Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү ЖОБО

0
1 291 просмотров
    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2014-жылдын 3-мартындагы
№ 113 токтому менен
бекитилген

Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү
ЖОБО

 1. Жалпы жоболор
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү, жергиликтүү мамлекеттик администрация, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан мекемелер жана ишканалар тарабынан түзүлгөн Жарандык коргонуу боюнча комиссия (мындан ары — ЖКК) жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун бардык иштөө режимдеринде тиешелүү аймакта жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды уюштуруу жана аткаруу үчүн арналган жарандык коргонуунун башкаруу органы болуп эсептелет.
 3. ЖККнын төрагасы болуп тиешелүү аймакта түздөн-түз жетекчилик жүргүзгөн жана ЖККга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тарткан жарандык коргонуунун начальниги — Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башчысы, менчигинин түрүнө карабастан мекеменин жана ишкананын жетекчиси эсептелет.

ЖККнын жумушчу органы болуп жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын облустук, шаардык жана райондук бөлүнүшү эсептелет.

 1. ЖККнын негизги милдеттери
 2. ЖККнын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

— аткаруу бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тиешелүү аймактык бөлүнүштөрүнүн жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ишин координациялоо;

— менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын, жергиликтүү жамааттардын жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ишин координациялоо;

— тиешелүү аймакта жарандык коргонуу боюнча иш-чаралардын өткөрүлүшүнө, анын ичинде зарыл болгон күчтөрдү жана каражаттарды даярдоого жана аларды даярдыкта кармоого мониторинг жүргүзүү;

— тиешелүү аймакта өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо, алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды уюштуруу.

 1. 3. ЖККнын функциялары жана ыйгарым укуктары
 2. Жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн ЖКК тиешелүү аймакта төмөнкүдөй функцияларды ишке ашырат:

— тиешелүү аймакта жарандык коргонуу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгат жана анын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзөт;

— авариялык-куткаруучу жана башка кечиктирилгис иштерди жарандык коргонуунун кызматтарын жана түзүлүштөрүн, менчигинин түрүнө карабастан уюмдарды, ишканаларды жана мекемелерди, калкты тартуу менен уюштурат;

— өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу жана авариялык-куткаруучу жана башка кечиктирилгис иштерди аткаруу үчүн жарандык коргонуунун түзүлүштөрүн, менчигинин түрүнө карабастан уюмдарды, ишканаларды жана мекемелерди, жергиликтүү жамааттарды, калкты тартуу боюнча иш-чараларды уюштурат;

— өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу боюнча иш-чараларды, ошондой эле атайын алдын алуучу жана жоюучу иш-чараларды уюштурат;

— өзгөчө кырдаалдардан жабыр тарткан калкка гуманитардык жардамды топтоо жана бөлүштүрүү боюнча ишти координациялайт;

— ЖККга жүктөлгөн милдеттерди эске алуу менен жана тиешелүү аймакта жайгашкан потенциалдуу коошуу объектилердин санына, өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу тобокелине, алардын мүмкүн болуучу кесепеттерине жана башка өзгөчөлүктөрүнө жараша белгиленүүчү башка функцияларды аткарат.

 1. ЖКК өзүнүн компетенциясынын чегинде төмөнкүлөргө укуктуу:

— жарандык коргонууну камсыздоо боюнча иш-чараларды уюштуруу үчүн тиешелүү аймакта жайгашкан жергиликтүү мамлекеттик администрациялардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, жергиликтүү жамааттан, менчигинин түрүнө карабастан уюмдардан, ишканалардан жана мекемелерден зарыл болгон маалыматты сурап алууга;

— тиешелүү аймакта жайгашкан аткаруу бийлик органдарынын аймактык бөлүнүштөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү жамааттар, менчигинин түрүнө карабастан бардык уюмдар, ишканалар жана мекемелер, ошондой эле жарандар тарабынан аткарылууга милдеттүү болгон жарандык коргонуу жаатындагы чечимдерди кабып алууга;

— өзүнүн жыйындарында жарандык коргонуу боюнча иш-чаралардын планынын аткарылышы жөнүндө жарандык коргонуунун райондук кызматтарынын, менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин жарандык коргонуу кызматтарынын, райондун ЖККсынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ЖККсынын маалыматын угууга;

— жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды аткаруу үчүн ЖКК мүчөлөрүнөн жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин адистеринен, ошондой эле көз карандысыз эксперттерден турган эксперттик жана жумушчу (анын ичинде туруктуу иштөөчү) топторду түзүүгө;

— болуп өткөн өзгөчө кырдаал боюнча ыкчам чечимдерди кабыл алуу үчүн ЖККнын курамына кирүүчү тиешелүү кызматтардын адистеринен топторду түзүүгө;

— .жарандык коргонуу жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткарбагандыгы үчүн кызмат адамдарын, юридикалык жана жеке жактарды жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуштарды тиешелүү мамлекеттик органдардын кароосуна киргизүүгө;

— аскер комиссариаттары менен макулдашуу боюнча уюмдарда, мекемелерде жана ишканаларда альтернативдик (аскердиктен тышкары) кызмат өтөп жаткан адамдарды жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү үчүн тартууга;

— өзгөчө кырдаалдардын кесепеттеринен жабыр тарткан тургундарга финансы жана материалдык каражаттардын бардык түрлөрүн бөлүп берүү үчүн тизмелерди түзүү боюнча чечимдерди кабыл алууга катышууга;

— жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын көрсөтмөсүнө ылайык потенциалдуу кооптуу аймактардан адамдарды көчүрүү боюнча чечим кабыл алууга жана аларды аткарууга укук коргоо жана сот органдарынын өткөрүп берүүгө укуктуу (жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусу жана көрсөтмөсү, потенциалдуу кооптуу аймактардан жарандарды көчүрүү жөнүндө ЖККнын актысы).

 1. ЖККнын курамы жана жетекчилиги
 2. ЖККнын түзүмү, төраганын орун басарларынын жана комиссиянын мүчөлөрүнүн саны ага жүктөлгөн милдеттерди, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин штаттык санын эске алуу менен, тийешелүү аймакта жайгашкан потенциалдуу кооптуу объектилердин санына, өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу тобокелине, алардын мүмкүн болуучу кесепеттерине жана башка өзгөчөлүктөрүнө жараша белгиленет.

ЖККнын курамына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жетекчилери, облустун, шаардын жана райондун жарандык коргонуу кызматтарынын жана түзүлүштөрүнүн начальниктери, ири жана потенциалдуу-кооптуу объектилердин, жарандык жамаат институттарынын, менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын жетекчилери кирет.

Тигил же бул мамлекеттик органдын облустук деңгээлде өзүнүн аймактык бөлүнүшү жок болгон учурда, жакын жайгашкан райондун тиешелүү жарандык коргонуу кызматы облустун ЖККсынын курамына киргизилет жана тиешелүү аймакта координациялоочу кызмат катары дайындалат.

 1. ЖКК өзүнүн ишин ЖККнын төрагасы бекиткен Регламенттин негизинде жүргүзөт.
 2. Корутунду жоболор

8. ЖККнын ишин уюштуруу-техникалык жактан камсыздоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына, жергиликтүү мамлекеттик администрацияга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына, менчигинин түрүнө карабастан уюмга, ишканага жана мекемеге жүктөлөт

Print Friendly, PDF & Email