Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018-2030-жылдарга концепциясы жөнүндөКыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

0
612 просмотров

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2018-жылдын 29-январы № 58

Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018-2030-жылдарга концепциясы жөнүндө

 Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын узак мөөнөттүү артыкчылыктарын аныктоо, Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоо максатында, “Жарандык коргонуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 22-сентябрындагы    № 602 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жаңы доорго кырк кадам” программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 100 күндүк иш-чаралар планына, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

— Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018-2030-жылдарга концепциясы, 1-тиркемеге ылайык;

— Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018-2030-жылдарга                       (1 этап – 2018-2022-жылдар) концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы (мындан ары – Иш-чаралар планы), 2-тиркемеге ылайык;

— Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү планы  3-тиркемеге ылайык.

2. Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуусунун мамлекеттик системасы БУУнун Башкы Ассамблеясынын 2015-жылдын 23-июнундагы № A/RES/69/283 резолюциясына ылайык жактырылган 2015-2030-жылдарга карата кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча Сендай алкактык программасынын сунуштамаларына ылайык кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук платформасы болуп таанылсын

  1. Иш-чаралар планын ишке ашырууга тартылган министрликтер,мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча), Кыргыз Республикасынын илимий-изилдөө уюмдары:

— ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып эки айдын ичинде               Иш-чаралар планына ылайык Концепцияны ишке ашыруу боюнча ведомстволук жана аймактык пландарды иштеп чыгып, белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен макулдашсын жана ченемдик актылар менен бекитишсин;

Иш-чаралар планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 10уна чейин берип турушсун.

  1. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар бир жарым жылдыктын жыйынтыгында отчеттук мезгилден кийинки айдын 25инен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Иш-чаралар планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты берип турсун.
  2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 357 “2020-жылга чейин өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда Кыргыз Республикасынын калкынын жана аймактарынын комплекстүү коопсуздугунун концепциясын жана стратегиясын бекитүү жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.
  3. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө жүктөлсүн.
  4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

 

Премьер-министр                                                               С.Ж.Исаков

Print Friendly, PDF & Email