Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу боюнча Мекемелер аралык комиссиясынын алдындагы илимий-техникалык кеңешин (ИТК) түзүү жөнүндөгү МААЛЫМАТ

0
821 просмотров

      Кыргыз Республикасынын миграция боюнча эл аралык уюмунун (МОМ) «Кырсыкка кабыла турган  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү жамааттардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу » программасынын алкагында «Илимий-изилдөө мекемелеринин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана башка кызыкдар органдардын ортосунда макулдашуу механизмдерин иштеп чыгуу» долбоору ишке ашырылган.      Бул долбоор, КР ӨКМги менен  Кыргызстандын аймагында Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо маселелери менен алектенген  илимий-изилдөө институттарынын  потенциалдарын жогорулатууга, биргелешип аракеттенүү системасын, маалыматтарды алмашууну жакшыртууга багытталган.      Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча Мекемелер аралык комиссиясынын алдындагы илимий-техникалык кеңеш КР Өкмөтүнүн 09.09.2009-ж. №500-Р буйругу менен түзүлгөн. 2009-жылдын 20-июлунда Кыргыз Республикасынын   №239 “Жарандык коргонуу жөнүндөгү”  жаңы мыйзамынын кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу  боюнча  мекемелер аралык комиссиянын алдындагы илимий-техникалык кеңештин  жобосу жана курамы  КРнын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 1-июнунда №197-р буйругу менен бекитилген.      Кыргыз Республикасынын ӨКМнин Өзгөчө кырдаалдарга  мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти  илимий-техникалык кеңештин жумушчу органы болуп саналат жана илимий-техникалык кеңештин төрагасы тарабынан 2010-жылдын 15-мартында бекитилген жумушчу органдын иш-аракеттери тууралуу жобону жетекчиликке алат.      Илимий-техникалык кеңештин курамына КР  Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, министрликтердин, ведомстволордун, Улуттук Илимдер академиясынын институттарынын, КРнын Өкмөтүнүн алдындагы архитектура, курулуш жана коммуналдык чарба боюнча  мамлекеттик агенттигинин   жана адистештирилген мекемелердин өкүлдөрү кирет.      Илимий-техникалык кеңеш табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу маселелери боюнча кызыкдар болгон КРнын  Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, илимий-изилдөө мекемелеринин жана тиешелүү мамлекеттик органдарынын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө максатында түзүлгөн эксперттик жана сунуш берүү органы болуп эсептелет.

Илимий-техникалык кеңештин иш аракеттеринин негизги багыттары болуп төмөнкүлөр саналат:

— Кыргыз Республикасынын аймактрындагы экологиялык кырсыктардын  анын ичинде  чек аралык мүнөздөгү алдын алууга багытталган табигый кырсыктардын коркунучтарын төмөндөтүү максатындагы долбоорлорду ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

— өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу  тармагында алектенген мамлекеттик органдардын, коммерциялык эмес мекемелер менен ишканалардын, илимий-изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук  уюмдардын  иш аракеттерин координациялоо;- табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кееспеттерин жоюу тармагында кызыкдар болгон илимий изилдөө институттарынын жана башка  мамлекеттик органдар менен КРнын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ортосундагы иш аракеттеринин координациялоо механизмин өркүндөтүү;   — өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу жаатындагы мамлекеттик илимий-техникалык программаларды түзүүгө катышуу жана аларды каржылоо боюнча сунуштарды берүү;

— экологиялык кырсыктардын  алдын алууга, анын ичинде чек аралык мүнөздөгү,  аймактарды коргоо максатында  кызыкдар болгон уюмдардын (тараптардын)  биргелешкен илимий-изилдөө  иш-чараларын аткарууга катышуу;

— өзгөчө кырдаалдарда башкаруу менен алектенген эл аралык уюмдар, каржы институттары жана донор-өлкөлөр менен кызматташтыкты жана өз ара аракеттенүүнү өркүндөтүү;

— Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу маселелери боюнча маалыматтарды чогултуу жана жалпылоо.

Илимий-техникалык кеңештин укуктары жана милдеттери:

 

-Кезектеги жылга мекемелер аралык комиссиясынын төрагасы тарабынан бекитилген  Илимий-техникалык кеңештин  иш-чаралар мерчемин иштеп чыгаруу;

-мамлекеттик органдарындын, илимий институттардын жана тартылган мекемелердин өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча илимий-техникалык сунуштарын угуу жана карап чыгуу;

-мекемелер аралык комиссиянын сунуштарын жана чечимдеринин долбоорлороун даярдоо максатында, көз карандысыз экспертизаларды жүргүзүү үчүн илимий-изилдөө институттарынын, долбоордук-изилдөө жана башка Кыргыз Республикасынын  ишкана-мекемелеринин  адистерин тартуу;

-Мекемелер аралык комиссиянын сунуштарын жана чечимдерин  долбоорлорун даярдоо жумуштарын координациялоо үчүн зарыл болгон  маалыматтар менен материалдарды кызыктар  болгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан жана илимий-институтарынан сурап  акысыз алуу;

-Мекемелер аралык комиссиянын олтурумунда каралуучу Илимий-техникалык кеңештин иш-аракеттерин жакшыртуу менен байланышкан  укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун  жана башка документтерди иштеп чыгарууга тиешелүү тартипте катышуу.

2009-жылдан 2018-жылга чейинки мезгил аралыгында илимий-техникалык кеңештин 25  олтуруму болуп  өтүп,  аларда КРнын аймактарындагы сейсмикалык коопсуздук боюнча, сел кооптуулугу, бийик тоолуу көлдөрдүн жырылып кетүү коркунучу, сейсмикалык туруктуу курулмаларды куруу, Кыргыз Республикасынын аймактарында ГИС технологиялар менен аралыктан байкоо жүргүзүүнү колдонуу менен кооптуу табигый процесстерге комплекстүү мониторинг жүргүзүү менен божомолдоолорду өркүндөтүү, Кыргызгидрометтин потенциалын күчөтүү, башкаруу органдарын даярдыктары, Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын күчтөрү менен каражаттарынын Кыргыз Республикасынын аймактарында күтүлүүчү өзгөчө кырдаалдарга даярдыгы, “Өзгөчө  кырдаалдардан  келип чыгуучу чыгымдар менен жоготууларга  эл аралык, аймактык жана улуттук тобокелге баа берүүнүн методикасы”, КРнын аймактарындагы табигый кооптуу процесстерге жана кубулуштарга жылдык божомолдоо  материалдарын чыгаруу жана башка суроолор каралган.

Өткөрүлгөн отурумдардын  жыйынтыктарында илимий-техникалык кеңешменин мүчөлөрүнүн чечимдери жана сунуштары чагылдырылган протоколдор түзүлгөн.

 

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here