсыз кылат;

— маалыматтарды өз ара алмашуу, ШКУ, ЖКЖКУ, КМШ катышуучу мамлекеттердин жана башка мамлекеттердин кол коюлган макулдашууларынын жана протоколдорунун алкагында окшош түзүлүштөр менен өз ара аракеттенүүнүн иш-чараларын сапаттуу аткаруу жана ар кандай маселелерди чечүүдө биргеликте аракеттенүү боюнча иштерди уюштурат жана пландайт;

— Республиканын аймагында суучулдар техникасынын сапатын эксперттик баалоону уюштурат жана ишке ашырат;

— гидротехникалык жана башка суу чарбалык курулмалардын плотиналарынын коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссиянын ишине катышат;

— суучулдар техникасын ишке коопсуз киргизүүнү, аларды өз убагында күбөлөндүрүүнү, өлчөө каражаттарын текшерүүнү уюштуруу боюнча иштерди жүргүзөт;

— медициналык камсыздоону жана Борбор тарабынан жүргүзүлүүчү суучулдар ишин коштоону, анын ичинде менчигинин түрүнө карабастан келишимдик негизде башка ведомстволор жана уюмдар үчүн да уюштуруу;

— суучулдар ишиндеги эмгек коопсуздугунун эрежелеринин Бирдиктүү талаптарын, Кыргыз Республикасынын суучулдар ишинин бардык адистери тарабынан суучулдар кызматынын Эрежелерин толук аткарууну жана сактоону камсыз кылат.

 1. Борбор тарабынан жүргүзүлүүчү жана ишке ашуучу суу алдындагы техникалык, кыйроодон-куткаруу жана издөө-куткаруу боюнча суучулдар иши жумуштун негизги түрүнө кирет.

 1. Борбордун укуктары

 1. Ушул Жобо тарабынан аныкталган негизги милдеттерди ишке ашыруу үчүн Борборго төмөнкүдөй укуктар берилет:

— Борбордо бардык кызыкдар жана сурамдарды жиберген ведомстволор, уюмдар үчүн бекитилген программалар жана үлгүлүк өлчөмдөр боюнча, анын ичинде акы төлөнүүчү негизде да «суучулдар иши», боюнча 1, 2, 3 топторго адистешкен адистерди, «суу-куткаруу иши», «дайвинг» боюнча адистерди окутуу жана даярдоону (кайра даярдоону) ишке ашыруу;

— билими жөнүндө белгиленген үлгүдө күбөлүктөрдү жана суучулдар китепчелерин, дайвинг боюнча сертификаттарды белгиленген тартипте берүү;

— Борбордо окуган, кайра даярдоодон жана аттестациядан өткөн Республикадагы бардык «суучулдар ишинин», «суу-куткаруу иши», «дайвинг» адистеринин суучулдар китепчесинин белгиленген графаларын толтуруу жана белгилөө;

— (бешинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

— көпчүлүк эс алууга жарактуу көлмөлөрдү табуу, аларды ведомстволук уюмдарга, жергиликтүү бийлик органдары, экономиканын жеке субъекттерине, спорттук жана коомдук уюмдарына белгиленген тартипте бекитип берүү;

— аракеттеги мыйзамдарга ылайык көлмөлөрдү жарандардын ден соолугун чыңдап эс алуусу үчүн пайдаланып жатышкан ведомстволордун, жергиликтүү администрациялардын, айылдык округдардын, коомдук уюмдардын, жеке ишканалардын, башка юридикалык тараптардын каражаттарынын эсебинен көлмөлөрдө жээктеги куткаруу бекеттерин (постторун) белгиленген тартипте куруу;

— (сегизинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408

токтомуна ылайык күчүн жоготту)

— Республиканын борбордук суучулдар медициналык комиссиясынын, Республиканын борбордук суучулдар адистик комиссиясынын ишин түзүү жана камсыз кылуу;

— Республиканын «суучулдар иши», «суу-куткаруу иши», «дайвинг» боюнча бардык адистерине уруксат берүү, адистигин бекемдөө жана жогорулатууну ишке ашыруу;

— тейлөөчү объектилер жана аймактар боюнча долбоорлорду жана чечимдерди ишке ашыруу үчүн, суучулдар тематикасы, суу объектилеринин, гидротехникалык курулмалардын плотиналарынын коопсуздугу боюнча эксперттик ишмердүүлүктү уюштуруу үчүн божомолдонгон экспертизаны жүргүзүү;

— жарандардын арасында кайгылуу окуялардын алдын ала эскертүү боюнча алдын алуучу жумуштарды уюштурууда жана өткөрүүдө, ошондой эле куткаруу жана ташуу жумуштарында айырмаланган Борбордун штаттагы кызматкерлерин, ыктыярдуу куткаруучуларды жана жарандарды сыйлоо жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрине сыйлоо тууралуу сунуш киргизүү;

— (он үчүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

— укуктук, экономикалык жана башка келишимдик мамилелерге баруу, Борбордун милдеттерине ылайык мамлекеттик жана коомдук, кооперативдик жана коммерциялык, кайрымдуулук жана башка уюмдар, юридикалык жана жеке жактар менен белгиленген тартипте келишим түзүү;

— Борбордун максаттарына жана милдеттерине ылайык 70 метрге чейин тереңдиктеги суучулдар ишине адистешкен 1 жана 2 топтогу суу алдындагы техникалык жумуштарды аткарууга жөндөмдүү ишкананын менчик бөлүмдөрүн түзүү жана же биргеликте уюмдарды, илимий ишканаларды түзүү (ачуу);

— жарандардын, ишканалардын жана уюмдардын арасында окуу, усулдук илимий-техникалык жана башка адабияттарды, видеофильмдер үчүн материалдарды, суучулдар иши жана суудагы куткаруу кызматтары боюнча плакаттарды, баракчаларды, эстеткичтерди, открыткаларды, маркаларды жана суудагы коопсуздук чаралары жана үгүттөө боюнча башка материалдарды акы төлөө жана акысыз негизде иштеп чыгуу, басып чыгаруу жана жайылтуу;

— мамлекеттик, коомдук, кооперативдик, эл аралык, кайрымдуулук жана башка уюмдардан, юридикалык жана жеке жактардан кайтарымсыз каржылык жана башка материалдык жардамдарды алуу;

— обочолонгон мүлккө ээ болуу, өзүнүн атынан Борбордун ишмердүүлүгүнө зарыл болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү, жабдууларды жана курал-жабдыктарды, курулмаларды, байланыш жана унаа каражаттарын, башка мүлктү белгиленген тартипте сатып алуу;

— эскирген, моралдык жактан эски же суу алдындагы техникалык, суу алдындагы издөө-куткаруу жумуштарына пайдаланууда же болбосо окуу-машыгуу иштеринде жана ылдый түшүү мезгилдеринде жараксыз абалга келген негизги фондуларды белгиленген тартипте эсептен чыгаруу;

— уюштуруу, өндүрүштүк, каржылык-чарбалык маселелерди өз алдынча чечүү;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган, бул кызматтын ишмердүүлүгүн ишке ашыруу үчүн зарыл болгон ар кандай каржылык жана материалдык каражаттардын фондуларын түзүү жана белгиленген тартипте туура пайдалануу;

— Борбордун алдында турган максаттарга жана милдеттерге жетүүгө түрткү берген, КР ӨКМ тарабынан берилген ыйгарым укуктардын чегинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка иш-аракеттерди аткаруу.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Борбордун ишмердүүлүгүн уюштуруу

 1. Борбордун негизги ишмердүүлүгү төмөнкүлөргө багытталган:

— Кыргыз Республикасында «суучулдар иши», «суу-куткаруу иши», «дайвинг» пайда болушу жана баскыч боюнча өнүгүшү;

— «суучулдар иши», «суу-куткаруу иши», «дайвинг» тармагындагы илимий-техникалык потенциалдын, бирдиктүү билим берүү жана адистик процесстин өнүгүшүнө;

— суучулдар тематикасы боюнча пайдалануу боюнча ШКУ, ЖКЖКУ, КМШ катышуучу мамлекеттердин жана башка мамлекеттердин ченемдик-техникалык базасын адаптациясын жүргүзүү;

— суучулдар техникасын ишке киргизүүнү өркүндөтүүгө;

— суучулдар ишинин бардык түрүнүн техникалык деңгээлин жана өндүрүштүк сапатын жогорулатууга;

— ШКУ, ЖКЖКУ, КМШ катышуучу мамлекеттеринин жана башка мамлекеттердин өлкөлөрүнүн куткаруу корпусу үчүн куткаруучулардын, анын ичинде суучулдар ишин адистердин да ден соолугун калыбына келтирүүгө;

— республиканын көлмөлөрүндө адамдардын өмүрүн сактоо жана алдын алуучу иштер үчүн куткаруучу бекеттерди, постторду уюштурууга;

— суучулдардын эмгегинин коопсуздугун жана шартын камсыз кылуу.

 1. Борборду Кыргыз Республикасынын башчысы жетектейт, ал Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат. Борбордун башчысы жеке башкаруунун негизинде Борборго жүктөлгөн тапшырмаларды жана иш-милдеттерди, ишмердүүлүгүнүн багыттарынан келип чыккан бардык укуктарды жана милдеттерди ишке ашырат. Борбордун башчысынын орун басары болот. Жеке курам Борбордун жетекчисинин буйругу менен кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.
 2. Борбордун башчысы өзүнүн ишинде түздөн-түз Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрине баш ийет.

Борбордун башчысы:

— адистешүүнүн 1, 2, 3 тобу боюнча «суучулдар иши», суудагы куткаруу, дайвингдин ар кандай түрдөгү адистиктерине кошумча атайын билим берүү боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн уюштурат;

— Борбордун бөлүмдөрүнүн-элементтеринин жоболорун, билим берүү жана илимий ишмердүүлүк боюнча, курстук тапшырмаларды эмгек менен өтөө боюнча документтерди, Борбордун кызматкеринин кызматтык милдеттерин, суучулдар ишинин, куткаруу бекеттеринин жана постторунун, дайвинг адистеринин адистик мүнөздөмөлөрүн бекитет;

— окууну аяктагандыгы жөнүндө күбөлүктөрдү, суучулдар китепчесин, сертификаттарды берүүнү ишке ашырат;

— суу алдындагы техникалык, кыйроодон-куткаруу, издөө-куткаруу жумуштарына, гидротехникалык курулмалардын жана башка суу объектилеринин плотиналарын текшерүүгө чечимдерди кабыл алат;

— суунун тереңдигиндеги, эксперименталдык жана илимий суучулдук түшүүлөрдүн бардыгын жетектейт жана чечим кабыл алат, анын ичинде ШКУ, ЖКЖКУ, КМШ катышуучу мамлекеттеринен жана башка мамлекеттерден да биргеликте;

— токтомдордун, буйруктардын, жоболордун, нускамаларга тиркемелердин, тармактык үлгүлүк өлчөмдөрдүн, табелдердин жана бекеттерди (постторду) жабдуунун нормаларынын жана аларга талаптардын долбоорлорун иштеп чыгат;

— суучулдар тематикасы, суу объектилеринин, гидротехникалык курулмалардын плотиналарынын коопсуздугу боюнча эксперттик ишмердүүлүктү жүргүзүүгө катышат жана ишти уюштурат;

— Республикадагы көпчүлүк ден соолугун чыңдап эс алуу үчүн пайдалануучу көлмөлөрдөгү адамдардын өмүрүн сактоонун Эрежелеринин талаптарын сактоо боюнча корутундуларды берет;

— суудагы адамдардын өмүрүнүн сакталышы камсыз болбогон айрым жерлерде, пляждарда, бассейндерде жарандардын сууга түшүүсүнө тыюу салуу жөнүндө жана жарандар көп эс алган жана жакынкы калктуу конуштарда башка иш-чараларды өткөрүүнүн зарылчылыгы жөнүндө чечимдердин долбоорун иштеп чыгат (эгерде муну жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу кызыкчылыгы талап кылса);

— жарандардын эс алуусу үчүн жээк сууларын пайдалануучу эс алуу үйлөрүн, лагерлерди, балдардын ден соолукту чыңдоочу борборлорун, пансионаттарды, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу мекемелерин паспорттоштурууга катышат;

— Борбордун кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана кызматтан бошотот, башкы эсепчини кызматка дайындоону жана бошотууну КР ӨКМне сунуш кылат;

— каржы каражаттарын жана материалдык жана башка ресурстарды белгиленген тартипте башкарат;

— Борборду аткаруу бийлигинин органдарына жана башка уюмдарга таанытат;

— Кыргыз Республикадагы плотиналардын коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссиянын ишине катышат;

— Борбордун ишмердүүлүгүн ишке ашыруу үчүн зарыл болгон бардык уруксат берилген мыйзамдык бүтүмдөрдү аткарат, келишимдерди (контракттарды), анын ичинен эмгек келишимин түзөт, эмгекти уюштуруунун жана дем берүүнүн формаларын, эмгек күн тартибинин эрежелерин аныктайт, Борбордун бардык кызматкерлери тарабынан пайдаланууга милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат жана көрсөтмөлөрдү берет;

— КР ӨКМнин буйруктарынын жана буюрмаларынын аткарылышын уюштурат;

— бөлүнгөн фондуларды түзөт жана бөлүштүрөт, алардын ишке ашышына көзөмөлдү ишке ашырат;

— Борбордогу бардык суучулдар ишин, медициналык комплекстин ишин жетектейт, ар кандай суучулдар иштерин жүргүзүүдө ШКУ, ЖКЖКУ, КМШ катышуучу мамлекеттердин окшош суучулдар кызматы менен тажрыйба алмашуу боюнча жумуштарды түздөн-түз уюштурат;

— суучулдар техникаларын жана куткаруу каражаттарын өркүндөтүү боюнча илимий, техникалык, ойлоп табуучулук, акылга негизделгендик иштерин жетектейт;

— бардык суучулдар ишин өткөрүү жөнүндө акты түзүүнү, Республикадагы бардык «суучулдар ишин» жана «дайвинг» адистерине эсептик кесиптик карточкаларды жүргүзүүнү көзөмөлдөйт;

— менчигинин түрүнө жана тиешелүүлүгүнө карабастан суучулдар адиси, 1, 2, 3 класстагы суучулдар, суучул-куткаруучулар, суудагы куткаруучулар аттестациядан өтүү, бекемдөө жана адистигин жогорулатуу үчүн жыл сайын Республикалык жыйын өткөрүүнү жетектөөнү ишке ашырат жана корутунду берет;

— менчигинин түрүнө карабастан алдын алуучу иш-чаралар жана жоопкерчилик райондоруна Борбордун элементтеринин, жээктеги бардык куткаруу бекеттеринин (постторунун) орун алышы жана жайгашышы боюнча сунуштарды даярдайт;

— башка ишмердүүлүгүн аткарууну Борборго жүктөлгөн милдеттерден жана иш-милдеттери менен жүргүзүү.

 1. Борбордун башчысы дайыма аракеттеги борбордук суучулдар адистик комиссиясынын төрагасы болуп саналат.
 2. Борбор келишим (контракт) боюнча убактылуу же туруктуу негиздеги жарандык персоналдар — кызматкерлер менен толукталат.
 3. Борборду жабдуулар жана мүлк менен материалдык-техникалык жактан жабдуу 1-разряддагы суучулдар бекетине ылайык ченемдер боюнча жүргүзүлөт, кошумча бир шаймашай суучулдар бекети, суучулдар иштери үчүн тез жүрүүчү катер, көп милдеттүү шаймашай барокомплекс менен жабдылат.

 1. Терең суудагы шаймашай суучулдар бекети

 1. Терең суудагы шаймашай суучулдар бекети (мындан ары — суучулдар бекети) — Борбордун негизги түзүүчү элементи болуп саналат жана төмөндөгүлөрдү аткарууга негизделген:

— стратегиялык мааниси бар гидротехникалык объектилерде атайын суу алдындагы техникалык; Республикадагы гидротехникалык курулуш жана гидрокурулмалардын жана башка суу объектилеринин ишке кириши тармагындагы долбоорлоо-технологиялык иштеп чыгуу жана инжиниринг жумуштарын аткарууга;

— курулушта, кайрадан курууда, суу транспорт, суу чарба объектилерин оңдоп-түздөөдө, жаратылышты пайдаланууда, кеме токтоочу курулмалардын жана башка Республиканын көлмөлөрүнүн акваторияларындагы өнөр-жай жарандык имараттарынын жана курулмалардын курулушунда суу алдындагы техникалык жумуштарды аткарууга;

— суу чөйрөсүндө инженердик экология, текшерүү боюнча, дарыялардын, көлдөрдүн жана башка акваториялардын нугун тазалоо, жээктерди бекемдөө, түбүн тереңдетүү, көлмөлөрдөгү адамдар көп эс алуучу жайларда коопсуздуктун айландыра тосуучу буйларын орнотуу боюнча атайын суу алдындагы техникалык жумуштарды аткарууга.

 1. Суучулдар бекетинин негизги милдетине төмөнкүлөр кирет:

— Кыргыз Республиканын стратегиялык мааниси бар гидротехникалык объектилеринде бардык зарыл болгон деңгээлде суу алдындагы техникалык жумуштарды даярдоо жана аткаруу;

— ведомстводон сырткаркы, коомдук, жеке ыктыярдуу жана башка куткаруу бекеттерин, постторду түзүү (зарыл жана жеткиликтүү санда), алар менен суудагы адам өмүрүн сактоо боюнча бирдиктүү ишмердүүлүктүн шарттарын иштеп чыгуу боюнча уюштуруу жана техникалык иш-чаралар;

— ШКУ, ЖКЖКУ, КМШ катышуучу мамлекеттердин жана башка мамлекеттердин суучулдар иши адистери менен 100 метрге чейин жана андан жогору тереңдикте техникаларды жана терең сууга түшүүлөрдү сыноо жана бирдиктүү машыгууларды өткөрүү;

— Кыргыз Республикасынын аймагында издөө-куткаруу операцияларына катышуу жана суу алдындагы, суу алдындагы техникалык жана инженердик өтө татаал жумуштарды аткаруу, анын ичинде келишимдик негизде дагы;

— жарандардын эс алуусу үчүн пайдаланылуучу көлмөлөрдүн жана акваториялардын түбүн текшерүү жана тазалоо;

— көлмөлөрдүн сууга түшүүгө коркунучтуу жерлерин жана участкаларын белгилөөчү айланта тосуучу буйларды жана башка белгилерди орнотуу жана алуу боюнча мезгилдүү жумуштарды аткаруу;

— суучулдар бекетинин 1, 2, 3 топ боюнча адистешкен кызматкерин даярдоо, суучулдар иши боюнча чеберчилигин жана ыкмаларын жогорулатуу;

— аракеттерди координациялоо, ведомстводон тышкаркы, коомдук, ыктыярдуу, жеке жана башка 1, 2, 3-разряддагы куткаруу бекеттерин жана куткаруу постторун менчигинин түрүнө карабастан көлмөлөрдүн акваторияларында жеринде жана Республиканын аймагында андан ары өркүндөтүү жана тармагын өстүрүү;

— Борборго жүктөлгөн башка милдеттер жана иш-милдеттер.

 1. Суучулдар бекети жээктеги куткаруу бекеттеринин жана посттордун бардык тармагынын менчигинин түрүнө жана ведомстволук тиешелүүлүгүнө карабастан жумушка даярдыгын текшерүүнү ишке ашырат жана жумуштарды уюштурат:

— куткаруу бекеттеринин жана посттордун «куткаруу аймагында» мезгил ачылганга чейин жана жайкы сууга түшүү мезгилинде;

— «алдын алуу районунда», бекитилген же «белгиленген райондо» жээктеги куткаруу бекеттери менен тейлөө — жыл боюу, эгерде бул бекеттер үчүн жумуштун жана ишмердүүлүктүн башка режими белгиленбесе.

Куткаруу бекеттеринин (посттордун) «Куткаруу аймагында» төмөнкүдөй жумуштарды уюштурат жана текшерет:

— сууга түшүүчүлөрдүн, катерде жана башка сүзүүчү каражаттарда сайрандоочулардын арасында тартипти орнотуу жана суудагы жүрүм-турум эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө, тосулган белгилерден ары карай сүзүүгө жана сууда тентектик кылууга, катерлерди, кайыктарды, шлюпкаларды, скутерлорду жана катамарандарды ашыра жүктөөгө, тыюу салынган жерлерге түшүүгө тыюу салуу жана башка иш-чараларды өткөрүү максатында куткаруу бекеттеринин (посттордун) кемелеринин суудагы көзөмөлү (патруль) боюнча;

— жардам көрсөтүү үчүн катердин токтоосуз жөнөп кетүүсү үчүн тиешелүү белгилерди нөөмөттөгүлөргө өз убагында берүүдө куткаруу бекеттеринин (посттордун) мунарасынан суу акваториясына байкоо жүргүзүү боюнча;

— пляждарда жүрүм-турумдун жалпы эрежелерин сактоону, сууга түшүүгө тыюу салууну көзөмөлдөө боюнча;

— суудагы кайгылуу окуяларды алдын ала эскертүү боюнча жээкте алдын алуучу материалдар менен стенддерди, сүрөт көргөзмөлөрдү коюу боюнча;

— балдарга көз салып, балдардын сууга түшүүлөрүнө байкоо жүргүзүү боюнча;

— сууга түшүүнүн коркунучтуу жерлерин тыюу салуучу белгилер менен тосуу боюнча.

Башка куткаруу бекетине бекитилген жээктеги аймактын «алдын алуу районунда» менчигинин түрүнө карабастан төмөнкүлөр боюнча жумушту түздөн-түз уюштурат жана көзөмөлдөйт:

— суудагы кайгылуу окуяны, көлмөдөгү өзгөчө кырдаалды алдын алуу боюнча;

— балдардын эс алуучу жайларын (пионер лагерлери, эс алуу лагерлери ж.б.) абдан даярдалган адистер менен камсыздоо боюнча;

— балдардын ден соолукту чыңдоочу лагерлеринде жана эс алуу үйлөрүндө суудагы куткаруучулардын ишмердүүлүгүнүн өзгөчө режими боюнча;

— эс алуучулардын арасында суудагы жүрүм-турум эрежелеринин жана талаптарынын жайылышы, алардын сакталышын көзөмөлдөө боюнча;

— жоопкерчиликтин алдын алуучу суу участкаларында жана жээктерде Эл эс алуу эскертүүчү белгилерди орнотуу; сууга түшүүгө коркунучтуу жерлерди тосуу жана тосуучу буйларды жана коркунуч жөнүндө башка маалымат белгилерин орнотуу боюнча;

— Борборго жүктөлгөн милдеттерге жана иш-милдеттерге ылайык башка жумуштарды уюштурат.

VII. Борбордун билим берүү ишмердүүлүгү

 1. Суучулдар иши боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн ишке ашыруу элементи болуп даярдалган кызматкерлер жана стационардык окуу комплекстери, окуу-машыгуучу базалары жана Борбордун (мындан ары — суучулдар Мектеби) машмайданы (полигону) эсептелет.

Суучулдар Мектеби атайын кошумча билим берүүнүн түздөн-түз милдеттерин окуунун аткарат, суучулдар жумушуна 1, 2, 3-топтогу адистешкен «суучулдар иши» боюнча, «суу-куткаруучу» иши боюнча, техникалык, ышкыбоздук жана спорттук дайвинг боюнча адистерди тиешелүү күбөлүктөрдү жана суучулдун адистик китепчесин кошо берүү менен даярдоо (кайра даярдоо) жана квалификациясын жогорулатуу. Адистерин даярдоо КР ӨКМ тарабынан бекитилген жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан макулдашылган окуу пландары жана окутуунун программалары боюнча ишке ашырылат. Адистерин окутуу, башка ведомстволор жана коомдук, жеке куткаруу бекеттери, посттор үчүн окуу жыйымдары алардын сурамдары боюнча акы төлөө жана келишимдик негизде ишке ашырылат.

 1. Суучулдар Мектебинин негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

— «суучулдар иши» боюнча адистерди — суучулдар адиси, 3, 2, 1-класстагы суучулдар, суучулдар жумушуна 1, 2, 3-топтогу адистешүү, «суу-куткаруучу ишине» — уста, 3, 2 жана 1-класстагы адистерди, «дайвинг» адистерин окутуунун үзгүлтүксүз кайталанма, жана өндүрүштөн ажыратуу менен даярдоо жана окутуу боюнча окуу процессин уюштуруу;

— окуу планын, окуу жумушчу программаларын төмөнкү атайын сабактар суучулдар иши боюнча иштеп чыгуу жана бекитүү;

— окуу, методикалык, илимий-техникалык жана башка адабияттарды, видеофильмдер, диафильмдер үчүн материалдарды иштеп чыгуу, куткаруу кызматы боюнча плакаттарды, суудагы коопсуздуктун чаралары жана үгүттөө боюнча баракчаларды, эстеткичтерди, открыткаларды, маркаларды жана башка адабияттарды басып чыгаруу жана калк арасында жайылтуу;

— окуу планын жана адистигин жогорулатуу жана аныктоо боюнча ар жылкы жыйымдардын программасын иштеп чыгуу, суучулдар ишинин, дайвинг, суу-куткаруу ишинин, куткаруу бекеттеринин, постторунун бардык адистерин менчигинин түрүнө карабастан сыноодон өткөрүү, аларды өз убагында түзөтүү;

— бардык кызыкдар ведомстволор жана уюмдар үчүн менчигинин түрүнө карабастан, алардын сурамдары боюнча суучулдар ишинин адистерин окутуу;

— тейленүүчү объектилер жана аймактар боюнча долбоорлордун жана чечимдердин ишке ашуусу үчүн божомолдонгон экспертизаны өткөрүүгө катышуу, суучулдар тематикасы, суу объектилеринин, гидротехникалык курулмалардын плотиналарынын коопсуздугу боюнча эксперттик ишмердүүлүктү уюштурат;

— суучулдар техникасынын, кыйроодон-куткаруучу каражаттардын, жетектөөчү, ченемдик жана техникалык документтердин, үлгүлүк өлчөмдөрдүн, ченемдердин жана эрежелердин жаңы үлгүлөрүн иштеп чыгууга катышуу;

— борбордук суучулдар адистик комиссиясынын ишин түздөн-түз уюштурат жана ишке ашырат жана Республикадагы суучулдар иши боюнча бардык адистерге, дайвинг боюнча адистерге, куткаруучу-суучулдарга, суудагы куткаруучуларга жыл сайын уруксат берүүнү, алардын адистигин аныктоону жана жогорулатууну ишке ашырат;

— суучулдар адистерин, 1, 2, 3-класстагы суучулдарды, суучул-куткаруучуларды, суудагы куткаруучуларды менчигинин түрүнө жана тиешелүүлүгүнө карабастан сыноодон өткөрүү, адистигин аныктоо жана жогорулатуу үчүн ар жылкы Республикалык жыйымды даярдоо жана өткөрүү;

— жээктеги куткаруу бекеттери (посттору) үчүн тажрыйбалуу кадрларды тандап алууну ишке ашыруу;

— Борбордун ишмердүүлүгүнүн максаттарына ылайык эл аралык жана башка өкмөттүк эмес уюмдар менен каржылык жана материалдык каражаттардын фондун түзүүгө катышуу;

— Борбордун компетенциясына кирген маселелер боюнча экономика объектилерин, уюмдарды, мекемелерди, окуу жайларды жана жарандарды маалыматтык тейлөө боюнча жумуштарды уюштуруу;

— Борбордун ишмердүүлүгүнө ылайык келүүчү башка милдеттер жана иш-милдеттер.

 1. Илимий, илимий-практикалык жана окуу-усулдук милдеттерди аткаруу жана ишке ашыруу үчүн суучулдар Мектеби Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлары менен, анын ичинде Кыргыз-Россия Славян университетинин «Өзгөчө кырдаалдагы коргонуу» кафедрасынын илимий жана окутуучу курамы, КР ӨКМ менен ишмердүүлүгүн айкалыштыруу менен жана КР ӨКМдин, КРСУнун материалдык-техникалык жана окуу-материалдык базасын бирдикте пайдалануу, анын ичинде келишимдик негизде түздөн-түз өз ара аракеттенет.

VIII. Борборду медициналык камсыздоо

 1. Борборду медициналык камсыздоо, суучулдар ишинин адистерин жана куткаруучуларды калыбына келтирүү элементи болуп шаймашай медициналык барокомплекс жана стационардык калыбына келтирүү-ден соолукту чыңдоо комплекси (мындан ары — медициналык комплекс) бар даярдалган медициналык кызматкер эсептелет.

Борбордун медициналык комплекси бардык суучулдук түшүүлөрдүн, борбордук суучулдар медициналык комиссиясынын, суучулдар ишинин адистерин суу алдына түшүүлөрдү жана жумуштарды медициналык камсыздоо бөлүмү боюнча окутуу жана даярдоо боюнча мезгил-мезгили менен медициналык күбөлөндүрүү, шаймашай медициналык барокомплексти жана стационардык кайра калыбына келтирүү комплексин пайдалануу менен атайын медициналык милдеттерди түздөн-түз аткарат.

Борбордун медициналык комплекси суучулдар ишинин медицинасы боюнча илимий жана эксперттик иштерди уюштурат жана өткөрөт. Билим берүү процессинде окуу программасынын «физиология, гигиена жана суучулдар ишин медициналык камсыздоо» боюнча толук курсун уюштурат жана окутат.

 1. Борборду каржылоо

 1. Борбордун ишмердүүлүгүн каржылык жактан камсыздоо төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке ашырылат:

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү жылга бекитилген бюджетинин каражатын;

— (үчүнчү абзац КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

— гранттын, демөөрчүлүк жардамдын жана борбордун материалдык-техникалык, окуу-материалдык базасын жана атайын камсыздалышын жакшыртуу үчүн башка каражаттардан түшүү;

— акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн каражаттардын;

— Борбордун адистери тарабынан суу алдындагы техникалык жана башка суу алдындагы инженердик жумуштарды аткаруудан, акваториялардын түбүн тазалоо, айланта тосууларды жана буйларды орнотуу жана экономикалык субъекттер менен менчигинин түрүнө карабастан келишим боюнча башка суучулдар иштеринен;

— (жетинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

— мүчөлүк акылар, кайыр-садага, ар кандай адабияттарды, маркаларды, баракчаларды, эстеткичтерди жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган булактар.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы N 408 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Борбордун каржылык ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына, ошондой эле КР ӨКМнин ченемдик актылары боюнча ишке ашырылат.

 1. Борбордун мүлкү

 1. Борбордун мүлкүн негизги жана жүгүртүү каражаттары, ошондой эле Борбордун балансында турган жана ыкчам башкаруу укугунда аларга бекитилип берилген материалдык баалуулуктар түзөт.
 2. Борбордон анын негизги фондусун, жүгүртүү каражаттарын жана пайдаланып жаткан мүлкүн алып таштоо Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ишке ашырылат.

 1. Кайра түзүү жана жоюу

 1. Борборду кайра түзүү (бириктирүү, кошуу, бөлүү, бөлүнүп чыгуу, кайра өзгөртүү) же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ишке ашырылат.
 2. Жоюлгандан кийин калган мүлк Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык пайдаланылат.
 3. Борбордун ишмердүүлүгүндө топтолгон документтер ал жоюлуп кеткен шартта «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фондусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.
Print Friendly, PDF & Email