Мамлекеттик бош орундарга сынак жарыяланат

0
100 просмотров

Кыргыз Республикасынын  Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин  алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиги Кыргыз Республикасынын  “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын 23-беренесине ылайык төмөндөгү административдик мамлекеттик кызмат орундарына сынак жарыялайт:

Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар

Административдик мамлекеттик башкы жана улук кызмат орундары үчүн:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

6) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешинин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодекси;

— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

7) Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктыларды колдоно билүү:

-компьютерде жана мобилдүү жабдууларда иштөө;

-компьютердик жана социалдык түйүндөрүндө иштөө: маалыматты издөө, алмашуу жана сактоо (интернет, эл. почта ж.б.);

-маалыматтардын чоң көлөмү менен иштөө жүргүзүү: жаңы маалыматты түзүү жана иштеп чыгуу;

-маалыматтарды жана билдирүүлөрдү көрсөтүү;

— колдонмо программалык продуктулардан жана сервистерден пайдалануу;

— уюштуру техникасы менен иштөө;

-маалыматтык коопсуздук.

Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундары үчүн:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

3) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңешинин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын Этика кодекси;

— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

4) Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктыларды колдоно билүү:

— компьютерде жана мобилдүү жабдууларда иштөө;

-компьютердик жана социалдык түйүндөрүндө иштөө: маалыматты издөө, алмашуу жана сактоо (интернет, эл. почта ж.б.);

-маалыматтардын чоң көлөмү менен иштөө жүргүзүү: жаңы маалыматты түзүү жана иштеп чыгуу;

-маалыматтарды жана билдирүүлөрдү көрсөтүү;

— колдонмо программалык продуктулардан жана сервистерден пайдалануу;

— уюштуру техникасы менен иштөө;

-маалыматтык коопсуздук.

Телекоммуникация жана маалыматтык технология башкармалыгы

Монтаждоо-эксплуатациялык бөлүмү

1.Башкы адиси (У-Б) – 1 бирдик:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: автоматташтыруу жана башкаруу (стандарттыштаруу, сертификатташтыруу жана метрология) техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, электроника жана наноэлектроника, инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, системалык талдоо жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу, колдонмо информатика, программалык инженерия  техникалык илимдер.

2.Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө”, “Электр жана почта байланышы жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө” мыйзамдарын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы №358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун .

3.2. Билгичтиги:

-метеорология сертификатто стандарттары боюнча документтерди билүү;

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

3.3.Көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

-компьютрдик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

4. Кызматтык милдеттери:

        -метрологиялык иштерди, пландык тапшырмаларды иштеп чыгып, жаңы өлчөө техникаларынын киргизилүүсүн камсыздайт;

       -Кыргызстандарт менен  мамлекеттик жана ведомстволук өлчөө каражаттарды текшерүү боюнча жылдык графикти макулдашат;

        -Воейков атындагы ГГОнун базалык уюмдары  жана Кыргызстандарттын лабораториясы менен өз алдынча жумущ алып барат;

        -ӨКтүн аралык текшерүүлөрүнүн  интервалынын аткарылышын карайт;

        -стандарттар жана стандартташтыруу боюнча башка документтерди иштеп чыгууну камсыздайт;

        -Агентиктин байкоо тармактарында жаңы өлчөө каражаттарын иштеп чыгууну жүргүзөт.

Маалыматтык технологиялар жана сервердик жабдыктарды башкаруу бөлүмү

2.Жетектөөчү адиси (К-А) – 1 бирдик:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: электротехника, радиотехника жана байланыш, автоматташтыруу жана башкаруу, эсептөө техникасы жана информациялык система жана технологиялар, электроника жана наноэлектроника, инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы, системалык талдоо жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу, колдонмо информатика, программалык инженерия.

2. Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Электр жана почта байланышы жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө” мыйзамдарын;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

3. Билгичтиги:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— техникалык англис тилин билүү;

— программалоо тилдерди билүү;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

     -тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

     -мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

-командада иштөө.

4.Кызматтык милдеттери:

-Кесепеттерди  азайтуу максатында спутникалык платформаларды пайдалануу убагындагы пайда болгон жанжалдарды токтотуу;

-пайдаланууга  киргизилген жабдууларды өздөштүрүү жана кабыл алууга катышуу;

-Спутникалык  жабдуулардын техникалык тейлөөнү уюштуруу, анын ишжөндөмдү  абалын  камсыздайт, рационалдуу пайдалануу, күндөлүк жана алдын алуучу оңдоону жүргүзөт;

-Спутник жабдууларындагы программалык камсыздоонунун иштөө абалын  кармайт;

Эл аралык кызматташтык сектору

3.Сектордун башчысы (У-А) – 1 бирдик:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: англис тилин эркин сүйлөө менен гуманитардык илимдер (эл аралык мамилелер, эл аралык укук, чыгыш таануу жана чет тилдери боюнча лингвистика,  англис тили), менеджмент. Жогорудагы аталган адистиктер боюнча кошумча жана экинчи билими кубатталат.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

2. Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

ыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө» мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин 1995-жылдын 18-октябрындагы ПУ № 255 “Кызмат иштери боюнча чет өлкөлөргө баруу жана Кыргыз Республикасына келүү тартиби жөнүндө”  жарлыгын;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2013-жылдын 7-майындагы № 255 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.2. Билгичтиги:

-алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу  жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

-англис тилинде иштиктүү кат алышуу;

-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

3.Кызматтык милдеттери:

-Кыргызгидрометтин жетекчилигине эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча пландарды, сунуштарды жана башка документтерди, чет элдик инвестицияларды тартуу жана ЖМК аркылуу коомчулук менен өз ара иштешүү долбоорлорун берет;

-Кыргызгидрометтин маалыматтык саясатын түзүүдө катышат, Кыргызгидрометтин жетекчилигине аны ишке ашыруу чараларын сунуш кылат;

-Кыргызгидрометтин жетекчилигинин чечими менен Кыргыз Республикасындагы жана чет өлкөлөрдөгү мекемелерде жана уюмдарда анын компетенциясына кирген маселелер боюнча делегациянын курамында жыйналыштарга жана сүйлөшүүлөргө катышат;

-эл аралык келишимдердин долбоорлорун даярдоодо, аларга экспертиза өткөрүүдө, кол коюуда жеке өзү катышат жана аларды ишке ашырууну уюштурат;

Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук боюнча адис

4.Эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук боюнча адиси (К-Б) – 1 бирдик:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар : табият таануу (техносфердик коопсуздук) техникалык илимдер: (энергетика жана электроэнергетика, өндүрүштүк-жарандык курулуш) техникалык илимдер боюнча билими кубатталат.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт;

2. Кесиптик компетенттүүлүгү:

2.1.Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы гидрометеорология иши жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”,“Эмгекти коргоо”, Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” мыйзамдарын;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-июнундагы № 358 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттик жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы №115 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө» токтомдорун.

2.2. Билгичтиги:

— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-эмгекти коргоо боюнча инструкция жана ченем, эрежелер, коопсуздук техникасы, өндүрүштүк санитария, өрткө каршы коргонуу жөнүндөгү мыйзамдарын билүү;

-жабдыктардын техникалык абалын, сактоочу жана коргоочу түзүлүштөрдү, желдетүүчү системдин ишинин эффективдүүлүгүн көзөмөлдөө;

— коркунучу жогорулаган иштердин тизмесин түзөт, аларды каттайт, коопсуз өндүрүштүк иштер үчүн көзөмөл жүргүзүү;

-кызматкерлерге эмгектин коопсуздук усулдарын окутуу программасын иштеп чыгуусун билүү;

-өндүрүштүк кырсык болгон кезде актылардын түзүүсүн даярдоо;

— эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы боюнча кызматтык нускамаларынын аткарылышын билүү;

-электр коопсуздугунун биринчи учурда болгон кызматкерлердин тизмесин түзүүсүн билүү;

-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

-жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик   тилде эркин сүйлөө, кат алышуу жана расмий тилде иштиктүү кат алышуу.

3.Кызматтык милдеттери:

— жумуш ордундагы иш шарттарын изилдөө;

-эмгекти коргоо боюнча иштерди уюштуруу;

— коопсуздук системасынын стандарттарын аныктоо;

-эмгекти коргоо иш чаралары боюнча отчетторду даярдоо.

Сынака катышуу үчүн төмөнкү иш-кагаздарын  тапшыруу зарыл:

— жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;

— паспорттун көчүрмөсүн;

— керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

— сунуш каттарын (мүмкүн болушунча);

— ден соолук абалы жөнүндө маалымкаты.

Сынака катышуу үчүн  жогоруда көрсөтүлгөн иш кагаздарын көктөмөгө көктөп, 2020-жылдын 4-августунан 17-августуна чейин жарыя чыккан күндөн тартып он жумуш күнүнүн ичинде төмөнкү дарек боюнча тапшыруу керек: Бишкек шаары, Керимбекова  көч., 1, Персоналдар менен иштөө бөлүмү 1-кабат, каб. 2 тел.:0312 314699, 316535,316290.

            Толук маалыматты  КР МККнын (www.mkk.gov.kg), Агенттиктин (www.meteo.kg) сайттарынан  алса болот.

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here