КР ӨКМ административдик мамлекеттик кызмат орундарына сынак жарыялайт:

0
151 просмотров

КР ӨКМдин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиги Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын 23-беренесине ылайык төмөндөгү административдик мамлекеттик кызмат орундарына сынак жарыялайт:

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар

 Административдик мамлекеттик башкы жана улук кызмат орундары үчүн:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

6) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешинин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодекси;

— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

7) Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктыларды колдоно билүү:

-компьютерде жана мобилдүү жабдууларда иштөө;

-компьютердик жана социалдык түйүндөрүндө иштөө: маалыматты издөө, алмашуу жана сактоо (интернет, эл. почта ж.б.);

-маалыматтардын чоң көлөмү менен иштөө жүргүзүү: жаңы маалыматты түзүү жана иштеп чыгуу;

-маалыматтарды жана билдирүүлөрдү көрсөтүү;

— колдонмо программалык продуктулардан жана сервистерден пайдалануу;

— уюштуру техникасы менен иштөө;

-маалыматтык коопсуздук.

Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундары үчүн:

 1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

3) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешинин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодекси;

— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

4) Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктыларды колдоно билүү:

— компьютерде жана мобилдүү жабдууларда иштөө;

-компьютердик жана социалдык түйүндөрүндө иштөө: маалыматты издөө, алмашуу жана сактоо (интернет, эл. почта ж.б.);

-маалыматтардын чоң көлөмү менен иштөө жүргүзүү: жаңы маалыматты түзүү жана иштеп чыгуу;

-маалыматтарды жана билдирүүлөрдү көрсөтүү;

— колдонмо программалык продуктулардан жана сервистерден пайдалануу;

— уюштуру техникасы менен иштөө;

-маалыматтык коопсуздук.

Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыздоо башкармалыгы

Метеорология жана климат бөлүмү

1.Башкы адиси (У-Б) – 1 бирдик:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу, техникалык жана физика-математикалык илимдери: (гидрометеорология, метеорология, гидрология, физика, математика, география, жаратылышты колдонуу жана экология, традициялык эмес жана жаңылануучу энергиянын булактары).

 Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”  мыйзамдарын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы №358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.2. Билгичтиги::

-жыл сайын 8-10 станцияга, анын ичинде ЖКБСка инспекциялоолорду ишке ашыруу, өндүрүштүк зарылчылыкка байланыштуу пландан сырткары жүрүштөргө чыгуу;

-станциялардан жана посттордун түйүндөрүнөн келип түшкөн МК-1 коддук сыр белгилөө материалдарына сын көз менен көзөмөлдү жүргүзүү;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

3.Кызматтык милдеттери:

-жыл сайын 8-10 станцияга, анын ичинде ЖКБСга инспекциялоону ишке ашырат.

-станциялардан жана посттордун түйүндөрүнөн келип түшкөн МК-1, коддук сыр белгилөө материалдарына критикалык көзөмөлдү жүргүзөт;

-машиналык көзөмөлдүн маалыматтарынын негизинде метеомаалыматтардын материалдарына талдоо жүргүзөт жана метеомаалыматтарды санариптейт;

Ыкчам маалыматтарды жалпылоо, аналитика, стратегиялык пландоо жана сандык моделдөөлөр башкармалыгы

Аналитика жана стратегиялык пландоо бөлүмү

 1. Башкы адиси (У-Б) 1-бирдик:
 2. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу, гуманитардык, техникалык жана экономикалык илимдери: (гидрометеорология, техносфералык коопсуздук, жаратылыш жайгаштыруу жана гидрометеорология, юридикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, финансы жана кредит, эл аралык мамилелер жана мамлекеттик башкаруу менеджменти).

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө” мыйзамдарын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115«Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

2.2.Билгичтиги:

-иштин артыкчылыктарын багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— англис тилинде эркин сүйлөө, иштиктүү кат алышуу;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

3.Кызматтык милдеттери:

— документтик жана отчеттуулуктун бардык түрлөрүн контролдойт,  ошондой эле стратегиялык пландоо тармагын аныктоодо жеке өзү катышат;

— стратегиялык пландоо иштерин кураторлук жүргүзүү боюнча  начальникке жардам берет,

— Кыргызгидрометтин бүткүл бөлүмдөрүнүн адистери менен биргеликте алдыга коюлган пландарды, проектерди  аткарат,

-долбоорлор аткарылып жатканда мониторинг жүргүзүп, иштин аткарылышына баа берип аналитикалык иштерди жүргүзүү милдеттүү,

3.Жетектөөчү адиси (К-А) 1-бирдик:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: табият таануу жана физика-математикалык илимдери: (гидрометеорология, метеорология, гидрология, физика, техносфералык коопсуздук, жаратылыш жайгаштыруу жана гидрометеорология, жаратылышты колдонуу жана экология, менеджмент).

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын калкынын радиациялык коопсуздугу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө”, мыйзамдарын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы №358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.2. Билгичтиги:

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-англис тилинде эркин сүйлөө, иштиктүү кат алышуу;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө.

3.Кызматтык милдеттери:

-аналитикага керектүү маалыматтарды гидропосттордон, метеорологиялык станциялардан топтойт;

— агенттиктин ишмердүүлүгүнө тиешелүү аналитикалык материалдарды даярдоодо, алдыга коюлган максаттардын жана тапшырмалардын маанилүүлүгү боюнча стратегиялык пландарды түзүп, тандоодо жана методикалык пландарды иштеп чыгууда компетенттүү болуусу талап кылынат;

Финансы, бухгалтериялык эсеп жана отчёттуулук башкармалыгы (ФБЭОБ)

Финансы бөлүмү

4.Адис (К-Б) – 1 бирдик:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

Жогорку билими, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика жана башкаруу (финансы, бухгалтердик эсеп жана аудит, бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук,  менеджмент, финансы жана кредит).

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Бухгалтериялык эсеп жөнүндө” мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы № 137-П “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчёттуулукту жүргүзүү боюнча жобо” .

2.2. Билгичтиги:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

3.Кызматтык милдеттери:

— төлөөнүн бардык түрлөрүн — эмгек акы, сыйлоо, тамак-аш жана үлүш боюнча зыяндын ордун толтуруу (компенсация), убактылуу эмгекке жарамсыздыгы, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул ж.б. эсептерди айына бир жолу жүрүзүү жана аларды айдын акыркы күнүндөгү эсепке чагылдыруу;

— эмгекке акы төлөөнү эсептөөдө төмөндөгү документтерди колдонмо кылып алыш керек: мекеме жетекчисинин  кызматкерлерди кызматка кабыл алуу, бошотуу жана которуу тууралуу буйруктары, бекитилген штат жана эмгек акынын өлчөмү, жумуш убактысынын пайдаланылышынын эсептик табели жана эмгек акынын эсеп-кысабынын 421- формасы ж.б. документтер;

-ай сайын белгиленген мөөнөттө  бекитилген формада жалпы мекеме жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн (бөлүмдөр, бөлүмчөлөр, башкармалыктар, тажрыйбачылар (лаборатория)) алкагында жана тийиштүү кол коюлуп даярдалган, мекеменин буйругу менен дайындалган адамдардан табелдерди кабыл алуу. Айдын аягында иштеген күндөрдү (сааттар) табель боюнча эсептөө жана ал боюнча акы төлөөнү жүргүзүү;

Укуктук камсыздоо сектору

5.Сектордун башчысы ( У-А) – 1 бирдик:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: юриспруденция, юридикалык, укук таануу боюнча жогорку кесиптик билими.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

2.Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

— Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси;

— Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө ” мыйзамдарын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2013-жылдын 7-майындагы № 255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.2. Билгичтиги:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

3.Кызматтык милдеттери:

-юриспруденция тармагындагы билими, сотто жалпы жана атайын юрисдикциялардагы, бардык инстанциялардагы иштерди жүргүзүү тажрыйбасы;

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерин билүүсү, аларды иш жүзүндө пайдалануу жөндөмү;

-жарандардын укуктарын жана мыйзамдык кызыкчылыктарын сактоону жана коргоону камсыз кылуу;

-ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана макулдашуу көндүмдөрү;

-Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун экспертиза жүргүзүү тажрыйбасы;

6.Башкы адиси (У-Б) – 1 бирдик:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билими, төмөндөгү багыттар боюнча: юриспруденция, юридикалык, укук таануу боюнча жогорку кесиптик билими.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

2.Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

— Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси;

— Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдарын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2013-жылдын 7-майындагы № 255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.2. Билгичтиги:

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

3.3.Көндүмдөрү:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

Эл аралык кызматташтык сектору

7.Сектордун башчысы (У-А) – 1 бирдик:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: англис тилин эркин сүйлөө менен гуманитардык илимдер (эл аралык мамилелер, эл аралык укук, чыгыш таануу жана чет тилдери боюнча лингвистика,  англис тили), менеджмент. Жогорудагы аталган адистиктер боюнча кошумча жана экинчи билими кубатталат.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө» мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 1995-жылдын 18-октябрындагы ПУ № 255 “Кызмат иштери боюнча чет өлкөлөргө баруу жана Кыргыз Республикасына келүү тартиби жөнүндө”  жарлыгын;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2013-жылдын 7-майындагы № 255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.2. Билгичтиги:

-алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

-англис тилинде иштиктүү кат алышуу;

-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

3.Кызматтык милдеттери:

-Кыргызгидрометтин жетекчилигине эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча пландарды, сунуштарды жана башка документтерди, чет элдик инвестицияларды тартуу жана ЖМК аркылуу коомчулук менен өз ара иштешүү долбоорлорун берет;

-Кыргызгидрометтин маалыматтык саясатын түзүүдө катышат, Кыргызгидрометтин жетекчилигине аны ишке ашыруу чараларын сунуш кылат;

-Кыргызгидрометтин жетекчилигинин чечими менен Кыргыз Республикасындагы жана чет өлкөлөрдөгү мекемелерде жана уюмдарда анын компетенциясына кирген маселелер боюнча делегациянын курамында жыйналыштарга жана сүйлөшүүлөргө катышат;

-эл аралык келишимдердин долбоорлорун даярдоодо, аларга экспертиза өткөрүүдө, кол коюуда жеке өзү катышат жана аларды ишке ашырууну уюштурат;

8.Башкы адиси (У-Б) – 1 бирдик:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: англис тилин билүү менен гуманитардык илимдер (реклама жана коом менен байланыштар, журналистика, филология билим берүү, кыргыз орус тилдеринин филологиясы, эл аралык мамилелер, чыгыш таануу жана чет тилдери боюнча лингвистика).

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө» мыйзамдарын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.2. Билгичтиги:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-мамлекеттик, расмий жана чет тилдеринде (англис) сүйлөй алышы;

— жазуу жана сүйлөшүү түрүндөгү англис тилин жакшы билүүсү;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

3.Кызматтык милдеттери:

-пресс-релиздерди, маалымат бюллетендерин, сурап билме материалдарды  жана башка маалымат продуктуларын даярдоо жана жайылтуу;

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-презентация ыкмаларын билүү жана долбоорлорду иштеп чыгуу (инновациялык, инвестициялык).

Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук боюнча адис

9.Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук боюнча адиси (К-Б) – 1 бирдик:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар : табият таануу (техносфердик коопсуздук) техникалык илимдер: (энергетика жана электроэнергетика, өндүрүштүк-жарандык курулуш) техникалык илимдер боюнча билими кубатталат.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”,“Эмгекти коргоо”, Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.2. Билгичтиги:

— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-эмгекти коргоо боюнча инструкция жана ченем, эрежелер, коопсуздук техникасы, өндүрүштүк санитария, өрткө каршы коргонуу жөнүндөгү мыйзамдарын билүү;

-жабдыктардын техникалык абалын, сактоочу жана коргоочу түзүлүштөрдү, желдетүүчү системдин ишинин эффективдүүлүгүн көзөмөлдөө;

— коркунучу жогорулаган иштердин тизмесин түзөт, аларды каттайт, коопсуз өндүрүштүк иштер үчүн көзөмөл жүргүзүү;

 -кызматкерлерге эмгектин коопсуздук усулдарын окутуу программасын иштеп чыгуусун билүү;

 -өндүрүштүк кырсык болгон кезде актылардын түзүүсүн даярдоо;

— эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы боюнча кызматтык нускамаларынын аткарылышын билүү;

-электр коопсуздугунун биринчи учурда болгон кызматкерлердин тизмесин түзүүсүн билүү;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

 -кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу.

3.Кызматтык милдеттери:

— жумуш ордундагы иш шарттарын изилдөө;

-эмгекти коргоо боюнча иштерди уюштуруу;

— коопсуздук системасынын стандарттарын аныктоо;

-эмгекти коргоо иш чаралары боюнча отчетторду даярдоо.

Телекоммуникация жана маалыматтык технология башкармалыгы

Монтаждоо-эксплуатациялык бөлүмү

10.Башкы адиси (У-Б) – 1 бирдик:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: автоматташтыруу жана башкаруу (стандарттыштаруу, сертификатташтыруу жана метрология) техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, электроника жана наноэлектроника, инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, системалык талдоо жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу, колдонмо информатика, программалык инженерия  техникалык илимдер.

2.Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө”, “Электр жана почта байланышы жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө” мыйзамдарын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы №358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун .

3.2. Билгичтиги:

-метеорология сертификатто стандарттары боюнча документтерди билүү;

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

3.3.Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

-компьютрдик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

4. Кызматтык милдеттери: -метрологиялык иштерди, пландык тапшырмаларды иштеп чыгып, жаңы өлчөө техникаларынын киргизилүүсүн камсыздайт;

        -Кыргызстандарт менен  мамлекеттик жана ведомстволук өлчөө каражаттарды текшерүү боюнча жылдык графикти макулдашат;

         -Воейков атындагы ГГОнун базалык уюмдары  жана Кыргызстандарттын лабораториясы менен өз алдынча жумущ алып барат;

         -ӨКтүн аралык текшерүүлөрүнүн  интервалынын аткарылышын карайт;

         -стандарттар жана стандартташтыруу боюнча башка документтерди иштеп чыгууну камсыздайт;

         -Агентиктин байкоо тармактарында жаңы өлчөө каражаттарын иштеп чыгууну жүргүзөт.

Маалыматтык технологиялар жана сервердик жабдыктарды башкаруу бөлүмү

 1. Жетектөөчү адиси (К-А) – 1 бирдик:
 2. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: электротехника, радиотехника жана байланыш, автоматташтыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана информациялык система жана технологиялар, электроника жана наноэлектроника, инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, системалык талдоо жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу, колдонмо информатика, программалык инженерия.

2.Иш стажы жана тажрыйбасы:

— эмгек стажына талаптар коюлбайт.

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Электр жана почта байланышы жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө” мыйзамдарын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

3.2. Билгичтиги:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— техникалык англис тилин билүү;

— программалоо тилдерди билүү;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө.

3.3.Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

4.Кызматтык милдеттери

      -пайдаланууга  киргизилген жабдууларды өздөштүрүү жана кабыл алууга катышуу;

      -Спутникалык  жабдуулардын техникалык тейлөөнү уюштуруу, анын иш жөндөмдү  абалын  камсыздайт, рационалдуу пайдалануу, күндөлүк жана алдын алуучу оңдоону жүргүзөт;

       -маалыматтык ЛЭТ коргоону камсыздоо;

    -Тармактык программалык камсыздоо боюнча иштөө менен инструкциялардын  түзөт  жана аны колдонуучуларга жеткизет;

       -Тармактык ресурстарды колдонууну контролдойт;

       -Маалыматтарды веб-сайтка жарыялайт жана тийиштүү блокторду түзөт;

Сынака катышуу үчүн төмөнкү иш-кагаздарын  тапшыруу зарыл:

— жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;

— паспорттун көчүрмөсүн;

— керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

— сунуш каттарын (мүмкүн болушунча);

— ден соолук абалы жөнүндө маалымкатты.

 Сынака катышуу үчүн  жогоруда көрсөтүлгөн иш кагаздарын көктөмөгө көктөп, жарыя чыккан күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде2020-жылдын  17-мартынан 30-мартына чейин төмөнкү даректер боюнча тапшыруу керек:

 Бишкек шаары, Керимбекова  көч., 1, Персоналдар менен иштөө бөлүмү 1-кабат, каб. 2 тел.:0312 314699, 316535,316290.

 Толук маалыматты  КР  ӨКМнин (www.mes.gov.kg), Агенттиктин (www.meteo.kg) сайттарынан  алса болот.

КР ӨКМдин Басма сөз кызматы

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here