Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» мамлекеттик агенттиги жөнүндө ЖОБО

0
1 452 просмотров
    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2014-жылдын 22-апрелиндеги
№ 238 токтомуна
тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» мамлекеттик агенттиги жөнүндө
ЖОБО

 1. Жалпы жоболор
 2. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» мамлекеттик агенттиги (мындан ары — Мамлекеттик агенттик) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары — Министрлик) ведомстволук бөлүнүшү болуп саналат.
 3. Мамлекеттик агенттик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.
 4. Мамлекеттик агенттик мамлекеттик мекеменин уюштуруучулук-укуктук формасында иш алып барган юридикалык Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Казыналык тутумунда эсеби, өз алдынча балансы, негизги жана жүгүртүүчү каражаттары бар.
 5. Мамлекеттик агенттиктин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, башка мөөрлөрү, штамптары жана белгиленген үлгүдөгү бланктары бар.

5 .Мамлекеттик агенттиктин толук аталышы:

— мамлекеттик тилде: «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» мамлекеттик агенттиги»;

— расмий тилде: «Государственное агентство «Сельводзащита» при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызкой Республики».

 1. Мамлекеттик агенттиктин юридикалык дареги: 723510, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Моминова көчөсү, 11.
 2. Мамлекеттик агенттиктин максаты, милдеттери жана функциялары
 3. Мамлекеттик агенттиктин негизги максаты болуп төмөнкүлөр саналат:

— калктуу конуштарды жана айыл чарба маанисиндеги жерлерди өзүнүн балансындагы селден коргоочу курулмаларды пайдалануу менен сел агымдарынын жана суу ташкындарынын зыяндуу таасирлеринен коргоо;

 1. Мамлекеттик агенттиктин негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:

— оңдоо-калыбына келтирүү жана реабилитациялоо иштеринин жылдык жана кыска мөөнөттүү программаларын түзүү жана ишке ашыруу;

— сел ташкындарынын инфраструктурасын (жээкти коргоочу дамбаларды жана селден сактоочу жайларды) тийиштүү техникалык абалда кармап туруу;

— табигый кырсыктардын кесепеттерин алдын алуу жана жоюу боюнча иштерди аткаруу.

 1. Мамлекеттик агенттик өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

— колдонуудагы ченемдик-техникалык документтердин негизинде изилдөө, издөө, долбоордук, оңдоо жана пайдалануу иштеринин комплексин ишке ашырууну;

— селден коргоочу курулмаларды долбоорлоо, реабилитациялоо жана пайдалануу жаатында илимий-техникалык ишти жүргүзүүнү;

— селден коргоочу курулмаларды техникалык пайдаланууну Мамлекеттик агенттиктин облустук бөлүмдөрү тарабынан ишке ашыруу;

— инженердик курулмаларды өз убагында техникалык тейлөөнү (капиталдык жана кезектеги оңдоо) камсыз кылууну;

— инженердик курулмаларды пайдалануу менен сел агымдарын жана суу ташкындарын коопсуз өткөрүүнү камсыздоону;

— жаңы коргоочу курулмаларды курууну;

— реабилитациялык, оңдоо-калыбына келтирүү жана авариялык-калыбына келтирүү иштерин ишке ашыруу;

— өзөндөрдүн нугунун жана агын суулардын абалын изилдөө; жана талдоо;

— бир жолку калыбына келтирүү иштеринин чыгымдарын эсептен чыгаруу боюнча сунуштарды даярдоо.

 1. Мамлекеттик агенттиктин укуктары
 2. Мамлекеттик агенттик өзүнүн милдеттерин ишке ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

— обочолонгон мүлккө ээ болууга, өзүнүн атынан мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарга ээ болууга, ал боюнча жоопкерчилик тартууга, жалпы юрисдикциядагы соттордо доочу жана жоопкер болууга;

— Мамлекеттик агенттиктин карамагындагы мамлекеттик мүлктүн сакталышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө;

— өзүнүн компетенциясынын чегинде аткаруу үчүн милдеттүү жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу, авариялардын жана кыйроолордун кесепеттерин жеңүү боюнча иштерди координациялоону камсыз кылуу үчүн багытталган чечимдерди кабыл алууга;

— Мамлекеттик агенттиктин компетенциясына кирген маселелер боюнча иштерди координациялоо үчүн зарыл болгон маалымдарды жана маалыматтарды мекемелерден суроого жана алууга;

— ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды киргизүүгө;

— өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча иштерди аткаруунун жүрүшүнө мониторинг жүргүзүүнү ишке ашырууга.

 1. Мамлекеттик агенттиктин ишин уюштуруу
 2. Мамлекеттик агенттикти Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор башкарат.

— Мамлекеттик агенттикте директордун орун басары кызматы каралган, ал Мамлекеттик агенттиктин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

 1. Мамлекеттик агенттиктин директору:

— өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрине, анын тапшырмасы боюнча — Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин тескеген орун басарына түздөн-түз баш иет;

— Мамлекеттик агенттиктин ишин жетектейт жана Мамлекеттик агенттикке жүктөлгөн милдеттердин, функциялардын аткарылышына жана иштин жыйынтыгына жеке жоопкерчилик тартат;

— Мамлекеттик агенттиктин атынан ишеним катсыз иш алып барат, Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик органдарында жана уюмдарында, жалпы юрисдикциялык соттордо анын атынан чыгат, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-бериш жана башка эсептерди ачат, банктык жана финансылык документтерге кол коет;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Мамлекеттик агенттиктин мүлкүн, финансылык каражаттарын башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алат жана финансы-чарбалык иштер үчүн толук жоопкерчилик тартат;

— өзүнүн компетенциясынын чегинде Мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери үчүн милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

— Мамлекеттик агенттиктин кызматкерлеринин жана Мамлекеттик агенттиктин облустук бөлүмдөрүнүн начальниктеринин функционалдык милдеттерин бөлүштүрөт;

— Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин бекитүүсүнө Мамлекеттик агенттиктин штаттык санын жана түзүмүн сунуштайт;

— «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Мамлекеттик агенттиктин жана аймактык бөлүнүштөрүнүн мамлекеттик кызматкерлерин, эмгек мыйзамдарына ылайык — башка кызматкерлерди кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, ошондой эле аларга сыйлоо жана жаза-чараларын көрөт;

— отчеттук жана башка документтерге кол коет;

— Мамлекеттик агенттиктин милдеттеринен жана функцияларынан келип чыгуучу, ошондой эле ушул Жободо каралган ыйгарым укуктарды ишке ашырат;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Мамлекеттик агенттиктин чарбалык жана башка иши менен байланышкан келишимдерди, контракттарды, макулдашууларды жана документтердин башка түрлөрүн түзөт;

— өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурда оңдоо жана авариялык-калыбына келтирүү иштери боюнча Мамлекеттик агенттиктин ишинин программасына өзгөртүүлөрдү киргизет.

 1. Мүлкү
 2. Мамлекеттик агенттиктин мүлкүн негизги жана жүгүртүүчү каражаттар, ошондой эле ага ыкчам башкаруу укугунда бекитилген жана Мамлекеттик агенттиктин балансында чагылдырылган башка материалдык баалуулуктар түзөт.
 3. Мамлекеттик агенттиктен анын негизги фонддорун, жүгүртүүчү каражаттарын жана пайдаланылуучу мүлкүн алып коюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.
 4. Кайра уюштуруу жана жоюу
 5. Мамлекеттик агенттикти кайра уюштуруу (кошуу, бириктирүү, бөлүү, кайра өзгөртүп түзүү) же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.
 6. Мамлекеттик агенттиктин иш процессинде пайда болгон документтер, ал жоюлган учурунда «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

Print Friendly, PDF & Email