Бош кызмат ордуна сынак жарыяланды

0
69 просмотров

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрдигинин алдындагы “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” мамлекеттик агенттиги административдик бош кызмат ордуна сынакка жарыялоо:

 Каржы-экономикалык секторунун башчысы (У-А)

Уулук административдик мамлекеттик кызмат орунга квалификациялык талаптар белгиленет:

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим, экономика жана башкаруу багыттары боюнча: экономика, каржы, бухгалтердик эсеп жана аудит, банк боюнча иштери; менеджмент

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Бухгалтердик эсеп боюнча”; “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2021-жылдын 10-мартындагы № 87 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маселелери жөнүндө»; 2014-жылдын 22-апрелиндеги № 238 “КР ӨКМнин алдындагы “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” мамлекеттик агенттиги жөнүндө”; 2008-жылдын 23-январындагы № 22 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө»; 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө»;

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы № 137 «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө»;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

— «1С – бухгалтерия» программасынын билүү;

— өндүрүштө эсептик каттоону уюштуруу боюнча жоболорду жана нускамаларды, аларды алып баруунун эрежелерин;

— юридикалык жана физикалык жактардын салык төлөм шарттарын;

— акча каражаттарын жана товардык материалдык баалулууктарды инвентаризациялоо эрежелерин;

— өндүрүштүн экономикалык талдоо жана каржылык башкаруу боюнча иш-ыкмалары, ички чарбалык аныктоо

3.2. Билгичтиги:

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— Кыргыз Республикасынын Борбодук Казначействага сводный отчет даярдоо жана берүү;

— сатып алуу планын даярдоо, жүзөгө ашыруу жана жеткирүүчүлөр менен иштөө

3.3.Көндүмдөрү:

— каржы жана экономикалык документтери менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

-натыйжалуу өз ара мамилерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кенешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу.

Баткен облустук бөлүмүнүн башкы адиси (бухгалтер) (У-Б)

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку кесиптик билим, экономика жана башкаруу багыттары боюнча: экономика, каржы, бухгалетрдик эсеп жана аудит, банк боюнча иштери; менеджмент

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси; Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”; “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2021-жылдын 10-мартындагы № 87 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маселелери жөнүндө»; 2014-жылдын 22-апрелиндеги № 238 “КР ӨКМнин алдындагы “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” мамлекеттик агенттиги жөнүндө”; 2008-жылдын 23-январындагы № 22 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө»; 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө»;

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы № 137 «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө» буйругун;

3.2. Билгичтиги:

өндүрүштүн менчигинин сакталышын, материалдык, эмгек жана каржы ресурстарынын сарамжалдуу колдонулушуна көзөмөлдөө жана мекеменин чарбалык-каржы ишмердүүлүгүндөгү эсептик каттоону уюштурууну;

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— каржы тартибин бекемдөөгө багытталган иш чараларды жандандырууну жана иштеп чыгууну камсыздоо;

— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

сатып алуу планын даярдоо, жүзөгө ашыруу жана жеткирүүчүлөр менен иштөө

— эмгек акынын жүрүм-фондун эсептөө;

— кадр иштери менен иш алып баруу;

—  иш-кагаздарга каттоо жүргүзүү

3.3.Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу

Жалал-Абад облустук бөлүмүнүн башкы адиси (бухгалтер) (У-Б)

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку кесиптик билим, экономика жана башкаруу багыттары боюнча: экономика, каржы, бухгалетрдик эсеп жана аудит, банк боюнча иштери; менеджмент

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

—  жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси; Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Бухгалтердик эсеп жөнүндө; “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”.

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 2021-жылдын 10-мартындагы № 87 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маселелери жөнүндө»; 2014-жылдын 22-апрелиндеги № 238 “КР ӨКМнин алдындагы “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” мамлекеттик агенттиги жөнүндө”; 2008-жылдын 23-январындагы № 22 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө»; 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө»;

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы № 137 «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө» буйругун;

3.2. Билгичтиги:

өндүрүштүн менчигинин сакталышын, материалдык, эмгек жана каржы ресурстарынын сарамжалдуу колдонулушуна көзөмөлдөө жана мекеменин чарбалык-каржы ишмердүүлүгүндөгү эсептик каттоону уюштурууну;

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— каржы тартибин бекемдөөгө багытталган иш чараларды жандандырууну жана иштеп чыгууну камсыздоо;

— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

— эмгек акынын жүрүм-фондун эсептөө;

— сатып алуу планын даярдоо, жүзөгө ашыруу жана жеткирүүчүлөр менен иштөө

3.3.Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу

 

Өндүрүш-техникалык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси (К-А)

Кенже административдик мамлекеттик кызмат орунга квалификациялык талаптар белгиленет:

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

—  жогорку билим, табият таануу илимдери багыттары боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш, курулуш жана өзгөчө кырдаалдардан коргоо

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын: “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу жөнүндө”; «Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө»

— Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн токтомдорун: 2014-жылдын 22-апрелиндеги № 238 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» мамлекеттик агенттиги жөнүндө”; 2018-жылдын 22-ноябры № 550

“Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2021-жылдын 10-мартындагы   № 87 «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маселелери жөнүндө»;  3.2.Билгичтиги:

 — жылдык толук жана майда оңдоо жумуштардын титулдук тизмесин түзүү жана даярдоо;

— техникалык аннотацияларды, мүнөздөмөлөрдү даярдоо;

— толук оңдоо, кайра калыбына келтирүү жана майда жумуштарын так көрсөтүүчү анализди даярдоо (айлык, кварталдык, жылдык эсептөөлөр жана графиктери менен);

— өндүрүш-техникалык жана каржылоо келишимдерди түзүү

3.3.Көндүмдөрү:

— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү  жайларды сүрөткө түшүрүү

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:

 • Арыз (бош кызмат орунун так аталышы менен), резюме;
 • Өмүр баян;
 • Өздүк баракча сүрөтү менен;
 • Паспортунун же өздүктү күбөлөндүргөн документтинин көчүрмөсү;
 • Эмгек китепчисинин көчүрмөсү, кесиптик билиминин, илимий даражасын же илимий наамын тастыктоочу документтердин нотариус аркылуу же персоналды башкаруу кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.

Документтерди сынак жарыяланган күндөн тартып 5-жумушчу күнүнөн кечиктирбестен кадрлар бөлүмүнө тапшыруу керек.

Байланыш телефондор: (03222)73331.

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here