КР ӨКМдин 2018-жылга карата иш-чараларынын планынын аткарылышы (10.01.2019 г.)

0
405 просмотров

 

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2018-жылга карата

иш-чараларынын планынын аткарлышы жөнүндө маалымат

(10.01.2019 г.)

Маселелер

 

Иш-чаралар Күтүлүүчү натыйжа Каржлоо/ Аткаруу мөөнөтү Аткарууга жооптуу/ Көзөмөлдөөчү Аткарлышы жөнүндө маалымат
1-приоритет. Кырсык коркунучу тууралуу билимди жогорулатуу
1 Коркунучтуу табигый процесстерге комплекстүү мониторинг жүргүзүүчү жана божомолдоо мамлекеттик системасын өнүктүрүү 1.1. Бийик тоодогу жырылып кетүүчү көлдөрдө аэровизуалдык изилдөөлөрдү жүргүзүү Аэровизуалдык изилдөөлөр жүргүзүлдү Мамбюджет / 2018-ж. 01.10. КжАКБ,

ӨКМЖБД

Кыргызгидромет/  Министрдин орун басарлары

Д.К.Алимбеков

Р.Р. Рысбаев

 

Кыргыз Республикасынын аймагында тик учактын жоктугуна байланыштуу 2018-ж. 16.07. КР ӨКМдин №724 буйругу менен атайын жумушчу топ түзүлүп, бийик тоолордогу жырылып кетүү коркунучу бар көлдөргө жеринен изилдөө иш-чарасы 16 июлунан 7 августуна чейин жүргүзүлдү.

Изилдөө иштеринин жыйынтыгында  бийик тоодогу жырылып кетүүчү көлдөрдүн абалы туруктуу жана жырылып кетүү коркунучу жок деген тыянак чыгарылып ӨКМдин жетекчилине жана түзүмдүк бөлүктөрунө жиберилди.

1.2. Табигый кырсыктардын мониторингин жана божомолдоочу маалыматтарды  алмашуу үчүн интернет-порталын түзүүгө даярдык иштерин жүргүзүү Интернет-порталды түзүү боюнча негизи түзүлдү Мамбюджет  Донордук каражаттар/ 2018-ж. 01.12. КжАКБ,

ӨКМЖБД/ Министрдин орун басары

Р.Р. Рысбаев

 

  Табигый кырсыктардын мониторингин жана божомолдоочу маалыматтарды  алмашуу үчүн интернет-порталын түзүү даярдык иштери жүргүзүлдү.

Интернет-порталын, маалыматты талдоо Борборун (ЦОД) эксперттер тартылып, техникалык спецификациялар дярдалып Бүткүл дүйнөлүк банк (ВБ) жана  ПРООН менен колдоого алынды.

Аныкталган жабдуулардын техникалык спецификациялары Долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнө Сатып алуу пландарына киргизүү үчүн жиберилди.

1.3. Кыргыз Республикасынын Чуй, Ысык-Көл жана Нарын облустарындагы жер көчкүлөрдүн каталогун түзүү Жер көчкүлөрдүн маалымат базасы түзүлдү Мамбюджет/ 2018-ж. 15.12. КжАКБ,

ӨКМЖБД,

облустук башкармалыктары /Министрдин орун басары

Д.К.Алимбеков

Р.Р. Рысбаев

  Кыргыз Республикасынын Чүй, Ысык-Көл, Чуй жана Нарын облустарындагы жер көчкүлөрдүн маалымат базасы түзүлүүп бүтүү.

Жыйнтыгы 2019-жылга чыгарылуучу  Кооптуу табигый процесстерге Мониторинг жана божомолдоо  китебине киргизилет. 

1.4. Климаттын өзгөрүшү жана Гляциалогиялык изилдөө борборун түзүү боюнча жобосун иштеп чыгуу жана бекитүү КР Өкмөтүнүн токтому менен бекитилди Мамбюджет  Донордук каражаттар/ 2018-ж. 15.12. КжАКБ

Кыргызгидромет/ Министрдин орун басары

Д.К. Алимбеков

   Гляциологиялык изилдөө борборунун жобосу иштелип чыгып, 2018-ж. 5.10. токтомдун долбоору КРнын Жогорку Кеңешине жана тиешелүү министрликтерге/ ведомстволорго макулдашууга жөнөтүлгөн, азыркы учурда макулдашуу стадиясында.

2 Калктын “коопсуздук маданиятын” жогорулатуу

 

2.1. Командалык-башкаруу курамды, жетекчиликти жана Жарандык коргонуу боюнча  адистерди даярдоо, республиканын калкын окутуу Окутулган адамдардын саны:

— командалык-башкаруу кура-мы, жетекчили-ги, адистери – 1310 адам;

— калк – 15000 адам

Мамбюджет

/2018-ж. 1.12.

ЖКАДжКДБ/

Министрдин орун басары

К.О. Ахматов

 

 

Окутулган адамдардын жалпы саны 33878 адам, анын ичинен:

— командалык-башкаруу курамы, жетекчилиги, адистери – 3008 адам;

— калк – 30870 адам

 

2-Приоритет. Кырсыктардын коркунучун башкаруунун укуктук-уюштуруу тартибин жакшыртуу
3 Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын ченемдик укуктук базасын жана уюштуруу түзүмүн өнүктүрүү

 

3.1. КР “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамын бекитүү боюнча ишти жүргүзүү КР “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамы бекитилди Мамбюджет/ 2018-ж. 15.05.

 

ЖКАДжКДБ,

УКБ/  Министрдин орун басары

К.О. Ахматов

КРнын “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамы 2018-ж. 24.05. № 54 бекитилди.
3.2. КР Өкмөтүнүн 2017-ж. 29-декабрындагы №846 токтому менен бекитилген “Жарандык коргонуу жөнүндө” КР Мыйзамынын долбооруна ылайык КР ченемдик укуктук актыларына инвентаризация өткөрүү Мыйзам долбоорлоруна ылайык иштелип чыгуучу КР ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорунун тизмеси түзүлүп, КР ӨКМ буйругу менен бекитилди Мамбюджет/ 2018-ж.01.04.  УКБ

КР ӨКМ буйругу менен бекитилген жооптуу аткаруучулар/ Министрдин орун басары

К.О. Ахматов

 

   КР “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамынын долбооруна ылайык ченемдик укуктук актыларына инвентаризация өткөрүлүп, КР ӨКМдин 2018-ж. 19.03 №247 буйругу менен 28 КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорунун Тизмеси бекитилген
  4 Аймактык жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөө жана өнүктүрүү

 

4.1. Кыргыз Республикасынын ӨКМнин жана Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлигинин ӨК комитетинин коллегияларынын

4-биргелешкен отурумун өткөрүү

 

Трансчек аралык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурдагы маселелерди чечүү Мамбюджет/ 2018-ж.01.07

 

ЭАКБ, ЖКжӨКББ/ Статс-катчы

А.М. Мамбетов

   КР ӨКМнин жана Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлигинин ӨК комитетинин коллегияларынын 4-биргелешкен отурумун 2018-ж. 18.05. өткөрүлүп, жыйынтыгында протоколго кол коюулган.

Бекитилген Протоколду ишке ашыруу үчүн иш-чаралар Планын бекитилип (2018-ж. 28.05. КР ӨКМдин №501 буйругу), тиешелүү түзүмдөргө аткарууга жөнөтүлгөн.

Өзгөчө кырдаалдар учурлардагы  маселелерди чечүү боюнча биргелешкен аракеттерди талкуулоо Мамбюджет донорлор/ 2018-ж.25.12

 

ЭАКБ, ЖКжӨКББ/ Статс-катчы

А.М. Мамбетов

   КР ӨКМнин жана Тажикистан Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар боюнча жана жарандык коргонуу комитетинин коллегияларынын                   2-биргелешкен отурумунда кийинки отурумду Өзбекистандын катышуусу менен үч тараптуу форматында өткөрүү чечими кабыл алынган. Ушуга байланыштуу өзбек тарап менен биргелешкен отурумдун форматына кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Өзбекистан Республикасынын ӨКМи тарабынан биргелешкен отурумду 2019-жылдын февраль айынын аягында өткөрүү боюнча сунуш келип түштү.
4.3. Жарандык коргонуунун эл аралык уюмунун алкагындагы окутууларды уюштуруу жана өткөрүү Тажрыйба алмашуу, куткаруучулардын потенциалын жогорулатуу Мамбюджет Донордук каражаттар/ 2018-ж. 01.10. ЭАКБ, ЖКжӨКББ, КДМБ, РӨКО,

СДжСАТИЖБ/ Министрдин орун басары

К.О. Ахматов

   2018-ж.23-июлунан 2-августуна чейин Чолпон-Ата ш. ЖКнуу эл аралык уюмунун алкагында  7 — суучулдар иши боюнча эл аралык тренинг (6 мамлекеттен 10 өкүл катышты) жана тоо куткаруу окутуулары КР ӨКМнин Куткаруучуларды даярдоо борборунда болуп өттү.
4.4. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы жалпы мамлекеттик калкты маалымдоо комплекстүү системасын уюштуруу маселелери боюнча жумушчу жолугушууну өткөрүү Тажрыйба алмашуу жана калкты маалымдоонун чараларын талкуулоо

 

Мамбюджет/ 2018-ж. 1.12. ЭАКБ, ЖКжӨКББ

ККББ/ Статс-катчы

А.М. Мамбетов

 

Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы жалпы мамлекеттик калкты маалымдоо комплекстүү системасын уюштуруу маселелери боюнча жумушчу жолугушууcу 2018-ж. 23-августунда өткөрүлдү.

Иш чаранын жыйынтыгында тараптар калкты маалымдоо комплекстүү системасын уюштуруу маселелери боюнча тажрыйба алмашышты.

3-Приорит. Кырсык коркунучтарга каршы туруу потенциалын чыңдоо максатында кырсык коркунучун азайтуу боюнча чараларга инвестициялар
5 Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды жүргүзүү

 

5.1. Кырсыктан-калыбына  келтирүү иштери, капиталдык курулуш, атайын алдын алуу жана кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды өткөрүү 17 миң турак жай корголду Мамбюджет/ 2018-ж. 30.12

 

ӨТБ, КжАКБ, облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары/ Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев,

Д.К. Алимбеков

 

КР ӨКМнин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн (ӨКААжКЖД,Түштүк ӨКААжКЖД, “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” МА) коргоочу курулмаларды куруу, жээктерди бекемдөө жумуштарынын 2018-ж. Болжолдуу-планы түзүлүп, 198575,1 миң сом өлчөмдөгү капиталдык салым каралган. Каралган акча каражатына 34 обьектте жумуш аткаруу мерчемделген. Кошумча 63 объект кошулуп,жалпысынан 97 объектиде жумуш аткарылды.

2018-ж. 12 айында 96 объектте жумуш жүрүп, аткарылган жумуштун көлөмү 561038,0 миң сомду түзгөн.   2018-ж. 12 айына карата республика боюнча суммасы 540877,6  миң сомду түзгөн 69 объект пайдаланууга берилип, 19544 п/м дамба, 5 көпүрө,  1 селканал, 24-квартирлүү үй,  1 көпүрөнүн таянычы, 7,500 км. сайды жана 14850 м3 дарыянын нугу тазалоо иштери аткарылды. Жыйынтыгында: 13844 кожолук, 15110 га айыл чарба аянтты, 3 көрүстөн,  1 ЛЭП, 1 ФАП жана 2 көпүрө корголду, ошондой эле 2840 кожолук транспорттук  каттам менен камсыз болду.

КР ӨКМдин “Атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу” иш чараларын 2018-жылдагы Болжолдуу-планына 317 обьект киргизүү каралып жана жумушту аткарууга болжолдуу түрдө 98 832,0 миң сом каралган.

2018-жылдын 12 айынын ичинде республика боюнча 362 обьекте иш-чаралар жүргүзүлүп, 326 объектиде иш бүткөн, 24 объектиде иштер улантылууда жана 12 обьектиде жумуш убактылуу токтоп турат.

Аткарылган иш-чаралардын натыйжасында: 9805 кожолук, 6388,5 га а/ч жерлери, 10 көп кабатту үй, 28 ички чарбалык көпүрө, 64,62 км ички чарбалык жол, 6 мектеп, 2 балабакча, 1 ЛЭП, 4 ФАП, 5 көрүстөн, 1 дүкөн, 1 мончо, 30,5 га үлүш жер жана 5 мечит  корголду.

5.2. Табигый өзгөчө кырдаалдар  мүнөздүү болгон аймактарга  бак-дарактарды отургузуу боюнча  иш-чараларды өткөрүү

 

Аймактарга  200 миң көчөт отургузулду, 220 кг урук себилди Мамбюджетдонордук каражаттар/ 2018-ж. 1.11.

 

ЖКжӨКББ, облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары/ Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев,

Д.К. Алимбеков

2019-ж. 01.01. карата министрликтин облустук жана Бишкек, Ош шаарды башкармалыктары тарабынан жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте көчөттөрдү тигүү иш-чаралары жүргүзүлдү, жалпысы 253,76 га 266196 даана көчөт жана 227 кг урук себилди.
4-Приоритет. Натыйжалуу чара көрүүнү камсыз кылуу үчүн кырсыктарга даярдыкты күчөтүү
6 ӨКМнин кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу иштерди жүргүзүү

6.1. Республиканын бийик тоолорундагы Соң-Көл, Чатыр–Көл, Ак-Көл көлдөрүндө машыктыруучу суучул чумкууларын уюштуруу жана  жүргүзүү

Суучулдардын тажрыйбасы жогорулады Мамбюджет/2018-ж.01.09

Жеке план боюнча

Суучулдар кызматы,

облусутук башкармалыктары Бишкек, Ош шш.

Куткаруу кызматтары/ Министрдин орун басары

п-к К.О. Ахматов

   КР ӨКМнин 2018-ж. 11.06 №571 буйругунун негизинде Суучулдар кызматынын 7, КР ӨКМнин Нарын обл. башармалыгынын 10 кызматкери Нарын обл. Жумгал р-н Ак-Көл көлүнө 2018-ж. 19-27-июнунда машыктыруучу чумкууларды уюштуруп өткөрүштү.

КР ӨКМнин 2018-ж. 16.09 №969 буйругунун негизинде Суучулдар кызматынын суучулдары менен,   ӨКМнин Нарын обл. башармалыгынын кыкызматкерлери Нарын облусунун Жумгал районундагы Соң-Көл көлүнө 2018-ж. 16-23-сентябрында, машыктыруучу чумкууларды уюштуруп өткөрүштү.

Чатыр–Көл көлүнө чумкуу жүргүзүү аба-ырайынын кескин өзгөрүшүнө  себептүү азыркы учурда жүргүзүүгө мүмкүн болбой жаткандыгына байланыштуу аталган чумкууну 2019- жылдын 2-кварталына жылдырууга уруксаат берүү өтүнүчү менен КР ӨКМнин министри  Н.С.Мирзахмедовго кат жолдонду.

6.2. Облустук башкармалыктардын, райондук бөлүмдөрдүн жетекчилери жана орун басарлары менен окуу методикалык сборлорду өткөрүү 2 окуу методикалык сборлор өткөрүлдү Мамбюджет/2018-ж.

июнь, декабрь

жеке план боюнча

ЖКжӨКББ,

облустук жана Бишкек, Ош шш. башкармалыктары / Министрдин орун басары

п-к К.О. Ахматов

   КР ӨКМнин 2018-жылга карата негизги иш-чаралар планына ылайык облустук, шаардык жана райондук бөлүмдөрдүн башчыларынын орун басарлары менен методикалык окуулар түштүк аймагында РӨКОнун базасында 2018-жылдын 25-27 сентябрында, ал эми түндүк аймагында          2-4-октябрында КДМБнун базасында өткөрүлдү.
7. Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда автоматташтырылган тутумунун башкаруу жана кабарлоо системасын өнүктүрүү 7.1.            Жалал-Абад, Чүй, Ысык-Көл облустарында кабарлоочу электр сиреналарды орнотуу

 

Калкты ӨК коркунучу жана өзгөчө кырдаалдын катталгандыгы  жөнүндө маалымдалуусу Донордук каражаттар/ 2018-ж.15.12

 

 

ККББ/

Статс-катчы

А.М. Мамбетов Министрдин орун басары  К.О. Ахматов

 

  Электр сиреналардын техникалык-экономикалык негиздемелери иштелип чыгып, алынуучу электр сиреналардын сметасы бекитилген.

Азыркы убакта 3 тараптуу КР ӨКМи, БУУнун Өнүктүрүү программасы (ПРООН) жана жабдууларды жеткирип берүүчү “Искрател” компания тарабынан түзүлгөн келишимге кол коюулган жана уюштуруу иштери жүргүзүлгөн, бүгүнкү күндө электр сиреналарды орнотуу иштери аяктады.

7.2.            Чүй облусунун калкын кабарлоого жана маалымдоого мамлекеттик  комплексттик системасынын автоматташтырылган жумуш орундарын орнотуу Калктын ӨК коркунучу жана өзгөчө кырдаал болгон учурда              маалымдалуусунун    ыкчамдуулугу жогорулаган Донордук каражаттар/ 2018-ж.15.12

 

ККББ/

Статс-катчы

А.М. Мамбетов Министрдин орун басары  К.О. Ахматов

 

 

  Мамлекеттик комплексттик системасынын автоматташтырылган жумуш орундарынын (АРМ) техникалык-экономикалык негиздемелери иштелип чыгып, сатып алынуучу автоматташтырылган жумуш орундарынын сметасы бекитилген.

Азыркы убакта 3 тараптуу КР ӨКМи, БУУнун Өнүктүрүү программасы (ПРООН) жана жабдууларды жеткирип берүүчү “Искрател” компания тарабынан түзүлгөн келишимге кол коюулуп, жабдуулар жеткирилип, орнотуу иштери аяктады

7.3. Республиканын бардык аймактарын  бирдиктүү нөөмөт-диспетчердик кызматына (112 кызматы) туташтыруу:

—  Чүй, Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустары

112 номерине  экстрендик кызматтардын  чалууларын камтуу

 

Донордук каражаттар/ 2018-ж.15.12 ККББ/

Статс-катчы

А.М. Мамбетов Министрдин орун басары  К.О. Ахматов

 

 

Бирдиктүү нөөмөт-диспетчердик кызматынын автоматташтырылган жумуш орундарынын (АРМ) техникалык-экономикалык негиздемелери иштелип чыгып, сатып алынуучу автоматташ-тырылган жумуш орундарынын сметасы бекитилген. 3 тараптуу КР ӨКМи, БУУнун Өнүктүрүү программасы (ПРООН) жана жабдууларды жеткирип берүүчү компания тарабынан түзүлгөн келишимге кол коюлуп, 66 комплект автоматташтырылган жумуш орундарынын (АРМ) жабдуулары жеткирилип, орнотулду.
Социалдык иш-чаралар
8. КР ӨКМнин кызматкерлерин турак-жай менен камсыз кылуу 8.1 Нарын, Жалал-Абад ш.ш. КР ӨКМнин кызматкерлерине көп батирлүү турак-жайды куруу иштерин  жүргүзүү КР ӨКМнин кызматкерлерине үйлөр салынды

 

Мамбюджет/ 2018-ж. 30.06

30.08

ӨТБ, ӨКААжКЖД,  ӨКААжКЖб ККД /Министрдин орун басарлары

Р.Р. Рысбаев

Д.К. Алимбеков

   Жалал-Абад ш. КР ӨКМдин кызматкерлерине курулуп жаткан турак үйдүн курулушу бүттү. Негизги фондунун наркы 40027,9 миң сом.   Нарын ш.  ӨКМдин кызматкерлерине курулуп жаткан 24-батирлүү турак үйдүн курулушу бүттү. Негизги фондунун наркы 45149,0 миң сом.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here