Тиркеме №5

0
550 просмотров

Өзгөчө кырдаалдардын оордугунун даражасы боюнча классификациясы

Өзгөчө

кырдаалдардын

оордугунун

даражасы

 

Өзгөчө кырдаалдардын натыйжалары Минималдуу эмгек акыларына барабар материалдык

зыяндар

 

Өзгөчө

кырдаалдардын натыйжаларын жоюу учун жооптуу болгон уюмдар

 

Жооптуу чечимдерди кабыл алуу деңгээлинин тартиби

 

 
Өзгөчө

Кырдаалдардын жайылуу зонасы

 

Жапачеккендер Адамдардын

тиричилигининадаттуушарттарынын

бузулушу

 
Бардыгы

адамдар

Алардын

ичинде

курман

болгон

адамдар

 
I даража (объектилик) Өндүрүштүк объектинин, өндүрүштүн

уюмдун

аймагынын чегинде

10 чейин 5 чейин     Өндүрүштүк объектинин,

өндүрүштүн ,уюмдун күчтөрү жана каражаттары

Учеттогу

объектилердин

жетекчилери

 
II даража (айылөкмөтү) Аймактын чегинде (айылөкмөтү) 10 чейин 5 чейин 50 чейин Курман болгон жана жапа чеккен үй-бүлөлөргө төлөөлөрдү эсепке албаганда 1000 чейин Жергиликтүүөзүн өзүбашкаруу органдары (айылөкмөттөрү), зарыл болгон учурда жогорутурган уюмдар Айыл өкмөтүнүн жана администрациянын башчысы  
III даража (райондук же/жана шаардык) Райондун,шаардынаймагынын чегинде 50 чейин 5-10 чейин 500 чейин Курман болгон жана жапа чеккен үй-бүлөлөргө төлөөлөрдү эсепке албаганда 10000 чейин Шаардык.райондук мамлекеттик администрацияларынын органдары, тиешелүү граждандык коргонуу структуралары, зарыл болгон учурда областтык жана республикалык уюмдар Шаардык,райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, шаардын мэри  
IV даража

регионалдык

(областтык)

Бир областтын чегиндеги, бирок эки же андан көп райондордогу 100 чейин 10-25чейин 1500 чейин Курман болгон жана жапа чеккен үй-бүлөлөргө төлөөлөрдү эсепке албаганда50000 чейин Областтык мамлекеттик администрациялар, өзгөчө  кырдаалдар Министирлиги, административдик мекемелер Областтык мамлекеттик

администрациясынын

башчысы

 
V даражаулуттук(республикалык) Областардын чегиндеги 100 ашуун 25 ашуун 1500 ашуун Курман болгон жана жап ачеккен үй-бүлөлөргө төлөөлөрдү эсепке албаганда50000 ашуун Кыргыз

Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар Министирлиги,

Административдик мекемелер,эл-аралык уюмдар

Кыргыз

Республикасынын Өкмөтү

VI даража (чек аралык) Кыргыз

Республикасынын аймагынын чегинен ары

таркалуусу.Коңшу

мамлекеттерден

Кыргыз

Республикасынын

аймактарына

таркалуусу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан мамлекеттер аралык келишимдердин жана эл-аралык талаптардын негизинде, айлана-чейрөнүн абалындагы кырсыктардын тобокелдерин төмөндөтүүгө багытталып, ошондой эле калктын жана аймактардын табигый,техногендик,экологиялык,биологиялык-социалдык, жанжаалдык(согуш,терроризм) мүнөздөрүн өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коопсуздугун камсыздаган системасын эске алуу менен жөнгө салынат Кыргыз

Республикасынын Өкмөтү,Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар Министирлиги, коңшу мамлекеттердин өкмөттөрү, эл-аралык уюмдар

Биргелешип

кызматташкан

мамлекеттердин

регионалдык

уюмдарыны

Кеңештери, анын

ичинде коңшу

мамлекеттердин

Кеңештери

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here