Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору жөнүндө ЖОБО

0
1 609 просмотров
   

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 9-февралындагы
N 35 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору жөнүндө
ЖОБО

 1. Жалпы жобо
 2. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору (мындан ары — Борбор) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө коргоо министрлигинин жарандык коргонуунун жетектөөчү, командачы-жетектөөчү курамын, мамлекеттик бийлик органдарынын, уюмдардын, мекемелердин кызмат адамдарын, элди өзгөчө кырдаалдагы иш-аракетке даярдоону жана окутууну уюштуруу боюнча ведомстволук бөлүгү болот.
 3. Борбор өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, башка нормативдик укуктук актыларына жана ушул Жобого таянат.
 4. Борбор аскер кызматчылары жана жарандык адистер менен комплектиленет, юридикалык жактын статусуна ээ жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү жана Казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери болот.
 5. Борбордун толук аталышы:

— мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору;

— расмий тилде: Центр подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

 1. Борбордун юридикалык дареги: Чүй облусу, Аламүдүн району, Ленин айылы, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер шаарчасы.
 2. Борбордун милдеттери
 3. Борбордун милдеттери:

— Кыргыз Республикасынын калкын жарандык коргонууну уюштуруудагы жана жүргүзүүдөгү аракеттерге үйрөтүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

— Министрликтин илимий-изилдөө иштерин уюштуруу, жүргүзүү жана жарандык коргонуу тармагындагы нормативдик укуктук актыларын иштеп чыгууга катышуу;

— Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профилдик кафедралары менен тыгыз байланышта иштешүү жана атайын сабактардын бирдей окуу пландарын жана программаларды биргелешип иштеп чыгуу.

 1. Борбордун функциялары
 2. Борбордун негизги функциялары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

— Борбордун иш планын жана Борбордун бир жылга карата комплектилөө планын иштеп чыгуу жана бекитүү үчүн белгиленген тартипте берүү;

— Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин жана администрациялык ведомстволорунун, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандык коргонуу тармагындагы кызмат адамдарын жана адистерин даярдоо жана кайра даярдоо;

— орто жана жогорку окуу жайлардын «Коопсуздуктун жана жашоо-турмуштун негиздери» сабагынын мугалимдерин, мамлекеттик эмес уюмдардын кызматкерлерин, ошондой эле калкты өзгөчө кырдаалдагы жүрүм-турум эрежелерине жана сактануу ыкмаларына окутуу;

— «Өзгөчө кырдаалдардагы коргонуу» адистиги боюнча окуу-методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профессор-окутуучу курамы менен түздөн-түз иш жүргүзүү;

— профилдик кафедралардын студенттери менен жарандык коргонуу үчүн маанилүү темалар жана чөйрөлөр боюнча биргелешкен илимий-изилдөө иштерин (студенттер менен илимий-изилдөө иштерин) уюштуруу;

— Борбордун, Борбордук куткаруу отрядынын Окутуу борборунун окутуу процесстерин, Министрликтин облустук башкармаларынын жана жогорку окуу жайлардын профилдик кафедраларынын жарандык коргонуу курстарын илимий-методикалык жана окуу-методикалык жактан камсыздоо;

— жарандык коргонуу багытындагы билимдерди жайылтуу, жарандык коргонуу боюнча окуулук жана методикалык материалдарды даярдоо жана чыгаруу, конференцияларды жана семинарларды өткөрүү.

 1. Борбордун укуктары
 2. Борбор төмөнкүдөй укуктарга ээ:

— угуучуларга окуганы жөнүндө күбөлүктөрдү берүү;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрине угуучулардын окууга келбеген категориялары жөнүндө маалыматты аларга тартиптик чара колдонуу үчүн берүүгө;

— Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары менен макулдашылгандан кийин окутуу программаларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө;

— Борбордун илимий-изилдөөчү жана окуу-методикалык ишин уюштуруу үчүн уюмдардан керектүү маалыматтарды суроого жана алууга;

— илимий-изилдөө эмгектерин, окуу-методикалык колдонмолорду, брошюраларды, окуу китептерди чыгарууга;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келишимдерди, контракттарды жана макулдашууларды түзүү менен акы алып окутуу кызматын көрсөтүүгө;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Борбордун бөлмө-жайларын жана техникалык жабдууларын конференцияларды, семинарларды жана «тегерек үстөлдөрдү» өткөрүү үчүн берүүгө, ошондой эле кампалардын жана бокстордун имараттарын жеке жана юридикалык жактарга берүүгө;

— башка жогорку окуу жайлардын окутуучуларын ишке тартуу үчүн саатына жараша акы төлөө фонду болууга.

 1. Борбордун жетекчилигинин милдеттери
 2. Борборду начальник башкарат, аны бул кызматка Кыргыз Республикасынын Премьер-министри министрдин сунушу боюнча дайындайт жана бошотот.
 3. Борбордун начальниги министрге жана анын орун басарларына баш ийет.

Борбордун начальнигинин милдеттери:

— Борбордун уюштуруу-штаттык структурасын министрге бекитүүгө берүү;

— Борбордун күндөлүк ишин, илимий-изилдөө, окутуу-методикалык жана пландык-отчеттук иштерин жетектөө;

— курстардын туруктуу курамын алуу, жайгаштыруу жана аскердик (эмгектик) тарбиялоо;

— Борбордун өздүк курамынын функциялык милдеттерин бекитүү;

— окуу-методикалык жыйындарды жана кеңешмелерди уюштуруу жана өткөрүү;

— окутуу үчүн пландалган кызмат адамдары Борборго өз убагында жиберилишин такай контролдоо;

— окуу процессин контролдоо, өтүлгөн сабактардын сапатын такай текшерип туруу;

— айрыкча маанилүү жана татаал темалар, окутуу программалар боюнча угуучулар менен сабактарды өтүү;

— тартип бузгандарга окуудан чыгарууга чейинки зарыл чараларды колдонуу, ал жөнүндө угуучуну жиберген жетекчилерге жазуу жүзүндө маалымдоо;

— борбордун чарбалык жана финансылык ишин жетектөө.

 1. Илимий-изилдөөчү жана окуу-методикалык ишти уюштуруу
 2. Борбордо төмөнкүдөй документтер иштеп чыгарылат жана жүргүзүлөт:

— жылдык комплектилөө планы;

— жылдык илимий-изилдөө иштеринин планы;

— айлык иш пландар;

— жылдык окутуу жүктөмүнүн планы;

— мугалимдердин өздүк иш пландары;

— окуу-материалдык базаны өркүндөтүү планы;

— жумалык сабактардын расписаниеси;

— сабактарды эсепке алуу журналы.

 1. Борбордун окутуучу курамы утурумдук жана туруктуу курамга жана өзгөрмө курамга бөлүнөт. Өзгөрмө курам саатына жараша акы төлөө негизинде башка жождордун окутуучуларынан түзүлөт. Аскер кызматчы болгон окутуучулар Министрлик уюштуруучу командирлик даярдануу системасындагы сабактарга тартылат.
 2. Илимий-изилдөө жана окутуу-методикалык иштерди жүргүзүү маселеси министр бекитүүчү тийиштүү приказдар менен жөнгө салынат.
 3. Борборду угуучулар менен комплектилөө Угуучуларды комплектилөө планынын жана Борбордун жылдык планынын негизинде ишке ашырылат.
 4. Мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын жарандык коргонуу начальниктерине Комплектилөө планынан көчүрмө жиберилет, алар ошого жараша угуучулардын тизмесин беришет.

Борборго угуучуларды курстардын начальниктери же окуу бөлүмүнүн начальниги угуучулардын тизмесине жараша, жолдомолордун жана ким экенин билдирүүчү документтердин негизинде кабыл алышат.

 1. Окуу процессинин аягында угуучулар зачет тапшырат, зачет тапшыргандарга окуганы жөнүндө күбөлүк берилет, кайрадан окутулгандарга ошол күбөлүктөрүнө тиешелүү жазуу жазылат.
 2. Материалдык-техникалык жана финансылык камсыздоо
 3. Материалдык-техникалык камсыздоону Министрлик материалдык-техникалык камсыздоо пландарына жана Борбордун начальнигинин өтүнмөлөрүнө жараша уюштурат.
 4. Борбордун иши республикалык бюджеттен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардан каржыланат.

Print Friendly, PDF & Email