Майлуу-Суу шаарындагы уран өндүрүшүнүн тийгизген таасирин улуттук долбоорунун коомдук угууларды өткөрүлөт

0
36 просмотров

Европа Биримдигинин “KG 4.01/14: Майлуу-Суу шаарындагы уран өндүрүшүнүн мурунку объектилерин курчап турган чөйрөгө тийгизген таасирин комплекстүү баалоо жана реабилитациялоонун техникалык-экономикалык негиздемеси” улуттук долбоорунун материалдары боюнча коомдук угууларды өткөрүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 19-июлундагы №123 Мыйзамы менен Европа Биримдигинин “KG 4.01/14: Майлуу-Суу шаарындагы уран өндүрүшүнүн мурунку объектилерин курчап турган чөйрөгө тийгизген таасирин комплекстүү баалоо жана реабилитациялоонун техникалык-экономикалык негиздемеси” улуттук долбоору ратификацияланган. Ишке ашыруу мөөнөтү 2017-2020-жж.

Долбоордун максаты, Майлуу-Суу шаарындагы рекультивациялоо жумуштарын келечекте жүргүзүү үчүн, айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин комплекстүү баалоо жана техникалык-экономикалык негиздемесин даярдоо болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Майлуу-Суу шаарындагы уран өндүрүшүнүн мурунку объектилердин айлана чөйрөгө тийгизген таасирин комплекстүү баалоо жана реабилитациялоонун техникалык-экономикалык негиздемесинин   материалдары боюнча, Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарынын талаптарын жана коомчулуктун жогорку деңгелдеги кызыгуусун эске алуу менен, 2015-жылдын 13-февралындагы №60 «Кыргыз Республикасынын айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген жобосунун 3 пунктунун 15, 16 жана 18 пунктчаларын жетекчиликке алуу менен коомдук угууларды өткөрөт.

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (Майлуу-Суу шаары, Маданият үйү), Жалал-Абад облусунун, райондорунун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана Орхус Борборлорунун өкүлдөрү коомдук угууларды уюштурууга жооптуу болуп эсептелет.

Майлуу-Суу шаарында айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин комплекстүү баалоо жана техникалык-экономикалык негиздемеси боюнча материалдар менен алдын-ала  КР ӨКМнин сайтынан таанышууга болот: www.smes.kg.

Жоопту орган: КР ӨКМнин алдындагы Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча агенттиги, е-mail: aars_mes.kg@mail.ru. Байланыш адамы: Мурзабекова Алтынай Абдибаитовна — e-mail: altynai7008@mail.ru, моб:   (0553) 112 894.

Коомдук угуу 2021-жылдын 8-сентябрында Майлуу-Суу шаарынын Маданият үйүндө саат 10.00. өтөт.

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here