Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2018-жылга карата иш-чараларынын планы

0
1 014 просмотров

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын ӨКМнин

2018-ж. “___” _________

№______ буйругу менен бекитилди

Табигый жана техногендик өзгөчө кырдаалдардан калкты жана аймактарды коргоо жаатындагы негизги стратегиялык документтерди ишке ашыруу үчүн  2018-жылга карата министрликтин негизги иш-чараларын жана милдеттерин аныктоо максатында 2018-жылга карата КР ӨКМнин иш-чараларынын ушул планы (мындан ары План) иштелип чыкты.

2018-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкын жана аймактарын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоо Концепциясын ишке ашыруу Мерчеминин  негизинде иштелип чыкты.

Планга киргизилди:

  • 2018-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкын жана аймактарын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоо Концепциясын милдеттери жана максаттары;
  • 2018-2023 -жылдарга карата Кыргыз Республикасын Өкмөтүнүн “Жаңы доорго кырк кадам” Программасын ишке ашыруу планына КР ӨКМнин сунуштамалары;

—       2018-2022 -жылдарга карата Кыргыз Республикасын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин стратегиялык өнүктүрүүгө перспективдик Планынын маселелери;

  • КР ӨКМнин түзүмдүк, аймактык жана мекемеге караштуу түзүмдөрүнүн сунуштамалары.

КР ӨКМнин түзүмдөрүнүн Планды ишке ашыруу боюнча  5-числого чейин ай сайын берген отчётторунун негизинде  мониторинг жүргүзүлөт.

2018-жылдын 15-мартынан баштап министрликтин жетекчилери катышкан атайын кеңешмелерде Планды ишке ашыруу маселеси каралат.

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2018-жылга карата

иш-чараларынын планы

 

Маселелер

 

Иш-чаралар Күтүлүүчү натыйжа Каржылоо Аткаруу мөөнөтү Аткарууга жооптуу Көзөмөлдөөчү
 

1-приоритет. Кырсык коркунучу тууралуу билимди жогорулатуу

1 Коркунучтуу табигый процесстерге комплекстүү мониторинг жүргүзүүчү жана божомолдоо мамлекеттик системасын өнүктүрүү 1.1. Бийик тоодогу жырылып кетүүчү көлдөрдө аэровизуалдык изилдөөлөрдү жүргүзүү Аэровизуалдык изилдөөлөр жүргүзүлдү Мамбюджет 2018-ж. 01.10. КжАКБ,

ӨКМЖБД

Кыргызгидромет

Министрдин орун басарлары

Д.К.Алимбеков

Р.Р. Рысбаев

1.2. Табигый кырсыктардын мониторингин жана божомолдоочу маалыматтарды  алмашуу үчүн интернет-порталын түзүүгө даярдык иштерин жүргүзүү Интернет-порталды түзүү боюнча негизи түзүлдү Мамбюджет  Донордук каражаттар 2018-ж. 01.12. КжАКБ,

ӨКМЖБД

Министрдин орун басары

Р.Р. Рысбаев

 

1.3. Кыргыз Республикасынын Чуй, Ысык-Көл жана Нарын облустарындагы жер көчкүлөрдүн каталогун түзүү Жер көчкүлөрдүн маалымат базасы түзүлдү Мамбюджет 2018-ж. 15.12. КжАКБ,

ӨКМЖБД,

облустук башкармалыктары

Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

Р.Р. Рысбаев

1.4. Климаттын өзгөрүшү жана Гляциалогиялык изилдөө борборун түзүү боюнча жобосун иштеп чыгуу жана бекитүү КР Өкмөтүнүн токтому менен бекитилди Мамбюджет  Донордук каражаттар 2018-ж. 15.12. КжАКБ

Кыргызгид-ромет

Министрдин орун басары

Д.К. Алимбеков

 

2 Калктын “коопсуздук маданиятын” жогорулатуу

 

2.1. Командалык-башкаруу курамды, жетекчиликти жана Жарандык коргонуу боюнча  адистерди даярдоо, республиканын калкын окутуу Окутулган адамдардын саны:

— командалык-башкаруу курамы, жетекчилиги, адистери – 1310 адам;

— калк – 15000 адам

 

Мамбюджет

 

2018-ж. 1.12. ЖКАДжКДБ

 

Министрдин орун басары

К.О. Ахматов

 

 

2-Приоритет. Кырсыктардын коркунучун башкаруунун укуктук-уюштуруу тартибин жакшыртуу

3 Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын ченемдик укуктук базасын жана уюштуруу түзүмүн өнүктүрүү

 

3.1. КР “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамын бекитүү боюнча ишти жүргүзүү КР “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамы бекитилди Мамбюджет 2018-ж. 15.05.

 

 

ЖКАДжКДБ,

УКБ

 

Министрдин орун басары

К.О. Ахматов

 

3.2. КР Өкмөтүнүн 2017-ж. 29-декабрындагы №846 токтому менен бекитилген “Жарандык коргонуу жөнүндө” КР Мыйзамынын долбооруна ылайык КР ченемдик укуктук актыларына инвентаризация өткөрүү Мыйзам долбоорлоруна ылайык иштелип чыгуучу КР ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорунун тизмеси түзүлүп, КР ӨКМ буйругу менен бекитилди Мамбюджет 2018-ж.

01.04.

УКБ

КР ӨКМ буйругу менен бекитилген жооптуу аткаруучулар

Министрдин орун басары

К.О. Ахматов

 

4 Аймактык жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөө жана өнүктүрүү

 

4.1. Кыргыз Республикасынын ӨКМнин жана Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлигинин ӨК комитетинин коллегияларынын

4-биргелешкен отурумун өткөрүү

Трансчек аралык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурдагы маселелерди чечүү Мамбюджет 2018-ж.

01.07

 

ЭАКБ, ЖКжӨКББ Статс-катчы А.М. Мамбетов
4.2. Кыргыз Республикасынын ӨКМнин жана Таджикистан Республикасынын ӨК ЖКнуу комитетинин коллегияларынын

3-биргелешкен отурумун өткөрүү

Өзгөчө кырдаалдар учурлардагы  маселелерди чечүү боюнча биргелешкен аракеттерди талкуулоо Мамбюджет донорлор 2018-ж.

25.12

 

ЭАКБ, ЖКжӨКББ Статс-катчы А.М. Мамбетов
4.3. Жарандык коргонуунун эл аралык уюмунун алкагындагы окутууларды уюштуруу жана өткөрүү Тажрыйба алмашуу, куткаруучулардын потенциалын жогорулатуу Мамбюджет Донордук каражаттар 2018-ж.

01.10.

ЭАКБ, ЖКжӨКББ, КДМБ, РӨКО,

СДжСАТИЖБ

 

Министрдин орун басары

К.О. Ахматов

4.4. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы  жалпы мамлекеттик калкты маалымдоо комплекстүү системасын уюштуруу маселелери боюнча жумушчу жолугушууну өткөрүү Тажрыйба алмашуу жана калкты маалымдоонун чараларын талкуулоо

 

Мамбюджет 2018-ж.

1.12.

ЭАКБ, ЖКжӨКББ

ККББ

Статс-катчы

А.М. Мамбетов

 

3-Приорит. Кырсык коркунучтарга каршы туруу потенциалын чыңдоо максатында кырсык коркунучун азайтуу боюнча чараларга инвестициялар

5 Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды жүргүзүү

 

5.1. Кырсыктан-калыбына  келтирүү иштери, капиталдык курулуш, атайын алдын алуу жана кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды өткөрүү 17 миң турак жай корголду Мамбюджет 2018-ж. 30.12

 

ӨТБ, КжАКБ, облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев,

Д.К. Алимбеков

 

5.2. Табигый өзгөчө кырдаалдар  мүнөздүү болгон аймактарга  бак-дарактарды отургузуу боюнча  иш-чараларды өткөрүү

 

Аймактарга  200 миң көчөт отургузулду, 500 кг урук себилди Мамбюджетдонордук каражаттар 2018-ж. 1.11.

 

ЖКжӨКББ, облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев,

Д.К. Алимбеков

 

 

4-Приоритет. Натыйжалуу чара көрүүнү камсыз кылуу үчүн кырсыктарга даярдыкты күчөтүү

6 ӨКМнин кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу иштерди жүргүзүү

6.1. Республиканын бийик тоолорундагы Соң-Көл, Чатыр–Көл, Ак-Көл көлдөрүндө машыктыруучу суучул чумкууларын уюштуруу жана  жүргүзүү

Суучулдардын тажрыйбасы жогорулады Мамбюджет 2018-ж.

01.09

Жеке план боюнча

Суучулдар кызматы,

облусутук башкармалыктары, Бишкек, Ош шш.

Куткаруу кызматтары

Министрдин орун басары

п-к К.О. Ахматов

6.2. Облустук башкармалыктардын, райондук бөлүмдөрдүн жетекчилери жана орун басарлары менен окуу методикалык сборлорду өткөрүү 2 окуу методикалык сборлор өткөрүлдү Мамбюджет 2018-ж.

июнь, декабрь

жеке план боюнча

ЖКжӨКББ,

облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары

Министрдин орун басары

п-к К.О. Ахматов

7. Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда автоматташтырылган тутумунун башкаруу жана кабарлоо системасын өнүктүрүү 7.1.            Жалал-Абад, Чүй, Ысык-Көл облустарында кабарлоочу электр сиреналарды орнотуу

 

Калкты ӨК коркунучу жана өзгөчө кырдаалдын катталгандыгы  жөнүндө маалымдалуусу Донордук каражаттар

 

2018-ж.

15.12

 

 

 

ККББ Статс-катчы

А.М. Мамбетов Министрдин орун басары  К.О. Ахматов

7.2.            Чүй облусунун калкын кабарлоого жана маалымдоого мамлекеттик  комплексттик системасынын автоматташтырылган жумуш орундарын орнотуу Калктын ӨК коркунучу жана өзгөчө кырдаал болгон учурда              маалымдалуусунун    ыкчамдуулугу жогорулаган Донордук каражаттар 2018-ж.

15.12

 

 

 

ККББ Статс-катчы

А.М. Мамбетов Министрдин орун басары  К.О. Ахматов

7.3. Республиканын бардык   аймактарын  бирдиктүү нөөмөт-диспетчердик кызматына (112 кызматы) туташтыруу:

—   Чүй, Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустары

112 номерине  экстрендик кызматтардын  чалууларын камтуу

 

Донордук каражаттар 2018-ж.

15.12

 

 

 

ККББ Статс-катчы

А.М. Мамбетов Министрдин орун басары  К.О. Ахматов

 

Социалдык иш-чаралар

8. КР ӨКМнин кызматкерлерин турак-жай менен камсыз кылуу 8.1 Нарын, Жалал-Абад ш.ш. КР ӨКМнин кызматкерлерине көп батирлүү турак-жайды куруу иштерин  жүргүзүү КР ӨКМнин кызматкерлерине үйлөр салынды

 

Мамбюджет 2018-ж. 30.06

30.08

ӨТБ, ӨКААжКЖД,  ӨКААжКЖб ККД Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев

Д.К. Алимбеков

Print Friendly, PDF & Email