Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018-2030-жылдарга (1-этап – 2018-2022-жылдар) концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы

0
743 просмотров
Милдеттер Чаралар/ аракеттер Күтүлүүчү натыйжа / ишке ашыруу формасы Ишке ашыруу мөөнөтү Жооптуу аткаруучулар
1-артыкчылыктуу багыт: Кырсык коркунучу тууралуу билимди жогорулатуу
 1. Түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу 1.1.Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, маалымат чогултуу жана иштеп чыгуунун комплекстүү системасынын уюштуруу-укуктук негиздерин түзүү Комплекстүү системанын иштешин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар / КРӨнүн токтому 2019-ж.

I квартал

ӨКМ
1.2. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг  жүргүзүү жана божомолдоонун комплекстүү системасынын маалыматтарын иштеп чыгуу  борборун түзүү Мониторинг жүргүзүүнүн комплекстүү системасы үчүн негиз түзүү / программалык-аппараттык

комплектти сатып алуу жана орноштуруу

2019-ж. ӨКМ, донорлор (макулдашуу боюнча)
1.3. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү боюнча маалыматтын веб-порталын түзүү жана коркунучтарга байкоо жүргүзүүгө калкты тартуу механизимдерин түзүү ӨКга мониторинг жүргүзүүгө калкты тартуу / программалык-аппараттык комплексти сатып алуу жана орноштуруу 2020-ж. ӨКМ,

донорлор (макулдашуу боюнча)

1.4. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг  жүргүзүүнүн жана божомолдоонун мобилдүү пункттарын түзүү жана мониторинг жүргүзүүнүн адистештирилген тармактарын модернизациялоо ӨКдын мониторингин жакшыртуу / жабдууларды сатып алуу жана орноштуруу 2020-ж.

IV квартал

ӨКМ, донорлор (макулдашуу боюнча)

 

1.5. Мөңгүлөргө жана жырылып кетүү кооптуулугу бар көлдөргө мониторинг жүргүзүү максатында Климаттын өзгөрүшү жана гляциялогиялык изилдөө борборун түзүү

 

Гляциялогиялык процесстерди изилдөө, мөңгүлөр жана көлдөр боюнча маалымат базасын актуалдаштыруу, климаттын өзгөрүшү жаатындагы изилдөөлөрдү жүргүзүү, мүмкүн болгон өзгөрүүлөрдү моделдөө / атайын кызмат түзүү 2020-ж.

IV квартал

ӨКМ,

БАЖИИ (макулдашуу боюнча),

УИА (макулдашуу боюнча)

1.6. Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү статистикалык отчеттордун формаларын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү, анын ичинде зыяндарды, чыгымдарды жана жоготууларды баалоо боюнча Алдын алуу боюнча чараларды натыйжалуу пландоо үчүн зыян боюнча статистикалык маалыматтар / Улутстаткомдун буйругу 2018-ж.

IV квартал

Улутстатком (макулдашуу боюнча), ӨКМ
 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча чаралардын натыйжалуулугун  жогорулатуу  үчүн Жарандык коргонуу жаатында кырсыктардын коркунучун баалоо жана илимий-изилдөө иштерин  жүргүзүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Сейсмикалуулугу 8 жана андан жогору баллды түзгөн зоналардагы турак-жай курулуштарынын сейсмикалык туруктуулугун баалоо жана маалымат базасын түзүү (1-этапты ишке ашыруу) Калктуу конуштардагы курулуштардын техникалык абалы боюнча маалыматтар банкы / илимий изилдөө иштери 2018-2022- жылдар Курулуш агенттиги
2.2. Мүмкүн болуучу зыяндарды азайтуу максатында коркунучтарды башкаруу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана ири калктуу конуштардын аймактарынын сейсмикалык коркунучун баалоо Сейсмикалык коркунучтар боюнча болжолдуу маалыматтар / илимий изилдөө иштери

 

2018-2022- жылдар УИА (макулдашуу боюнча), БАЖИИ (макулдашуу боюнча)
2.3. Биологиялык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагын эпизоотиялык зоналарга бөлүүнү жүргүзүү Эпизоотиялык кырдаал боюнча аймактарды зоналарга бөлүү / жүргүзүлгөн иштер боюнча отчет 2018-2022- жылдар Ветфитосан-инспекция, ССМ
2.4. Коркунучтуу өндүрүш объектилеринен чыккан опурталдарды баалоо ӨКнүн алдын алуу боюнча чараларды пландоо үчүн коркунучтар боюнча маалыматтар / илимий изилдөө иштери 2018-2022- жылдар ӨКМ,

Курулуш агенттиги

2.5. Социалдык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга даярдыкты жогорулатуу үчүн: “Терроризм өзгөчө кырдаалдардын булагы катары” деген  темада изилдөө жүргүзүү Аналитикалык отчёт жана даярдыктын деңгээлин жогорулатуу боюнча сунуштар / илимий изилдөө иштери 2022-ж. УСИИ, ӨКМ

 

2.6. Имараттарды реконструкциялоо, оңдоо жана туруктуулугун күчөтүү боюнча техникалык жана конструктивдүү чечимдердин каталогун түзүү Конструктивдүү чечимдердин каталогу / илимий изилдөө иштери 2018-2022- жылдар Курулуш агенттиги, УИА (макулдашуу боюнча),

БАЖИИ (макулдашуу боюнча)

2.7. КР ӨКМнин алдындагы Жарандык коргонуу боюнча адистерди даярдоо жана кайрадан даярдоо борборунун курамында “Жарандык коргонуу жаатындагы изилдөөлөр” кафедрасын түзүү (КР ӨКМди оптималдаштыруу жүргүзүүнүн жүрүшүндө) ЖК жаатындагы чараларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу / ӨКМ буйругу 2018-ж.

III квартал

ӨКМ
3. Калктын “коопсуздук маданиятын” жогорулатуу 3.1. Билим берүүнүн бардык деңгээлиндеги милдеттүү программага жашоо-тиричилик коопсуздугунун негиздери боюнча окуу предметин киргизүү Калктын кабардар болуу деңгээлин жогорулатуу / БИМ буйругу 2019-2022- жылдар БИМ, ӨКМ

 

 

3.2. Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча маалымат берүүчү-агартуучу материалдарды иштеп чыгуу Калктын кабардар болуу деңгээлин жогорулатуу / маалыматтык материалдар 2018-2022-жылдар ӨКМ, донорлор (макулдашуу боюнча)

 

3.3. Жарандык коргонуу жаатындагы Маалымат саясаты концепциясын ишке ашыруу жана өркүндөтүү Калкка маалымдоодо бирдиктүү саясатты колдонуу / ӨКМ буйругу Дайыма ӨКМ,

ММТМ

 

3.4. Калктын коопсуздук маданиятын жогорулатуу максатына калкты окутуу жолдорун жана формаларын өркүндөтүү Калктын коопсуздук маданиятынын деңгээлин жогорулатуу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу жана жайылтуу / окутуу методдорун өркүндөтүү Дайыма ӨКМ,

донорлор (макулдашуу боюнча)

 

3.5. Калкты өзгөчө кырдаалдардагы аракеттерге үйрөтүү үчүн пилоттук негизде окутуу-консультациялык пункттарын түзүү Калктын кабардар болуу деңгээлин жогорулатуу / окутуу пункттарынын ишин уюштуруу 2019-ж. ӨКМ,

КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, Бишкек, Ош ш. мэриялары (макулдашуу боюнча)

2-артыкчылыктуу багыт: Кырсыктардын коркунучун башкаруунун уюштуруу-укуктук алкагын өркүндөтүү
 4.

 

Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын ченемдик укуктук базасын жана уюштуруу түзүмүн өнүктүрүү 4.1. Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды учурдагы шарттарга жана талаптарга ылайык келтирүү (ЖКМТ, ЖК кызматтары жөнүндө жоболорду ж.б.) ЧУАдагы кемчиликтерди жана карама- каршылыктарды жоюу / КРӨ токтому 2018-2022- жылдар ӨКМ,

ЮМ

4.2. Шашылыш медициналык жардам кызматын түзүү жана ишин уюштуруу Жабыр тарткандарга шашылыш медициналык жардамды өз убагында көрсөтүү / атайын кызмат 2018-2022- жылдар ССМ
4.3. Радиактивдүү коркунучтуу калдыктар менен иштөө чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу

 

Радиактивдүү-коркунучтуу калдыктар менен иштөө чөйрөсүндөгү иштерди координациялоо / КРӨ токтому 2019-ж. Токой агенттиги
4.4. Жарандык коргонуу жаатында көзөмөл механизмин бекемдөө үчүн ЧУАларды иштеп чыгуу/ кабыл алуу жана/ же өзгөртүүлөрдү киргизүү Жарандык коргонуу жаатында көзөмөл жүргүзүүнүн институттук негизин түзүү / КРӨ токтому 2018-2022- жылдар ӨКМ, Экотех-инспекция

 

4.5. Кырсыктардын коркунучун азайтууну эске алуу менен шаар курууну жөнгө салуу механизмин иштеп чыгуу

 

Курулуштарды пландоо кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча иш-чараларды эске алуу менен жүргүзүлөт / Курулуш агенттигинин буйругу 2022-ж. Курулуш агенттиги, ӨКМ
 5. Мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу секторлорунун ишине кырсыктар коркунучун башкаруу аспекттерин киргизүү жана кызыктар тараптардын ортосунда өз ара аракеттешүүнү кеңейтүү 5.1. Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча тармактык жана аймактык  программа/ пландарды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу иштерин уюштуруу Тармактык багыттарда жана аймактык деңгээлде кырсыктар коркунучун азайтуу / ЖК боюнча министрликтердин жана мекемелердин пландары 2019-2022- жылдар ӨКМ, министрликтер жана ведомстволор, КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, Бишкек, Ош ш. мэриялары (макулдашуу боюнча)
5.2. Кырсыктардын коркунучун баалоонун негизинде калктуу конуштардын жана объекттердин коопсуздук паспортторун иштеп чыгуу ӨК кесепеттерин жоюу жана алдын алуу боюнча иш-чараларды натыйжалуу пландаштыруу / ЖӨБО, объектилердин буйруктары 2019-2022- жылдар КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча),

ӨКМ

5.3. Өнүктүрүүнү пландоонун методикасына кырсыктардын коркунучун баалоону киргизүү жана кырсыктардын коркунучун эске алуу менен пилоттук негизде социалдык-экономикалык өнүктүрүү пландарын жаңыртуу ЖӨБО үчүн методикалык колдонмо / ЭМ буйругу

 

2019-ж.  

ӨКМ, ЖӨБ жана этностор агенттиги, КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, ЭМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

5.4. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу маселелери боюнча эки тараптуу, региондук жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү

 

Кырсыктарга натыйжалуу чара көрүү маселелери боюнча кызматташтыктын деңгээлин жогорулатуу / ишке ашыруу боюнча отчет 2018-2022- жылдар ӨКМ,

ТИМ

 

5.5. Калктуу конуштардын жана объектилердин типтүү коопсуздук паспортторун иштеп чыгуу жана бекитүү, аларды иштеп чыгуу жана бекитүү тартиби ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аппараттарынын кызматкерлерин тийиштүү окутуудан өткөрүү Иштеп чыгуунун тартиби жана коопсуздуктун типтүү паспорттору бекитилген / ӨКМнин буйругу 2018-ж. ӨКМ
 6. Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасынын автоматташтырылган башкаруу жана кабарлоо системасын өнүктүрүү 6.1. Региондук деңгээлде калкка кабарлоо жана маалымдоонун жалпы мамлекеттик комплекстүү системасы үчүн теле жана радио-берүү каналдарын камтуу боюнча программалык-аппараттык комплектти орнотууга карата иштердин комплексин жүргүзүү:

— Бишкек ш., Ош ш., Чүй облусу (2018-ж.)

— Нарын облусу (2018-2020-жылдар)

Калкка маалымдоо жана кабарлоо максатында Кыргыз Республикасынын бардык аймагын камтууга жетишүү / жабдууларды орнотуу жана ишке киргизүү

 

2019-2022- жылдар ӨКМ, МТБМК,

КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, Бишкек, Ош ш. мэриялары (макулдашуу боюнча)

6.2. Республиканын региондорун бирдиктүү нөөмөттүк-диспетчердик кызматка (112-системага) кошуу:

— Чүй, Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустары (2018-ж.)

— Нарын, Талас облустары (2018-2020-жылдар)

Шашылыш кызматтарды 112 – бирдиктүү номери боюнча чакыруу үчүн өлкөнүн бардык аймагын камтууга жетишүү / жабдууларды орнотуу жана ишке киргизүү 2019-2022- жылдар ӨКМ, МТБМК,

донорлор (макулдашуу боюнча)

6.3. Потенциалдуу кооптуу участкаларга жана объекттерге мониторинг жүргүзүү системасын Бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасына интеграциялоо (анын ичинде «Коопсуз шаар» долбоорун интеграциялоону эске алуу менен) Бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасынын компоненттерин өнүктүрүү / жабдууларды орнотуу жана ишке киргизүү 2019-2022- жылдар ӨКМ, МТБМК,

донорлор (макулдашуу боюнча)

6.4. Катуу жер титирөөлөр болгон учурда эрте эскертүү системасын түзүү

 

Калкка жана башкаруу органдарына өз убагында маалымдоо жана кабарлоо / жабдууларды орнотуу жана ишке киргизүү 2020-2022- жылдар ӨКМ, БАЖИИ (макулдашуу боюнча), донорлор (макулдашуу боюнча)
6.5. Телерадиоберүүлөрдү, байланыш операторлорун жана кабелдик телекөрсөтүүлөрдү калкка эрте кабарлоо жана маалымдоо системасына кошуу Эрте кабарлоо системасы менен калкты камтууну кеңейтүү / долборлорду ишке ашыруу боюнча отчеттор 2019-2020- жылдар ӨКМ, МТБМК
3-артыкчылыктуу багыт: Каршы туруу потенциалын чыңдоо максатында кырсык коркунучун азайтуу боюнча чараларга инвестициялар
 7. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу,  анын ичинде климаттын өзгөрүү шартында кооптуулук деңгээлин азайтуу боюнча чараларды ишке ашыруу 7.1.Өзгөчө кырдаалдардын болуу коркунучун төмөндөтүүгө багытталган атайын жана алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү ӨКдан калктын жана аймактардын коргонуу деңгээлин жогорулатуу / атайын иштерди аткаруу Дайыма ӨКМ, КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, Бишкек, Ош ш. мэриялары (макулдашуу боюнча)
7.2. Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча митигациялык долбоорлорду ишке ашырууга инвестицияларды тартуу ӨКдан калктын жана аймактардын коргонуу деңгээлин жогорулатуу / долбоорду ишке ашыруу боюнча отчеттор 2018-2022- жылдар ӨКМ,

донорлор (макулдашуу боюнча)

7.3. Кырсыктардын коркунучун азайтуу үчүн климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатууга багытталган долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу Долбоордук сунуштар жана тартылган инвестициялар / бекитилген долбоорлор 2018-2022- жылдар Токой агенттиги,  ӨКМ,

донорлор (макулдашуу боюнча)

7.4. Потенциалдуу коркунучтуу участоктордун кооптуулук деңгээлин төмөндөтүү боюнча “Жашыл долбоорду”  ишке ашыруу ӨКдан  калкты жана аймактарды коргоо, айлана-чөйрөнүн абалын жакшыртуу / токой мелиорациясы иштери 2018-2022- жылдар ӨКМ, Токой агенттиги, КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү,

донорлор (макулдашуу боюнча)

7.5. Жарандык коргонуу кызматтарынын материалдык-техникалык жабдылышын жакшыртууга багытталган долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу жана долбоорлорду ишке ашыруу ӨК шарттарында Жарандык коргонуу кызматтарынын өз функцияларын аткаруу боюнча талаптарга ылайык жабдылышын жакшыртуу / бекитилген долбоорлор

 

2019-2022- жылдар ӨКМ, ТЖМ,

ССМ,

АЧТММ, ИИМ,

Курулуш агенттиги, ТМБМК, ӨЭЖМК

8.

 

 

 

 

 

Кырсыктардын коркунучунан камсыздандырууну өнүктүрүү жана кырсыктардын коркунучун азайтууга ички инвестицияларды тартууга дем берүү

 

8.1. Турак жайларды табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу системасын өркүндөтүү Табигый кырсыктардан жапа чеккендерди финансылык жактан коргоону күчөтүү / турак жайларды табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу системасын өнүктүрүү 2019-2022- жылдар Финкөзөмөл, донорлор (макулдашуу боюнча)
8.2. Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча чараларды каржылоо каражаттарын иштеп чыгуу ӨКдын  кесепеттерин жоюу жана калыбына келтирүү боюнча иштерди  токтоосуз каржылоо / КРӨ чечими 2019-2022- жылдар ФМ, донорлор (макулдашуу боюнча)

 

8.3. Кырсыктардын коркунучун азайтууга жергиликтүү инвестицияларды тартууга дем берүү механизмин иштеп чыгуу Кырсыктардын коркунучун азайтууга ички салымдардын үлүшүн көбөйтүү / ӨКМ буйругу 2019-2022- жылдар ӨКМ, ФМ
9. Социалдык объектилердин жана инфратүзүмдөрдүн кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу 9.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 30.07.2015-жылдагы № 551 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «2015-2024-жылдарга Кыргыз Республикасында коопсуз мектептер жана мектепке чейинки билим берүү уюмдары» программасын ишке ашыруу Мектептердин жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин коопсуздук деңгээлин жогорулатуу / оңдоо-курулуш иштери 2018-2024- жылдар БИМ, Курулуш агенттиги, донорлор (макулдашуу боюнча)
9.2. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу үчүн ирригациялык системаларды модернизациялоо Гидротехникалык курулмалардын туруктуулугун жогорулатуу / оңдоо-курулуш иштери 2022-ж. АЧТММ
9.3. Калдык сактоочу жайларды жана тоо-кен калдыктарын рекультивациялоо:

— Миң-Куш а., Жумгал р-ну, Нарын облусу;

— Кажы-Сай а.,Тоң р-ну, Ысык-Көл облусу;

— Шекафтар а., Чаткал р-ну, Жалал-Абад облусу

Калдык сактоочу жайларды коопсуз кармоону камсыз кылуу / рекультивациялоо иштери 2019-2023- жылдар ӨКМ,

донорлор (макулдашуу боюнча)

 

9.4. Саламаттык сактоо объектилеринин туруктуулугун баалоо иштерин жүргүзүү Саламаттык сактоо объектилеринин туруктуулугун жогорулатуу боюнча биринчи кезектеги чараларды иштеп чыгуу / баалоо боюнча отчет 2019-2022- жылдар ССМ, донорлор (макулдашуу боюнча)

 

4-артыкчылыктуу багыт:  Натыйжалуу чара көрүүнү камсыз кылуу үчүн кырсыктарга даярдыкты күчөтүү
10. Даярдык деңгээлин жана чара көрүү потенциалын жогорулатуу, анын ичинде шашылыш кызматтардын дагы

 

10.1. ӨКдан жабыр тарткан калкка өз убагында шашылыш медициналык жардам көрсөтүү үчүн мобилдик госпиталдарды түзүү Жабыр тарткандарга өз убагында шашылыш медициналык жардам көрсөтүү / ССМ буйругу 2018-2022-жылдар ССМ,  донорлор (макулдашуу боюнча)
10.2. Биологиялык-социалдык мүнөздөгү коркунучтарды азайтуу максатында ветеринардык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн санитардык инфратүзүм тармагын түзүү Ветеринардык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн санитардык инфратүзүм тармагынын болуусу / ишке ашыруу боюнча отчет 2018-2022-жылдар Ветфитосан-инспекция
10.3. Жер-жерлерде 22 өрттөн-куткаруу бөлүмдөрүн түзүү жана аларды жабдуу Жапа чеккендерге өз убагында жардам көрсөтүү үчүн өрттөн-куткаруу кызматтарынын чара көрүү радиусунун кичирейиши / кызматтарды түзүү 2019-ж. ӨКМ, донорлор (макулдашуу боюнча)

 

    10.4. Жарандык коргонуу мамлекеттик системасынын бардык деңгээлдеги башкаруу даярдыгын жогорулатуу ӨКга ыкчам чара көрүү / машыгуулар

 

2018-2022- жылдар ӨКМ, ТЖМ, ССМ, АЧТММ, ИИМ, Курулуш агенттиги, МТБМК, ЭЖМК
11.

 

Жарандык коргонууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча кызмат адамдарын даярдоо системасын өнүктүрүү 11.1. ЖК жаатындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуу боюнча окуу программаларын жана методдорун өркүндөтүү Окутуунун сапатын жана камтууну жогорулатуу / окуу сабактарын өткөрүү  2018-2022- жылдар ӨКМ
11.2. Кызматчыларды ЖК боюнча аралыктан окутуу системасын түзүү жана киргизүү Окугандардын санын көбөйтүү / окуу процессин уюштуруу  2019-2022- жылдар ӨКМ, БИМ
12. Өзгөчө кырдаалдардан кийин калыбына келтирүүдө, координациялоо механизмин өркүндөтүү

 

12.1. Узак мөөнөттө калыбына келтирүү иштерин координациялоо маселелери боюнча укуктук жана уюштуруучулук  негиздерди иштеп чыгуу Өз ара аракеттешүү планы жана ЧУА иштелип чыккан / КРӨ чечими 2019-ж. ӨКМ
12.2. Жай өнүгүп жаткан коркунучтарга жана опурталдарга  чара көрүү механизмин иштеп чыгуу Тийиштүү каражаттар кабыл алынды / КРӨ чечими

 

2018-2022- жылдар ӨКМ, Токой агенттиги, АЧТММ, ССМ, Ветфитосан-инспекция, ОЭЖМК
12.3. Жыныстык жана жаш курактык, гендердик аспектилерди эске алуу менен гуманитардык жардамдарды берүү боюнча минималдуу стандарттарды иштеп чыгуу Калкка гуманитардык жардамдарды берүүнү стандартташтыруу / ӨКМ буйругу 2019-2020- жылдар ӨКМ, ЭСӨМ, донорлор (макулдашуу боюнча)


Кыскартуулардын тизмеси:

КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү

ИИМ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

 

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

ЮМ Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги
ЭМ Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги
ФМ Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
ТИМ Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги
АЧТММ Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги
ТЖМ Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги
ӨКМ Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги
БИМ

ССМ

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

ЭСӨМ Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги
ММТМ Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги
ӨЭЖМК Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети
МТБМК Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети
Токой агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги
Курулуш агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги
ЖӨБ жана этностор агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик
Экотехинспекция Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция
Ветфитосанинспекция Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция
Финкөзөмөл Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы
Улутстатком Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети
УИА Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы
УСИИ Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөө институту
БАЖИИ Борбордук Азиянын жерди прикладдык изилдөө институту
ЖК Жарандык коргонуу
ЖКМТ Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы
ЧУА ченемдик укуктук актылар
ЖӨБО Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
КРӨ

ККА

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

кырсыктардын коркунучун азайтуу

ӨК өзгөчө кырдаалдар

 

Print Friendly, PDF & Email