КР ӨКМнин Калдык сактоочу жайлар менен иштөө агенттиги административдик мамлекеттик бош кызмат орундарга ачык конкурс жарыялайт

0
263 просмотров

КР ӨКМнин Калдык сактоочу жайлар менен иштөө агенттиги Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 23-беренесине ылайык, төмөнкү административдик мамлекеттик бош кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт:

 1. Инвеcтициятартуу жана долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башкы адиси (1 бир.,  Ош   шаары):

— кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билим, багыты боюнча: курулуш.

— төмөнкүлөрдү билүү: «Жарандык коргонуу жөнүндө», «Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктар жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө», «Авариялык-куткаруу кызматтар жана куткаруучулардын статусу жөнүндө» мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-ноябрындагы №733 «Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун;

— аткаруучулук, демилгелүүлүк, калыстык, командада иштей билүү;

— көндүмдөрү: тапшырмаларды аткарууну уюштуруу жана камсыз кылуу, жумушту жана иш убактыны мерчемдөө, кесиптештеринин ой-пикирин эсепке алуу, дайыма өзүнүн квалификациясын жогорулатуу, кесиптештер менен кызматташуу, кызматтык документтер менен иштөө, жеке чыр-чатактарга жол бербөө боюнча жарандар менен жогорку адистикте ийкемдүү иштөө.

— стажы: мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

  Кызматтык милдеттери:

 Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарга ыкчам жана мерчемдик изилдөөнү жүргүзөт;

 • Радиациялык-коркунучтуу өндүрүштөрдүн, объектердин техникалык жана радиациялык коопсуздук абалына талдоо жүргүзөт;
 • Иштеп жаткан мыйзамдардын талаптарын, радиациялык коопсуздуктун эрежелерин сактоо боюнча текшерүү жана авариялык кырдаалдарды жоюуга объектердин даярдыгын жүргүзөт;
 • Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарды реабилитациялоо боюнча долбоордук-сметалык документтерди текшерүү жумуштарына катышат.
 1. Инвеcтиция тартуу жана долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси (1 бир., Бишкек шаары):

— кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билим, багыты боюнча: курулуш, тоо иштери.

— төмөнкүлөрдү билүү: «Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктар жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө» мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-ноябрындагы №733 «Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун;

— аткаруучулук, демилгелүүлүк, калыстык, командада иштей билүү;

— көндүмдөрү: тапшырмаларды аткарууну уюштуруу жана камсыз кылуу, жумушту жана иш убактыны мерчемдөө, кесиптештеринин ой-пикирин эсепке алуу, дайыма өзүнүн квалификациясын жогорулатуу, кесиптештер менен кызматташуу, кызматтык документтер менен иштөө, жеке чыр-чатактарга жол бербөө боюнча жарандар менен жогорку адистикте ийкемдүү иштөө.

— стажы:  иш стажына талаптар коюлбайт.

  Кызматтык милдеттери:

 • долбоорлорду ишке ашырууда калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарга ыкчам жана мерчемдик изилдөөнү жүргүзөт;
 • долбоорлорду ишке ашырууда радиациялык-коркунучтуу өндүрүштөрдүн, объектердин техникалык жана радиациялык коопсуздук абалына талдоо жүргүзөт;
 • иштеп жаткан мыйзамдардын талаптарын, радиациялык коопсуздуктун эрежелерин сактоону камсыз кылууга;
 • калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарды изилдөө тармагындагы маалыматтардын базасын түзүүгө жана аларды реабилитациялоого катышат;

—  калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган долбоорлору ишке ашырууда калкты жана аймактарды радиациялык коркунучтардан радиациялык коргоо боюнча окуу билимдерди калктын арасында жайылтууга катышуу.

 • фонддук жана архивдик материалдарды топтоону жана талдоону жүргүзөт;
 • калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктардагы күтүлүүчү кырсыктарды жоюу мерчемдерин иштеп чыгууга катышат;
 • калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарды реабилитациялоо боюнча долбоордук-сметалык документтерди текшерүү жумуштарына катышат.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтерди берүү зарыл:

 • арыз (бош кызмат ордун так көрсөтүү менен);
 • кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы сүрөтү менен жана резюмеси;
 • паспорттун көчүрмөсү же өзүн тастыктаган документ (паспорттун түп нускасы же өзүн тастыктаган документти сынакка келгенде көрсөтөт);
 • профессионалдык билимин, квалификациясын жана иш стажын тастыктаган документтер (нотариялык жактан же персоналдык иш орду боюнча башкаруу кызматынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин жана билими тууралуу документтердин көчүрмөсү);
 • өмүр баяны.

            Мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан компетенттүү мамлекеттик органдардан талапкердин соттолбогондугу жөнүндө маалым кат.

            Сынакка катышуу үчүн бардык каалоочулар документтерди төмөндөгү адрес боюнча берүү керек: Ош шаары, Моминова көч.11, каб.204.

Документтерди кабыл алуу кулактандыруу жарыяланган күндөн баштап он жумуш күнүнүн ичинде жүргүзүлөт. Маалыматтарды кеңири билүү үчүн (03222) 7-01-45, 0770 88 99 телефонуна кайрылса болот.

Сынакты өткөрүү күнү жөнүндө кошумча кабар берилет.

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын 23-беренесине ылайык, төмөнкү административдик мамлекеттик бош кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт:

 1. Инвеcтициятартуу жана долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн башкы адиси (1 бир.,  Ош   шаары):

— кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билим, багыты боюнча: курулуш.

— төмөнкүлөрдү билүү: «Жарандык коргонуу жөнүндө», «Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктар жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө», «Авариялык-куткаруу кызматтар жана куткаруучулардын статусу жөнүндө» мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-ноябрындагы №733 «Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун;

— аткаруучулук, демилгелүүлүк, калыстык, командада иштей билүү;

— көндүмдөрү: тапшырмаларды аткарууну уюштуруу жана камсыз кылуу, жумушту жана иш убактыны мерчемдөө, кесиптештеринин ой-пикирин эсепке алуу, дайыма өзүнүн квалификациясын жогорулатуу, кесиптештер менен кызматташуу, кызматтык документтер менен иштөө, жеке чыр-чатактарга жол бербөө боюнча жарандар менен жогорку адистикте ийкемдүү иштөө.

— стажы: мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

  Кызматтык милдеттери:

 Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарга ыкчам жана мерчемдик изилдөөнү жүргүзөт;

 • Радиациялык-коркунучтуу өндүрүштөрдүн, объектердин техникалык жана радиациялык коопсуздук абалына талдоо жүргүзөт;
 • Иштеп жаткан мыйзамдардын талаптарын, радиациялык коопсуздуктун эрежелерин сактоо боюнча текшерүү жана авариялык кырдаалдарды жоюуга объектердин даярдыгын жүргүзөт;
 • Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарды реабилитациялоо боюнча долбоордук-сметалык документтерди текшерүү жумуштарына катышат.

 Инвеcтиция тартуу жана долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси (1 бир., Бишкек шаары):

— кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билим, багыты боюнча: курулуш, тоо иштери.

— төмөнкүлөрдү билүү: «Калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктар жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө» мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-ноябрындагы №733 «Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө», 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун;

— аткаруучулук, демилгелүүлүк, калыстык, командада иштей билүү;

— көндүмдөрү: тапшырмаларды аткарууну уюштуруу жана камсыз кылуу, жумушту жана иш убактыны мерчемдөө, кесиптештеринин ой-пикирин эсепке алуу, дайыма өзүнүн квалификациясын жогорулатуу, кесиптештер менен кызматташуу, кызматтык документтер менен иштөө, жеке чыр-чатактарга жол бербөө боюнча жарандар менен жогорку адистикте ийкемдүү иштөө.

— стажы:  иш стажына талаптар коюлбайт.

  Кызматтык милдеттери:

 • долбоорлорду ишке ашырууда калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарга ыкчам жана мерчемдик изилдөөнү жүргүзөт;
 • долбоорлорду ишке ашырууда радиациялык-коркунучтуу өндүрүштөрдүн, объектердин техникалык жана радиациялык коопсуздук абалына талдоо жүргүзөт;
 • иштеп жаткан мыйзамдардын талаптарын, радиациялык коопсуздуктун эрежелерин сактоону камсыз кылууга;
 • калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарды изилдөө тармагындагы маалыматтардын базасын түзүүгө жана аларды реабилитациялоого катышат;

—  калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган долбоорлору ишке ашырууда калкты жана аймактарды радиациялык коркунучтардан радиациялык коргоо боюнча окуу билимдерди калктын арасында жайылтууга катышуу.

 • фонддук жана архивдик материалдарды топтоону жана талдоону жүргүзөт;
 • калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктардагы күтүлүүчү кырсыктарды жоюу мерчемдерин иштеп чыгууга катышат;
 • калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктарды реабилитациялоо боюнча долбоордук-сметалык документтерди текшерүү жумуштарына катышат.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтерди берүү зарыл:

 • арыз (бош кызмат ордун так көрсөтүү менен);
 • кадрларды каттоо боюнча өздүк баракчасы сүрөтү менен жана резюмеси;
 • паспорттун көчүрмөсү же өзүн тастыктаган документ (паспорттун түп нускасы же өзүн тастыктаган документти сынакка келгенде көрсөтөт);
 • профессионалдык билимин, квалификациясын жана иш стажын тастыктаган документтер (нотариялык жактан же персоналдык иш орду боюнча башкаруу кызматынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин жана билими тууралуу документтердин көчүрмөсү);
 • өмүр баяны.

            Мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан компетенттүү мамлекеттик органдардан талапкердин соттолбогондугу жөнүндө маалым кат.

            Сынакка катышуу үчүн бардык каалоочулар документтерди төмөндөгү адрес боюнча берүү керек: Ош шаары, Моминова көч.11, каб.204.

Документтерди кабыл алуу кулактандыруу жарыяланган күндөн баштап он жумуш күнүнүн ичинде жүргүзүлөт. Маалыматтарды кеңири билүү үчүн (03222) 7-01-45, 0770 88 99 телефонуна кайрылса болот.

Сынакты өткөрүү күнү жөнүндө кошумча кабар берилет.

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here