Түзүлүшүнүн тарыхы

0
227 просмотров

Кыргыз Республикасынын

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы

Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча

агенттигинин түзүлүшүнүн тарыхы

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында Атомдук жана радиациялык коопсуздук боюнча агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 4.12.2009-ж. “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү” “№731 Токтомунун, ошондой эле 12.06.2010-ж. Убактылуу Өкмөттүн №81 Токтомунун негизинде түзүлгөн. Андан кийин, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Атомдук жана радиациялык коопсуздук боюнча агенттиги  12.06.2012-ж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  №406 Токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча агенттиги,- деп кайрадан түзүлгөн.

Агентиктин максаты Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлар жана кен калдыктары менен иштөөдө коопсуздукту камсыздоо жана белгиленген коопсуздук талаптарын сактоо боюнча иш-чараларын аткаруу болуп эсептелет.

Агенттиктин милдеттери:

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларды жана кен калдыктарын коопсуз абалда кармоо боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарында авариялык- кайра калыбына келтирүү жана реабилитациялык жумуштар боюнча жылдык пландарды түзүү жана ишке ашыруу;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана кен калдыктарында реабилитациялык жана авариялык-калыбына келтирүү жумуштарынын аткарылышына ведомстволук өндүрүштүк-техникалык мониторинг жүргүзүү;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагыкалдык сактоочу жайлардажана кен калдыктарында коопсуздукту камсыздоого  багытталган программаларды жүргүзүү үчүн инвестицияларды тартуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Агенттик түзүлгөндөн бери, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлардын жана кен калдыктардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча бир катар иштер аткарылдган.

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here